Studia przypadków

Ziarnko do ziarnka … i mamy biznes [ilustracja do artykułu]

Przykład firmy BHZ Agromat pokazuje, że nie trzeba być jednorożcem aby odnieść rynkowy sukces. Na działalności dystrybucyjnej też się nieźle zarabia. Trzeba tylko znaleźć odpowiednią niszę, jak Zbigniew Matusiak, którego firma sprzedaje surowce ekologiczne w całej Europie.

więcej Przeczytaj całą historię inne Inne historie sukcesu

Akademia PARP > Szkolenie: Umiejętności kierownicze

Umiejętności kierownicze

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich kierowników, zarówno tych, którzy dopiero objęli funkcję kierowniczą, jak i dla tych, którzy zajmują się kierowaniem już od jakiegoś czasu. Umiejętności kierowniczych można się nauczyć, szkolenie pokaże, w jaki sposób to zrobić.

W szkoleniu uczestnik dowie się:
 • na czym polega praca kierownika,
 • jak dobrze planować i organizować zadania,
 • jak z sukcesem motywować pracowników i w jaki sposób delegować zadania,
 • jak budować skuteczny i zgrany zespół oraz
 • jak rozwijać cechy przywódcy.

Przykłady ułatwią zrozumienie przedstawionego materiału i zastosowanie zdobytych umiejętności w codziennej pracy kierownika.
Spis aktywności szkolenia
Umiejętności kierownicze

 • Lekcja instruktażowa
 • Moduł 1. Co to znaczy: być menedżerem?
 • Pretest do modułu 1
 • 1.1. Na czym polega rola kierownika
 • 1.2. Kierownik jako komunikator
 • 1.3. Style kierowania
 • 1.4. Dopasowanie stylu do sytuacji
 • Posttest do modułu 1
 • Moduł 2. Planowanie i organizacja
 • Pretest do modułu 2
 • 2.1. Planowanie
 • 2.2. Podejmowanie decyzji
 • 2.3. Organizowanie i przewodzenie
 • 2.4. Kontrola
 • 2.5. Dyscyplina
 • Posttest do modułu 2
 • Moduł 3. Motywacja
 • Pretest do modułu 3
 • 3.1. Czym jest motywacja
 • 3.2. Ty motywujesz pracowników
 • 3.3. Rola celów w motywacji
 • 3.4. Dopasowanie motywacji do osoby
 • Posttest do modułu 3
 • Moduł 4. Delegowanie
 • Pretest do modułu 4
 • 4.1. Kłopoty z delegowaniem
 • 4.2. Co delegować
 • 4.3. Komu zlecać wykonanie zadania
 • 4.4. Jak delegować?
 • 4.5. Błędy w delegowaniu
 • Posttest do modułu 4
 • Moduł 5. Budowanie zespołu
 • Pretest do modułu 5
 • 5.1. Dobór pracowników
 • 5.2. Rozwój i zaangażowanie pracowników
 • 5.3. Budowanie zespołu
 • 5.4. Rozwój zespołu
 • Posttest do modułu 5
 • Moduł 6. Kierownik jako lider
 • Pretest do modułu 6
 • 6.1. Kim jest lider
 • 6.2. Cechy przywódcy
 • 6.3. Umiejętności przywódcy
 • 6.4. Lider w zespole
 • Posttest do modułu 6
 • Moduł 7. Zarządzanie konfliktem
 • Pretest do modułu 7
 • 7.1. Konflikty jako szansa dla firmy
 • 7.2. Postawy wobec konfliktów oraz podstawowe style ich rozwiązywania
 • 7.3. Kierownik zespołu w przebiegu konfliktu
 • Posttest do modułu 7
 • Moduł 8. Rozwiązywanie problemów
 • Pretest do modułu 8
 • 8.1 Identyfikowanie i definiowanie problemu
 • 8.2. Generowanie wariantów rozwiązania problemu
 • 8.3. Ocena wariantów i wybór rozwiązania problemu
 • Posttest do modułu 8