Studia przypadków

Izotopy i nie tylko [ilustracja do artykułu]

– Siła Synektik tkwi w szukaniu nowych, innowacyjnych rozwiązań, które pomagają pacjentom w diagnostyce i terapii. Nieustannie poszerzamy kompetencje i wchodzimy w nowe obszary biznesowe przy jednoczesnym umacnianiu pozycji w dotychczasowych segmentach działalności - mówi Magdalena Kowalewska, dyrektor ds. marketingu i relacji inwestorskich grupy Synektik. Spółka zaczynała od dystrybucji i serwisowania sprzętu medycznego – dzisiaj jest krajowym liderem w produkcji radiofarmaceutyków. Dzięki wsparciu z programu Horyzont 2020 prowadzi prace nad innowacyjnym kardioznacznikiem.  

więcej Przeczytaj całą historię inne Inne historie sukcesu

Akademia PARP > Szkolenie: Podatek VAT 2015

Podatek VAT 2015 [b]

Szkolenie pozwala na zdobycie wiadomości związanych z podatkiem VAT. Dzięki niemu osoby, rozpoczynające dopiero działalność gospodarczą, a także przedsiębiorcy, którzy wciąż mają wątpliwości w niektórych kwestiach związanych z podatkiem VAT, dowiedzą się, o co „tak naprawdę w tym wszystkim chodzi”. Szkolenie prezentuje krok po kroku zagadnienia związane z:
 • rejestracją podatników VAT,
 • czynnościami opodatkowanymi VAT i podstawą opodatkowania,
 • stawkami VAT i zwolnieniami z tego podatku,
 • a także wiele innych praktycznych informacji dotyczących podatku od towarów i usług w Polsce.
Spis aktywności szkolenia
Podatek VAT 2015

 • Lekcja instruktażowa
 • Moduł 1. Podatnik - Rejestracja
 • Pretest do modułu 1
 • 1.1. Kto jest podatnikiem VAT?
 • 1.2. Ogólne zwolnienie z podatku VAT
 • 1.3. Rejestracja
 • 1.4. Deklaracje
 • Posttest do modułu 1
 • Moduł 2. Krajowe czynności opodatkowane
 • Pretest do modułu 2
 • 2.1. Dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług
 • 2.2. Czynności nieodpłatne
 • 2.3. Zbycie przedsiębiorstwa
 • 2.4. Zakończenie działalności
 • Posttest do modułu 2
 • Moduł 3. Obowiązek podatkowy i podstawa opodatkowania
 • Pretest do modułu 3
 • 3.1. Moment, w którym trzeba rozpoznać obowiązek podatkowy
 • 3.2. Podstawa opodatkowania
 • 3.3. Obowiązek podatkowy a przychód
 • 3.4. Korekty obrotu i podatku należnego
 • Posttest do modułu 3
 • Moduł 4. Stawki i zwolnienia
 • Pretest do modułu 4
 • 4.1. Wysokość podatku - stawki podatku
 • 4.2. Zwolnienia przedmiotowe
 • 4.3. Wysokość i zasady opodatkowania usług turystyki marżą
 • 4.4. Wysokość podatku w procedurze marży
 • Posttest do modułu 4
 • Moduł 5. Czynności związane z obrotem zagranicznym
 • Pretest do modułu 5
 • 5.1. Eksport i import towarów
 • 5.2. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 • 5.3. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 • 5.4. Eksport i import usług
 • 5.5. Rejestracja, informacja podsumowująca
 • Posttest do modułu 5
 • Moduł 6. Odliczenia i zwroty
 • Pretest do modułu 6
 • 6.1. Czym jest podatek naliczony
 • 6.2. Ogólne zasady odliczania
 • 6.3. Terminy odliczania
 • 6.4. Terminy odliczania - mali podatnicy i korekta deklaracji
 • 6.5. Ograniczenia odliczania
 • 6.6. Zwrot podatku
 • Posttest do modułu 6
 • Moduł 7. Faktury, rejestry, kasy
 • Pretest do modułu 7
 • 7.1. Wymogi dla fakturowania (elementy faktury)
 • 7.2. Faktury korygujące i noty
 • 7.3. Rejestry
 • 7.4. Kasy fiskalne
 • Posttest do modułu 7
 • Moduł 8. Opodatkowanie wybranych działalności
 • Pretest do modułu 8
 • 8.1. Firma budowlana
 • 8.2. Firma transportowa
 • 8.3. Sprzedaż detaliczna prowadzona za pośrednictwem sklepu tradycyjnego i internetowego
 • 8.4. Stała obsługa biurowa lub księgowa
 • Posttest do modułu 8