Studia przypadków

Izotopy i nie tylko [ilustracja do artykułu]

– Siła Synektik tkwi w szukaniu nowych, innowacyjnych rozwiązań, które pomagają pacjentom w diagnostyce i terapii. Nieustannie poszerzamy kompetencje i wchodzimy w nowe obszary biznesowe przy jednoczesnym umacnianiu pozycji w dotychczasowych segmentach działalności - mówi Magdalena Kowalewska, dyrektor ds. marketingu i relacji inwestorskich grupy Synektik. Spółka zaczynała od dystrybucji i serwisowania sprzętu medycznego – dzisiaj jest krajowym liderem w produkcji radiofarmaceutyków. Dzięki wsparciu z programu Horyzont 2020 prowadzi prace nad innowacyjnym kardioznacznikiem.  

więcej Przeczytaj całą historię inne Inne historie sukcesu

Akademia PARP > Szkolenie: Podstawy planowania własnej kariery zawodowej

Podstawy planowania własnej kariery zawodowej [m]

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które planują swoja karierę zawodową lub chcą zmienić dotychczasową ścieżkę kariery. Dzięki szkoleniu uczestnik dowie się, jak ocenić swój kapitał zawodowy oraz jak wyznaczać swoje cele zawodowe. Pozna różne metody szukania pracy. Dowie się także, z czym wiąże się prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
Spis aktywności szkolenia
Podstawy planowania własnej kariery zawodowej

 • Lekcja instruktażowa
 • Moduł 1. Kapitał zawodowy i cele zawodowe
 • Pretest do modułu 1
 • 1.1. Diagnozowanie swoich zdolności
 • 1.2. Cechy charakteru a kariera zawodowa
 • 1.3. Rola zainteresowań w wyborze ścieżki kariery
 • 1.4. System wartości a kariera zawodowa
 • 1.5. Wyznaczanie celów zawodowych
 • Posttest do modułu 1
 • Moduł 2. Metody szukania pracy
 • Pretest do modułu 2
 • 2.1. Wykorzystanie kontaktów osobistych (1)
 • 2.2. Wykorzystanie kontaktów osobistych (2)
 • 2.3. Wykorzystanie środków masowego przekazu
 • 2.4. Jak czytać ogłoszenie o pracę?
 • 2.5. Zawodowi pośrednicy pracy
 • 2.6. Bezpośrednie kontakty z firmami
 • Posttest do modułu 2
 • Moduł 3. Zakładanie własnej firmy
 • Pretest do modułu 3
 • 3.1. Kto może zostać przedsiębiorcą?
 • 3.2. Wyzwania stojące przed przedsiębiorcą
 • 3.3. Własna firma czy etat? Zalety obu ścieżek kariery
 • 3.4. Własna firma czy etat? Wady obu ścieżek kariery
 • 3.5. Błędy początkujących przedsiębiorców
 • Posttest do modułu 3