Studia przypadków

Mieć oko na software [ilustracja do artykułu]

Przykład rebug.io pokazuje, że ewolucja usługi, i to już działającej, to nic niezwykłego w świecie startupowym – stworzone przez wrocławian oprogramowanie do automatycznego wyłapywania błędów programistycznych znalazło wiele innych zastosowań. Od ulepszenia obszarów UX (user experience) po przeprowadzenie klienta przez proces zakupowy na stronie internetowej. W przyszłości firma chce zatrudnić wyjątkowych testerów – osoby z zespołem Aspergera i wysokofunkcjonujących autystyków.

więcej Przeczytaj całą historię inne Inne historie sukcesu

Akademia PARP > Szkolenie: Oferta w postępowaniu publicznym

Oferta w postępowaniu publicznym [b]

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które rozważają wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Dzięki niemu uczestnik dowie się, jak przygotować i złożyć ofertę zgodnie z wymaganiami zamawiającego i Prawa zamówień publicznych. Pozna zasady budowania zespołu przygotowującego ofertę i rozdzielania zadań między jego członków. Dowie się, jakie są rodzaje ofert i pozna ich najważniejsze elementy. Będzie potrafił zaplanować i złożyć ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Dowie się również, na co należy zwrócić uwagę przy składaniu oferty, w jakim terminie będzie związany ofertą oraz na jakich zasadach wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę.
Spis aktywności szkolenia
Oferta w postępowaniu publicznym

 • Lekcja instruktażowa
 • Moduł 1. Zespół przygotowujący ofertę
 • Pretest do modułu 1
 • 1.1. Budowanie zespołu przygotowującego ofertę
 • 1.2. Podział zadań w zespole przygotowującym ofertę
 • 1.3. Zadania członków zespołu przygotowującego ofertę
 • 1.4. Praca zespołu przygotowującego ofertę
 • 1.5. Odpowiedzialność zespołu za przygotowanie oferty
 • Posttest do modułu 1
 • Moduł 2. Oferta - jej zakres i typy
 • Pretest do modułu 2
 • 2.1. Warunki, jakie musi spełniać oferta
 • 2.2. Elementy oferty
 • 2.3. Rodzaje ofert
 • Posttest do modułu 2
 • Moduł 3. Na co zwrócić uwagę przy przygotowywaniu oferty?
 • Pretest do modułu 3
 • 3.1. Zaplanowanie przygotowania oferty
 • 3.2. Problemy z przygotowaniem oferty i ich rozstrzyganie
 • 3.3. Treść i format oferty
 • 3.4. Planowanie budżetu
 • 3.5. Wadium
 • 3.6. Załączniki do oferty
 • 3.7. Forma, w jakiej musi zostać złożona oferta
 • 3.8. Sposób przygotowania oferty
 • Posttest do modułu 3
 • Moduł 4. Na co zwrócić uwagę przy składaniu oferty?
 • Pretest do modułu 4
 • 4.1. Złożenie oferty
 • 4.2. Zmiana złożonej oferty
 • 4.3. Termin składania i otwarcia ofert
 • 4.4. Okres związania ofertą
 • Posttest do modułu 4