Studia przypadków

Wykreować innowacje [ilustracja do artykułu]

Nie jesteśmy na sprzedaż – mówi Piotr Barski, prezes i współzałożyciel firmy Prochimia Surfaces,  która dostarcza naukowcom z całego świata trudne do wytworzenia związki chemiczne. Dzięki nim mogą przeprowadzać badania prowadzące do innowacji.

więcej Przeczytaj całą historię inne Inne historie sukcesu

Akademia PARP > Szkolenie: Telesprzedaż

Telesprzedaż [b]

Szkolenie przeznaczone jest dla telesprzedawców oraz osób, które planują podjąć pracę w telesprzedaży. Dzięki niemu uczestnik pozna specyfikę zawodu telesprzedawcy. Dowie się też, czym charakteryzuje się komunikacja przez telefon i dlaczego należy świadomie używać swojego głosu w czasie rozmów.

Szkolenie prezentuje zagadnienia związane z poszczególnymi etapami rozmowy sprzedażowej:
 • rozpoczęciem rozmowy,
 • diagnozowaniem potrzeb klienta,
 • prezentowaniem produktu/usługi,
 • radzeniem sobie z obiekcjami,
 • zakończeniem rozmowy.
Przy charakterystyce każdego z etapów uczestnik znajdzie przykładowe dialogi, dzięki którym nauczy się, jak w praktyce zastosować wiedzę zdobytą w szkoleniu.
Spis aktywności szkolenia
Telesprzedaż

 • Lekcja instruktażowa
 • Moduł 1. Telesprzedawca
 • Pretest do modułu 1
 • 1.1. Co to jest telesprzedaż
 • 1.2. Kto może być dobrym telesprzedawcą
 • 1.3. Nastawienie i motywacja
 • 1.4. Stres w pracy telesprzedawcy
 • Posttest do modułu 1
 • Moduł 2. Komunikacja przez telefon
 • Pretest do modułu 2
 • 2.1. Telefon jako narzędzie komunikacji
 • 2.2. Savoir vivre rozmowy telefonicznej
 • 2.3. Błędy w rozmowie telefonicznej
 • Posttest do modułu 2
 • Moduł 3. Głos
 • Pretest do modułu 3
 • 3.1. Głos w pracy telesprzedawcy
 • 3.2. Jak pracować z własnym głosem
 • Posttest do modułu 3
 • Moduł 4. Rozpoczęcie rozmowy
 • Pretest do modułu 4
 • 4.1. Przygotowanie rozmowy
 • 4.2. Otwarcie rozmowy
 • 4.3. Cel rozmowy
 • Posttest do modułu 4
 • Moduł 5. Diagnoza potrzeb klienta i nawiązanie kontaktu
 • Pretest do modułu 5
 • 5.1. Skuteczne pytania
 • 5.2. Sondowanie
 • 5.3. Rozpoznanie klienta
 • 5.4. Budowanie relacji z rozmówcą
 • Posttest do modułu 5
 • Moduł 6. Prezentowanie produktu przez telefon
 • Pretest do modułu 6
 • 6.1. Cechy dobrej prezentacji
 • 6.2. Język korzyści
 • 6.3. Koncentrowanie uwagi na produkcie
 • 6.4. Metody zakończenia prezentacji
 • Posttest do modułu 6
 • Moduł 7. Radzenie sobie z obiekcjami i zakończenie rozmowy
 • Pretest do modułu 7
 • 7.1. Właściwe podejście do obiekcji
 • 7.2. Techniki pokonywania obiekcji
 • 7.3. Wykorzystanie ponownego kontaktu
 • 7.4. Zamknięcie sprzedaży telefonicznej
 • Posttest do modułu 7