Studia przypadków

Ziarnko do ziarnka … i mamy biznes [ilustracja do artykułu]

Przykład firmy BHZ Agromat pokazuje, że nie trzeba być jednorożcem aby odnieść rynkowy sukces. Na działalności dystrybucyjnej też się nieźle zarabia. Trzeba tylko znaleźć odpowiednią niszę, jak Zbigniew Matusiak, którego firma sprzedaje surowce ekologiczne w całej Europie.

więcej Przeczytaj całą historię inne Inne historie sukcesu

Akademia PARP > Szkolenie: Kluczowe momenty w negocjacjach

Kluczowe momenty w negocjacjach [m]

Szkolenie adresowane jest do osób uczestniczących w negocjacjach handlowych. Zwraca uwagę na ważne momenty w negocjacjach. Dzięki szkoleniu uczestnik dowie się, jak należy przygotować się do negocjacji i jakie mogą być skutki braku podjęcia tych działań. W kolejnych modułach uczestnik pozna sposoby na budowanie porozumienia z partnerem negocjacyjnym oraz radzenia sobie w sytuacji impasu. Na koniec uczestnik dowie się, jakie typowe błędy popełniają negocjatorzy oraz jakich złych nawyków negocjacyjnych powinien się wystrzegać.
Spis aktywności szkolenia
Kluczowe momenty w negocjacjach

 • Lekcja instruktażowa
 • Moduł 1. Czy chcesz negocjować?
 • Pretest do modułu 1
 • 1.1. Czy chcesz negocjować?
 • 1.2. Cele negocjacji
 • 1.3. Zakres negocjacji
 • 1.4. Miejsce prowadzenia negocjacji
 • 1.5. Czas prowadzenia negocjacji
 • 1.6. Wybór negocjatorów
 • 1.7. Alternatywa dla negocjacji
 • Posttest do modułu 1
 • Moduł 2. Budowanie porozumienia
 • Pretest do modułu 2
 • 2.1. Na czym polega budowanie porozumienia?
 • 2.2. Ustalanie priorytetów partnera
 • 2.3. Racja a interes
 • 2.4. Elastyczność stylu komunikacyjnego
 • 2.5. Umiejętność mówienia "nie"
 • Posttest do modułu 2
 • Moduł 3. Impas w negocjacjach
 • Pretest do modułu 3
 • 3.1. Przyczyny impasu
 • 3.2. Możliwości przeciwdziałania impasowi
 • 3.3. Możliwości wykorzystania impasu
 • 3.4. Wychodzenie z impasu
 • Posttest do modułu 3
 • Moduł 4. Błędy i złe nawyki negocjacyjne
 • Pretest do modułu 4
 • 4.1. Brak przygotowania
 • 4.2. Brak alternatywnego rozwiązania
 • 4.3. Zły wybór negocjatora
 • 4.4. Stosowanie skrajnych stylów negocjacyjnych
 • 4.5. Zbyt uporczywe poszukiwanie wspólnoty interesów
 • 4.6. Brak elastyczności
 • 4.7. Koncentracja na cenie kosztem innych zagadnień
 • 4.8. Złe nawyki negocjacyjne
 • Posttest do modułu 4