Studia przypadków

Mieć oko na software [ilustracja do artykułu]

Przykład rebug.io pokazuje, że ewolucja usługi, i to już działającej, to nic niezwykłego w świecie startupowym – stworzone przez wrocławian oprogramowanie do automatycznego wyłapywania błędów programistycznych znalazło wiele innych zastosowań. Od ulepszenia obszarów UX (user experience) po przeprowadzenie klienta przez proces zakupowy na stronie internetowej. W przyszłości firma chce zatrudnić wyjątkowych testerów – osoby z zespołem Aspergera i wysokofunkcjonujących autystyków.

więcej Przeczytaj całą historię inne Inne historie sukcesu

Akademia PARP > Szkolenie: Pozyskiwanie funduszy UE na projekty w MŚP

Pozyskiwanie funduszy UE na projekty w MŚP [b]

Szkolenie pozwala na zdobycie wiadomości związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy na projekty MŚP. dzięki niemu osoby, które chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą lub rozwinąć dotychczas prowadzoną działalność zdobywają wiedzę na temat sposobów działania i celów Programów Operacyjnych, możliwości uzyskiwania wsparcia oraz zasad i wymogów realizacji projektów w ramach tych programów.
Spis aktywności szkolenia
Pozyskiwanie funduszy UE na projekty w MŚP

 • Lekcja instruktażowa
 • Moduł 1. Wsparcie w ramach funduszy UE na zakładanie własnej firmy
 • Pretest do modułu 1
 • 1.1. Zakres wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • 1.2. Zakres wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • 1.3. Wsparcie w ramach Powiatowych Urzędów Pracy
 • 1.4. Instytucje otoczenia biznesu wspierające tworzenie i rozwój przedsiębiorstw
 • Posttest do modułu 1
 • Moduł 2. Możliwości wsparcia MŚP w ramach funduszy UE
 • Pretest do modułu 2
 • 2.1. Słownictwo związane ze środkami UE
 • 2.2. Możliwości i środki dostępne na poziomie regionu i kraju
 • 2.3. Środki dostępne na poziomie europejskim
 • Posttest do modułu 2
 • Moduł 3. Przygotowanie do aplikowania
 • Pretest do modułu 3
 • 3.1. Rozpoczęcie planowania projektu
 • 3.2. Myślenie projektowe, czyli o zewnętrznym konsultancie i wyszukiwaniu możliwości
 • 3.3. Planowanie projektu w oparciu o PO i SOP
 • 3.4. Dokumenty aplikacyjne i zasady aplikowania
 • Posttest do modułu 3
 • Moduł 4. Techniki planowania projektu
 • Pretest do modułu 4
 • 4.1. Narzędzia planowania projektu - metoda fiszek
 • 4.2. Narzędzia planowania projektu - Matryca Logiczna
 • 4.3. Planowanie realizacji zadań w projekcie
 • 4.4. Wypełnianie wniosku o dofinansowanie projektu
 • Posttest do modułu 4
 • Moduł 5. Rozumienie kwalifikowalności
 • Pretest do modułu 5
 • 5.1. Kwalifikowalność projektu
 • 5.2. Kwalifikowalność wydatków
 • 5.3. Kwalifikowalność wybranych pozycji w projekcie
 • Posttest do modułu 5
 • Moduł 6. Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE
 • Pretest do modułu 6
 • 6.1. Polityka równych szans
 • 6.2. Polityka ochrony środowiska
 • Posttest do modułu 6
 • Moduł 7. Zamówienia publiczne i pomoc publiczna w projektach realizowanych przez MŚP
 • Pretest do modułu 7
 • 7.1. Zamówienia publiczne w projektach UE
 • 7.2. Pomoc publiczna
 • 7.3. Montaż finansowy projektu
 • Posttest do modułu 7
 • Moduł 8. Rozpoczęcie realizacji projektu
 • Pretest do modułu 8
 • 8.1. Zasady aplikowania
 • 8.2. Przyjęcie projektu do realizacji
 • 8.3. Przygotowanie beneficjenta do realizacji projektu
 • 8.4. Wybrane zagadnienia związane z realizacją projektu
 • Posttest do modułu 8