Studia przypadków

Ziarnko do ziarnka … i mamy biznes [ilustracja do artykułu]

Przykład firmy BHZ Agromat pokazuje, że nie trzeba być jednorożcem aby odnieść rynkowy sukces. Na działalności dystrybucyjnej też się nieźle zarabia. Trzeba tylko znaleźć odpowiednią niszę, jak Zbigniew Matusiak, którego firma sprzedaje surowce ekologiczne w całej Europie.

więcej Przeczytaj całą historię inne Inne historie sukcesu

Akademia PARP > Szkolenie: Zarządzanie talentami i kapitałem ludzkim w MŚP

Zarządzanie talentami i kapitałem ludzkim w MŚP

Szkolenie pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z zarządzaniem talentami i kapitałem ludzkim w MŚP. Dzięki niemu przedsiębiorcy dowiedzą się, jakie korzyści i możliwości rozwoju może przynieść odpowiednie zarządzanie i inwestowanie w pracowników firmy, szczególnie w tych utalentowanych. Szkolenie prezentuje krok po kroku zagadnienia związane z:
 • uzasadnieniem wdrażania procesu zarządzania talentami i kapitałem ludzkim w MŚP,
 • pomiarem efektywności zarządzania talentami w firmie,
 • pomiarem kapitału ludzkiego za pomocą metod finansowych i jakościowych,
 • identyfikacją i diagnozą talentów w firmie,
 • motywowaniem utalentowanych pracowników do pozostania w firmie.
a także wiele innych praktycznych informacji dotyczących zarządzania talentami i kapitałem ludzkim w małych i średnich przedsiębiorstwach.
Spis aktywności szkolenia
Zarządzanie talentami i kapitałem ludzkim w MŚP

 • Lekcja instruktażowa
 • Moduł 1. Ludzie w organizacji
 • Pretest do modułu 1
 • 1.1. Wartość ludzi w małej firmie
 • 1.2. Zarządzanie kapitałem ludzkim w MŚP
 • 1.3. Zarządzanie talentami w MŚP
 • Posttest do modułu 1
 • Moduł 2. Kapitał ludzki a efektywność firmy
 • Pretest do modułu 2
 • 2.1. Ludzie jako aktywa firmy
 • 2.2. Efektywność zarządzania ludźmi
 • 2.3. Kapitał intelektualny a kapitał ludzki
 • 2.4. Pomiar efektywności zarządzania kapitałem ludzkim
 • Posttest do modułu 2
 • Moduł 3. Metody finansowe pomiaru kapitału ludzkiego
 • Pretest do modułu 3
 • 3.1. Metody wyceny kapitału ludzkiego
 • 3.2. Wskaźniki strategiczne controllingu personalnego
 • 3.3. Wskaźniki z obszaru controllingu operacyjnego
 • 3.4. Wskaźniki procesów szkoleniowych i rozwojowych w organizacji
 • 3.5. Wskaźniki z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi
 • Posttest do modułu 3
 • Moduł 4. Metody jakościowe pomiaru kapitału ludzkiego
 • Pretest do modułu 4
 • 4.1. Metody jakościowe w zakresie szkoleń i rozwoju
 • 4.2. Metody jakościowe w analizie działań innowacyjnych i analizie projektów z obszaru HR
 • 4.3. Metody jakościowe w zarządzaniu zaangażowaniem i satysfakcją pracowników
 • Posttest do modułu 4
 • Moduł 5. Wykorzystanie wyników analiz
 • Pretest do modułu 5
 • 5.1. Sprawozdawczość w obszarze kapitału ludzkiego
 • 5.2. Analizy stosowane w controllingu personalnym
 • 5.3. Strategia personalna a controlling
 • 5.4. Straty w kapitale ludzkim ich analiza i działania zapobiegawcze
 • Posttest do modułu 5
 • Moduł 6. Identyfikacja i diagnoza talentów
 • Pretest do modułu 6
 • 6.1. Identyfikacja talentów
 • 6.2. Role w zarządzaniu talentami
 • 6.3. Diagnoza talentów
 • Posttest do modułu 6
 • Moduł 7. Rozwój talentów w firmie
 • Pretest do modułu 7
 • 7.1. Motywacja talentów
 • 7.2. Rozwój talentów
 • 7.3. Wynagradzanie talentów
 • 7.4. Utrzymanie utalentowanych pracowników w firmie
 • Posttest do modułu 7
 • Moduł 8. Indywidualny rozwój talentów
 • Pretest do modułu 8
 • 8.1. Gdzie jestem, gdzie będę, a gdzie chcę być?
 • 8.2. Bądź swoim najlepszym coachem
 • 8.3. Zarządzanie sobą w...
 • 8.4. Jak i gdzie szukać wsparcia?
 • Posttest do modułu 8