Studia przypadków

Specjaliści od podczerwieni [ilustracja do artykułu]

– Fotonika to technologia przyszłości – mówi Emil Batorowicz, menedżer ds. marketingu w Vigo System SA. Opracowanie unikalnej technologii oraz ciągłe inwestowanie w badania i rozwój dały spółce miejsce światowego lidera w produkcji niechłodzonych detektorów podczerwieni. Z jej urządzeń korzysta NASA oraz renomowane ośrodki naukowo-badawcze i klienci korporacyjni z całego świata. Firma uczestniczy aż w pięciu projektach naukowo-badawczych realizowanych w ramach programu Horyzont 2020.

więcej Przeczytaj całą historię inne Inne historie sukcesu

Akademia PARP > Szkolenie: Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Podatkowa księga przychodów i rozchodów [b]

Szkolenie pozwala na zdobycie wiadomości związanych z podatkową księgą przychodów i rozchodów. Dzięki niemu przedsiębiorcy, zwłaszcza Ci, którzy dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą, dowiedzą się, w jaki sposób samodzielnie prowadzić księgę podatkową. Szkolenie prezentuje krok po kroku zagadnienia związane z:
 • rozpoczęciem prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • księgowaniem przychodów i kosztów uzyskania przychodów,
 • ewidencją majątku przedsiębiorstwa i wszelkich kwestii związanych z zatrudnianiem pracowników,
 • rozliczeniami podatku VAT,
 • zamknięciem podatkowej księgi przychodów i rozchodów
a także wiele innych praktycznych informacji dotyczących prowadzenia księgi podatkowej.
Spis aktywności szkolenia
Podatkowa księga przychodów i rozchodów

 • Lekcja instruktażowa
 • Moduł 1. Rozpoczęcie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • Pretest do modułu 1
 • 1.1. Podmioty zobowiązane do prowadzenia PKPiR
 • 1.2. Układ i zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • 1.3. Podstawa do dokonywania wpisów w PKPiR
 • Posttest do modułu 1
 • Moduł 2. Ewidencja przychodów
 • Pretest do modułu 2
 • 2.1. Ewidencjonowanie przychodów
 • 2.2. Odzwierciedlenie w PKPiR innych zdarzeń
 • Posttest do modułu 2
 • Moduł 3. Ewidencja kosztów
 • Pretest do modułu 3
 • 3.1. Koszty uzyskania przychodów i metody ich księgowania w PKPiR - zasady ogólne
 • 3.2. Koszty niestanowiące kosztu uzyskania przychodów
 • 3.3. Koszty działalności gospodarczej
 • 3.4. Inne koszty działalności gospodarczej
 • 3.5. Korekta kosztów niezapłaconych przez podatnika
 • Posttest do modułu 3
 • Moduł 4. Ewidencja majątku firmy
 • Pretest do modułu 4
 • 4.1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
 • 4.2. Amortyzacja
 • 4.3. Amortyzacja jako koszt (podatkowy i niepodatkowy)
 • 4.4. Ewidencja środków trwałych i ewidencja wyposażenia
 • Posttest do modułu 4
 • Moduł 5. Sprawy pracownicze
 • Pretest do modułu 5
 • 5.1. Wynagrodzenia z umowy o pracę
 • 5.2. Umowy cywilnoprawne
 • 5.3. Inne koszty związane z zatrudnianiem pracowników
 • 5.4. Obowiązki pracodawcy jako płatnika zaliczki na podatek dochodowy oraz wobec ZUS
 • 5.5. Ewidencja dodatkowa - indywidualne karty przychodów pracowników
 • Posttest do modułu 5
 • Moduł 6. Rozliczenie podatku VAT
 • Pretest do modułu 6
 • 6.1. Ewidencja podatku należnego
 • 6.2. Ewidencja podatku naliczonego
 • 6.3. Zwolnienie z VAT
 • 6.4. Rozliczenie podatku z US
 • Posttest do modułu 6
 • Moduł 7. Zamknięcie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • Pretest do modułu 7
 • 7.1. Podsumowanie miesięczne PKPiR
 • 7.2. Zamknięcie PKPiR na koniec roku podatkowego
 • Posttest do modułu 7