Studia przypadków

Ziarnko do ziarnka … i mamy biznes [ilustracja do artykułu]

Przykład firmy BHZ Agromat pokazuje, że nie trzeba być jednorożcem aby odnieść rynkowy sukces. Na działalności dystrybucyjnej też się nieźle zarabia. Trzeba tylko znaleźć odpowiednią niszę, jak Zbigniew Matusiak, którego firma sprzedaje surowce ekologiczne w całej Europie.

więcej Przeczytaj całą historię inne Inne historie sukcesu

Akademia PARP > Szkolenie: Organizowanie pracy zgodnie z zasadami ergonomii

Organizowanie pracy zgodnie z zasadami ergonomii [m]

Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców i osób kierujących pracownikami odpowiedzialnych za organizację stanowisk pracy zgodnie z zasadami ergonomii. Dzięki niemu uczestnik dowie się, jakie zagrożenia dla zdrowia występują na stanowisku pracy z komputerem, na stanowisku pracy stojącej lub siedzącej, a także pracy powtarzalnej i ręcznej pracy transportowej. Dowie się, jak przeciwdziałać tym zagrożeniom, dzięki zapewnieniu odpowiednich warunków pracy na tych stanowiskach. Pozna też warunki, jakie powinno spełniać oświetlenie w miejscu pracy i nauczy się dobierać rodzaj oświetlenia do stanowiska pracy.
Spis aktywności szkolenia
Organizowanie pracy zgodnie z zasadami ergonomii

 • Lekcja instruktażowa
 • Moduł 1. Organizacja stanowisk pracy
 • Pretest do modułu 1
 • 1.1. Czym jest ergonomia?
 • 1.2. Kształtowanie stanowisk pracy zgodnie z zasadami ergonomii
 • 1.3. Organizacja stanowiska pracy siedzącej
 • 1.4. Projektowanie ergonomicznego komputerowego stanowiska pracy
 • 1.5. Rozmieszczenie komputerowych stanowisk pracy
 • 1.6. Dolegliwości w pracy na stanowisku komputerowym
 • Posttest do modułu 1
 • Moduł 2. Pozycja przy pracy
 • Pretest do modułu 2
 • 2.1. Podstawowe informacje na temat pozycji przy pracy
 • 2.2. Praca wykonywana w pozycji siedzącej i stojącej
 • 2.3. Ciężkość pracy fizycznej
 • 2.4. Pomiar wydatku energetycznego
 • 2.5. Cel przeprowadzania oceny ciężkości pracy fizycznej
 • 2.6. Metody oceny obciążenia statycznego na stanowiskach pracy
 • 2.7. Ocena ryzyka na stanowiskach pracy powtarzalnej - monotypowej
 • Posttest do modułu 2
 • Moduł 3. Ręczne prace transportowe
 • Pretest do modułu 3
 • 3.1. Czym są ręczne prace transportowe
 • 3.2. Czynniki biomechaniczne determinujące obciążenie na stanowisku pracy
 • 3.3. Pozycja ciała przyjmowana podczas pracy
 • 3.4. Możliwości siłowe pracownika
 • 3.5. Ocena obciążenia podczas podnoszenia i przenoszenia ładunków
 • 3.6. Proste metody podnoszenia i przenoszenia ładunków
 • Posttest do modułu 3
 • Moduł 4. Oświetlenie
 • Pretest do modułu 4
 • 4.1. Oświetlenie stanowisk pracy
 • 4.2. Eksploatacyjne natężenie światła
 • 4.3. Równomierność oświetlenia
 • 4.4. Olśnienie i jego rodzaje
 • 4.5. Oprawy oświetleniowe
 • 4.6. Oświetlenie stanowisk z komputerami
 • Posttest do modułu 4