Studia przypadków

Mieć oko na software [ilustracja do artykułu]

Przykład rebug.io pokazuje, że ewolucja usługi, i to już działającej, to nic niezwykłego w świecie startupowym – stworzone przez wrocławian oprogramowanie do automatycznego wyłapywania błędów programistycznych znalazło wiele innych zastosowań. Od ulepszenia obszarów UX (user experience) po przeprowadzenie klienta przez proces zakupowy na stronie internetowej. W przyszłości firma chce zatrudnić wyjątkowych testerów – osoby z zespołem Aspergera i wysokofunkcjonujących autystyków.

więcej Przeczytaj całą historię inne Inne historie sukcesu

Akademia PARP > Szkolenie: ABC Eksportera

ABC Eksportera [b]

Szkolenie „ABC eksportera” skierowane jest do właścicieli mikro, małych i średnich firm, którzy rozważają podjęcie działalności eksportowej. Pokazuje, że nie tylko duże firmy z bogatym zapleczem finansowym i logistycznym mogą z powodzeniem wchodzić na rynki zagraniczne.

Kolejne moduły szkolenia prowadzą uczestnika przez zagadnienia, które powinien szczegółowo przeanalizować, zanim jego firma zdecyduje się na eksport. Dowie się, na czym polega specyfika działalności eksportowej i kiedy można uznać, że firma jest gotowa na jej podjęcie. Pozna też zasady poszukiwania partnerów eksportowych i oceny ich wiarygodności. W osobnych modułach uczestnik znajdzie informacje na temat ceł i podatków obowiązujących w eksporcie oraz przygotowania profesjonalnej oferty i umowy eksportowej. Ostatni moduł szkolenia omawia źródła finansowania eksportu.
Spis aktywności szkolenia
ABC Eksportera

 • Lekcja instruktażowa
 • Moduł 1. O eksporcie
 • Pretest do modułu 1
 • 1.1. Eksportować czy nie eksportować
 • 1.2. Eksport pośredni
 • 1.3. Eksport bezpośredni
 • Posttest do modułu 1
 • Moduł 2. Eksport w Twojej firmie
 • Pretest do modułu 2
 • 2.1. Czy Twoja firma jest gotowa do eksportu?
 • 2.2. Czy masz produkt?
 • 2.3. Zbieranie informacji i wybór rynku
 • 2.4. Plan eksportu
 • 2.5. Organizacja eksportu w firmie
 • Posttest do modułu 2
 • Moduł 3. Marketing
 • Pretest do modułu 3
 • 3.1. Badania marketingowe odbiorców produktu
 • 3.2. Wybór kanału dotarcia
 • 3.3. Wykorzystanie kanałów elektronicznych w eksporcie
 • 3.4. Marketing mix
 • Posttest do modułu 3
 • Moduł 4. Poszukiwanie partnerów
 • Pretest do modułu 4
 • 4.1. Poszukiwanie kontaktów
 • 4.2. Organizacja wyjazdu i spotkania
 • 4.3. Różnice kulturowe
 • 4.4. Negocjacje i sprzedaż
 • Posttest do modułu 4
 • Moduł 5. Cła i podatki
 • Pretest do modułu 5
 • 5.1. Unia Europejska jako unia celna - zasady ogólne
 • 5.2. Procedura wywozu w prawie celnym
 • 5.3. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów w VAT - istota i zasady dokumentowania
 • 5.4. Eksport w VAT - podział (eksport pośredni i bezpośredni) i zasady dokumentowania
 • Posttest do modułu 5
 • Moduł 6. Prawo w eksporcie
 • Pretest do modułu 6
 • 6.1. Przygotowanie oferty
 • 6.2. Kontrakt
 • 6.3. Reklamacje
 • 6.4. Alternatywne metody rozstrzygania sporów
 • Posttest do modułu 6
 • Moduł 7. Finansowanie eksportu
 • Pretest do modułu 7
 • 7.1. Jak sfinansować działalność eksportową
 • 7.2. Warunki płatności i zabezpieczenie należności
 • 7.3. Ubezpieczanie i finansowanie transakcji eksportowych przy udziale środków publicznych
 • Posttest do modułu 7