Studia przypadków

Izotopy i nie tylko [ilustracja do artykułu]

– Siła Synektik tkwi w szukaniu nowych, innowacyjnych rozwiązań, które pomagają pacjentom w diagnostyce i terapii. Nieustannie poszerzamy kompetencje i wchodzimy w nowe obszary biznesowe przy jednoczesnym umacnianiu pozycji w dotychczasowych segmentach działalności - mówi Magdalena Kowalewska, dyrektor ds. marketingu i relacji inwestorskich grupy Synektik. Spółka zaczynała od dystrybucji i serwisowania sprzętu medycznego – dzisiaj jest krajowym liderem w produkcji radiofarmaceutyków. Dzięki wsparciu z programu Horyzont 2020 prowadzi prace nad innowacyjnym kardioznacznikiem.  

więcej Przeczytaj całą historię inne Inne historie sukcesu

Akademia PARP > Szkolenie: Kalendarz dobrego księgowego

Kalendarz dobrego księgowego [b]

Celem szkolenia jest uświadomienie uczestnikowi istnienia obowiązków księgowego (przedsiębiorcy) wobec instytucji państwowych lub samorządowych, takich jak sąd, urząd skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, urząd statystyczny, urząd gminy czy Państwowa Inspekcja Pracy. Każdy obowiązek został krótko omówiony, aby uczestnik zrozumiał, na czym polega. Przy każdym został także podany termin, do kiedy należy go dopełnić oraz wyjaśnienie, kiedy obowiązek się w ogóle pojawia (czy przy zakładaniu firmy, czy cyklicznie - co miesiąc, co kwartał, co rok, czy np. po wystąpieniu określonych zdarzeń - przekroczeniu określonej kwoty przychodów, w momencie zatrudnienia pracownika). Obowiązki omówione w szkoleniu dzielą się na następujące obszary:
 • Rejestracja lub wyrejestrowanie przedsiębiorstwa.
 • Rozliczanie podatku dochodowego.
 • Rozliczanie podatku VAT.
 • Ubezpieczenia w ZUS.
 • Prowadzenie spraw pracowniczych.
 • Inne obowiązki związane m.in. ze sprawozdawczością i kontrolami przedsiębiorcy.
Spis aktywności szkolenia
Kalendarz dobrego księgowego

 • Lekcja instruktażowa
 • Moduł 1. Obowiązki przedsiębiorcy
 • Pretest do modułu 1
 • 1.1. O czym należy pamiętać?
 • 1.2. Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej
 • 1.3. Umowa spółki - spółki osobowe
 • 1.4. Umowa spółki - spółki kapitałowe
 • 1.5. Rejestracja spółki
 • 1.6. Koncesje i zezwolenia
 • 1.7. Zawieszenie działalności gospodarczej
 • 1.8. Likwidacja spółki oraz zakończenie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne
 • Posttest do modułu 1
 • Moduł 2. Podatki dochodowe
 • Pretest do modułu 2
 • 2.1. Podatek PIT czy CIT?
 • 2.2. Opodatkowanie podatkiem PIT na zasadach ogólnych
 • 2.3. Podatek liniowy
 • 2.4. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 • 2.5. Karta podatkowa
 • 2.6. Rozliczenie PIT
 • 2.7. Rozliczenia CIT
 • Posttest do modułu 2
 • Moduł 3. Ewidencja podatkowa
 • Pretest do modułu 3
 • 3.1. PKPiR a ewidencja przychodów
 • 3.2. Obowiązki związane z prowadzeniem PKPiR
 • 3.3. Pełna księgowość
 • 3.4. Obowiązki związane z prowadzeniem pełnej księgowości
 • 3.5. Sporządzanie sprawozdań finansowych
 • 3.6. Sprawozdania finansowe - obowiązki zgłoszeniowe
 • 3.7. Przechowywanie dokumentacji podatkowej
 • Posttest do modułu 3
 • Moduł 4. Obowiązki płatnika podatków
 • Pretest do modułu 4
 • 4.1. Rozliczenie podatkowe pracowników
 • 4.2. Rozliczenie przychodów z działalności wykonywanej osobiście
 • 4.3. Rozliczenie przychodów z praw majątkowych, w szczególności praw autorskich
 • 4.4. Pobór podatku u źródła
 • 4.5. Świadczenia na rzecz emerytów i rencistów, wygrane w konkursach i sprzedaży premiowej
 • Posttest do modułu 4
 • Moduł 5. Obowiązki związane z VAT
 • Pretest do modułu 5
 • 5.1. Być czy nie być VAT-owcem
 • 5.2. Rejestracja dla podatku VAT
 • 5.3. Rejestr zakupów i sprzedaży VAT
 • 5.4. Obowiązki związane z wystawianiem faktur
 • 5.5. Obowiązki związane z ewidencjonowaniem sprzedaży na kasie rejestrującej
 • 5.6. Deklaracje VAT
 • Posttest do modułu 5
 • Moduł 6. Obowiązki wobec ZUS
 • Pretest do modułu 6
 • 6.1. Rejestracja w ZUS
 • 6.2. Składki ZUS
 • 6.3. Deklaracje i terminy opłacania składek przedsiębiorcy
 • 6.4. Obowiązki zgłoszeniowe pracodawcy
 • 6.5. Ubezpieczenia w ZUS a forma zatrudnienia
 • 6.6. Deklaracje i terminy opłacania składek pracowniczych
 • 6.7. Wyrejestrowanie z ZUS
 • 6.8. Kontrole ZUS
 • Posttest do modułu 6
 • Moduł 7. Zatrudnianie pracowników
 • Pretest do modułu 7
 • 7.1. Co należy zrobić, kiedy firma staje się pracodawcą?
 • 7.2. Obowiązki przy umowach cywilnoprawnych
 • 7.3. Zatrudnianie pracowników na umowę o pracę
 • 7.4. Obowiązki związane z BHP
 • 7.5. Obowiązki związane z wynagrodzeniami i czasem pracy
 • 7.6. Obowiązki w trakcie zatrudnienia - ZUS i US
 • 7.7. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej
 • 7.8. Rozwiązanie stosunku pracy
 • 7.9. Kontrole PIP
 • Posttest do modułu 7
 • Moduł 8. Inne obowiązki
 • Pretest do modułu 8
 • 8.1. Podatki i opłaty lokalne
 • 8.2. Sprawozdania i opłaty środowiskowe
 • 8.3. Obowiązki wobec GUS
 • 8.4. Informacje podatkowe
 • 8.5. Kontrole podatkowe
 • 8.6. Korekty deklaracji, odpowiedzialność karnoskarbowa
 • Posttest do modułu 8