Studia przypadków

Izotopy i nie tylko [ilustracja do artykułu]

– Siła Synektik tkwi w szukaniu nowych, innowacyjnych rozwiązań, które pomagają pacjentom w diagnostyce i terapii. Nieustannie poszerzamy kompetencje i wchodzimy w nowe obszary biznesowe przy jednoczesnym umacnianiu pozycji w dotychczasowych segmentach działalności - mówi Magdalena Kowalewska, dyrektor ds. marketingu i relacji inwestorskich grupy Synektik. Spółka zaczynała od dystrybucji i serwisowania sprzętu medycznego – dzisiaj jest krajowym liderem w produkcji radiofarmaceutyków. Dzięki wsparciu z programu Horyzont 2020 prowadzi prace nad innowacyjnym kardioznacznikiem.  

więcej Przeczytaj całą historię inne Inne historie sukcesu

Akademia PARP > Szkolenie: Ekologiczny biznes

Ekologiczny biznes [b]

Szkolenie pozwala na zdobycie wiadomości związanych z praktyczną stroną ochrony środowiska w każdym przedsiębiorstwie. Dzięki niemu przedsiębiorcy dowiedzą się, jakie są ich obowiązki związane z ochroną środowiska, a także w jaki sposób mogą czerpać wymierne, również finansowe korzyści z takiego prowadzenia działalności gospodarczej. Szkolenie prezentuje krok po kroku zagadnienia związane z:
 • obowiązkami wynikającymi z ochrony środowiska,
 • korzyściami dla przedsiębiorców i ich działalności,
 • sposobami ochrony środowiska,

a także wiele innych praktycznych informacji dotyczących ochrony środowiska w małych i średnich przedsiębiorstwach.
Spis aktywności szkolenia
Ekologiczny biznes

 • Lekcja instruktażowa
 • Moduł 1. Co każda firma wiedzieć powinna
 • Pretest do modułu 1
 • 1.1. Obowiązki firm korzystających ze środowiska
 • 1.2. Monitoring ochrony środowiska w małej firmie
 • 1.3. Sprawozdawczość
 • Posttest do modułu 1
 • Moduł 2. Korzyści z ochrony środowiska
 • Pretest do modułu 2
 • 2.1. Jak zarobić na oszczędnościach
 • 2.2. Błędy i działania "pozornie ekologiczne"
 • 2.3. Kształtowanie wizerunku firmy przyjaznej środowisku
 • 2.4. Pozyskiwanie funduszy na cele ekologiczne
 • Posttest do modułu 2
 • Moduł 3. Gospodarka odpadami
 • Pretest do modułu 3
 • 3.1. Odpady w firmie
 • 3.2. Podstawy gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie
 • 3.3. Dokumentacja i sprawozdawczość
 • 3.4. Jak zmniejszyć ilość powstających odpadów?
 • 3.5. Jak legalnie pozbyć się odpadów?
 • Posttest do modułu 3
 • Moduł 4. Produkty i opakowania
 • Pretest do modułu 4
 • 4.1. Obowiązki przedsiębiorcy związane z wprowadzeniem produktów na rynek
 • 4.2. Obowiązki przedsiębiorcy związane z opakowaniami produktów
 • Posttest do modułu 4
 • Moduł 5. Energia
 • Pretest do modułu 5
 • 5.1. Korzyści ekonomiczne płynące z oszczędzania energii
 • 5.2. Tradycyjne sposoby pozyskiwania energii
 • 5.3. Minimalizacja zużycia energii
 • 5.4. Alternatywne źródła energii i możliwości ich zastosowania w małych przedsiębiorstwach
 • Posttest do modułu 5
 • Moduł 6. Instalacje i emisje
 • Pretest do modułu 6
 • 6.1. Instalacje przemysłowe a ochrona środowiska
 • 6.2. Obowiązki prowadzącego instalację i użytkownika urządzenia
 • 6.3. Pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii
 • 6.4. Rodzaje pozwoleń
 • Posttest do modułu 6
 • Moduł 7. Ochrona środowiska a proces inwestycyjny
 • Pretest do modułu 7
 • 7.1. Uwarunkowania zewnętrzne dla procesu inwestycyjnego
 • 7.2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 • 7.3. Inwestycje budzące konflikty społeczne
 • Posttest do modułu 7
 • Moduł 8. Karta informacyjna dla przedsięwzięcia. Webquest
 • Moduł 9. Specjalista ochrony środowiska. Webinarium.