Studia przypadków

Ziarnko do ziarnka … i mamy biznes [ilustracja do artykułu]

Przykład firmy BHZ Agromat pokazuje, że nie trzeba być jednorożcem aby odnieść rynkowy sukces. Na działalności dystrybucyjnej też się nieźle zarabia. Trzeba tylko znaleźć odpowiednią niszę, jak Zbigniew Matusiak, którego firma sprzedaje surowce ekologiczne w całej Europie.

więcej Przeczytaj całą historię inne Inne historie sukcesu

Akademia PARP > Szkolenie: Umiejętności interpersonalne

Umiejętności interpersonalne

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy chcą pogłębić swoje umiejętności interpersonalne. Poświęcone jest ono szczególnie tym umiejętnościom, które są przydatne w pracy, w radzeniu sobie m.in. w kontaktach zawodowych, współpracy z kolegami, współdziałaniu z przełożonymi.

W szkoleniu uczestnik dowie się, jak w efektywny sposób nawiązywać kontakt osobisty i zawodowy. Pozna też zasady kształtowania postawy empatycznej i asertywnej. Szczegółowo zostaną omówione zasady skutecznej komunikacji oraz korzystania z narzędzi komunikacji werbalnej i pozawerbalnej.

Ponadto uczestnik zdobędzie praktyczne informacje na temat pracy w zespole, nauczy się także rozpoznawać sytuacje konfliktowe i rozwiązywać je.
Spis aktywności szkolenia
Umiejętności interpersonalne

 • Lekcja instruktażowa
 • Moduł 1. Nawiązanie kontaktu
 • Pretest do modułu 1
 • 1.1. Poznajmy się
 • 1.2. Czynniki sprzyjające nawiązywaniu kontaktów
 • 1.3. Przeszkody utrudniające kontakty interpersonalne
 • 1.4. Samoocena i jej wpływ na nawiązywanie kontaktów interpersonalnych
 • Posttest do modułu 1
 • Moduł 2. Empatia
 • Pretest do modułu 2
 • 2.1. Empatia, czyli o współodczuwaniu
 • 2.2. Społeczne aspekty zachowań empatycznych
 • 2.3. Zrozumieć uczucia, czyli o emocjonalnych aspektach współodczuwania
 • 2.4. Sztuka empatycznego słuchania, czyli o słuchaniu z sercem
 • 2.5. Współodczuwanie, czyli o empatycznym współbrzmieniu z innymi
 • Posttest do modułu 2
 • Moduł 3. Asertywność
 • Pretest do modułu 3
 • 3.1. Asertywna postawa
 • 3.2. Twoja asertywność
 • 3.3. Masz prawo
 • 3.4. Wyraź siebie
 • Posttest do modułu 3
 • Moduł 4. Komunikacja
 • Pretest do modułu 4
 • 4.1. O komunikacji
 • 4.2. Słuchanie
 • 4.3. Ciało
 • 4.4. Słowa
 • 4.5. Bariery w komunikacji
 • Posttest do modułu 4
 • Moduł 5. Praca zespołowa
 • Pretest do modułu 5
 • 5.1. Czym jest zespół - czyli dlaczego współpraca buduje?
 • 5.2. Jak pracować w zespole - czyli jak być lepszym członkiem zespołu?
 • 5.3. Twoje miejsce w zespole
 • 5.4. Grupowe podejmowanie decyzji
 • Posttest do modułu 5
 • Moduł 6. Konflikt
 • Pretest do modułu 6
 • 6.1. Czym jest konflikt?
 • 6.2. Indywidualna reakcja na konflikt
 • 6.3. Analiza konfliktu
 • 6.4. Style rozwiązywania konfliktu
 • 6.5. Techniki rozwiązywania konfliktu
 • Posttest do modułu 6
 • Moduł 7. Sztuka wypowiedzi. Webquest
 • Moduł 8. Umięjętności komunikacyjne. Webinarium.