Studia przypadków

Ziarnko do ziarnka … i mamy biznes [ilustracja do artykułu]

Przykład firmy BHZ Agromat pokazuje, że nie trzeba być jednorożcem aby odnieść rynkowy sukces. Na działalności dystrybucyjnej też się nieźle zarabia. Trzeba tylko znaleźć odpowiednią niszę, jak Zbigniew Matusiak, którego firma sprzedaje surowce ekologiczne w całej Europie.

więcej Przeczytaj całą historię inne Inne historie sukcesu

Akademia PARP > Szkolenie: Trudne tematy w miejscu pracy

Trudne tematy w miejscu pracy [m]

Szkolenie skierowane jest do właścicieli firm i osób kierujących pracownikami, a także osób, które uczestniczą w procesach rekrutacyjnych. Dzięki niemu uczestnicy dowiedzą się, jakie działania w miejscu pracy są uważane za dyskryminujące i niezgodne z prawem. Uczestnicy poznają konsekwencje takich działań. W szkoleniu został także poruszony temat mobbingu i molestowania w miejscu pracy - dzięki szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli, jak rozpoznać te zjawiska w firmie i jak im przeciwdziałać. Ostatni moduł szkolenia skupia się na zagadnieniach związanych z utrzymaniem dyscypliny pracy - uczestnicy poznają kodeksowe i pozakodeksowe kary, które można zastosować wobec pracownika, który nie przestrzegał dyscypliny pracy.
Spis aktywności szkolenia
Trudne tematy w miejscu pracy

 • Lekcja instruktażowa
 • Moduł 1. Zasada równego traktowania (niedyskryminacji)
 • Pretest do modułu 1
 • 1.1. Zasada równego traktowania (niedyskryminacji)
 • 1.2. Rodzaje dyskryminacji
 • 1.3. Zasady dotyczące zatrudnienia
 • 1.4. Równe traktowanie kobiet i mężczyzn
 • 1.5. 5. Ograniczenia w zatrudnianiu kobiet i mężczyzn
 • 1.6. Pracownica w ciąży - zasady postępowania
 • 1.7. Osoby jednocześnie wychowujące dzieci i pracujące
 • Posttest do modułu 1
 • Moduł 2. Dyskryminacja w pracy
 • Pretest do modułu 2
 • 2.1. Dyskryminacja płci
 • 2.2. Dyskryminacja wieku
 • 2.3. Dyskryminacja religijna
 • 2.4. Dyskryminacja pozytywna
 • 2.5. Wyłączenia zasady równego traktowania
 • 2.6. Świadomość praw osób dyskryminowanych
 • 2.7. Naruszenie zasady niedyskryminacji
 • Posttest do modułu 2
 • Moduł 3. Molestowanie i mobbing
 • Pretest do modułu 3
 • 3.1. Czym jest molestowanie seksualne?
 • 3.2. Ciężar dowodu w sprawie o molestowanie
 • 3.3. Czym jest mobbing?
 • 3.4. Przykłady zachowań mobbingowych
 • 3.5. Zapobieganie molestowaniu i mobbingowi
 • 3.6. Postępowanie w przypadku zgłoszenia mobbingu
 • 3.7. Odpowiedzialność pracodawcy
 • Posttest do modułu 3
 • Moduł 4. Dyscyplina pracy
 • Pretest do modułu 4
 • 4.1. Przestrzeganie dyscypliny
 • 4.2. Poziom dyscypliny
 • 4.3. Środki dyscyplinujące
 • 4.4. Krytyka w cztery oczy
 • 4.5. Krytyka publiczna
 • 4.6. Kary pozakodeksowe
 • 4.7. Kary kodeksowe
 • 4.8. Stosowanie kar kodeksowych
 • Posttest do modułu 4