Studia przypadków

Izotopy i nie tylko [ilustracja do artykułu]

– Siła Synektik tkwi w szukaniu nowych, innowacyjnych rozwiązań, które pomagają pacjentom w diagnostyce i terapii. Nieustannie poszerzamy kompetencje i wchodzimy w nowe obszary biznesowe przy jednoczesnym umacnianiu pozycji w dotychczasowych segmentach działalności - mówi Magdalena Kowalewska, dyrektor ds. marketingu i relacji inwestorskich grupy Synektik. Spółka zaczynała od dystrybucji i serwisowania sprzętu medycznego – dzisiaj jest krajowym liderem w produkcji radiofarmaceutyków. Dzięki wsparciu z programu Horyzont 2020 prowadzi prace nad innowacyjnym kardioznacznikiem.  

więcej Przeczytaj całą historię inne Inne historie sukcesu

Akademia PARP > Szkolenie: Blended learning

Blended learning [b]

W szkoleniu uczestnik znajdzie najważniejsze informacje na temat blended learningu. Główny nacisk położony jest na możliwości wykorzystania różnych rodzajów przekazu wiedzy i umiejętności.

Szkolenie zawiera, obok asynchronicznych modułów e- learning, moduły stanowiące różne formy pracy grupowej i webquestu, dzięki którym uczestnicy będą mogli samodzielnej nabywać umiejętności przygotowywania się do uczenia w wykorzystaniem zróżnicowanych metod oraz uczenia społecznościowego.

Szkolenie rozpoczyna się od przedstawienia metod uczenia osób dorosłych oraz samego blended learningu. W module 2 uczestnik znajdzie informacje na temat umiejętności zaprojektowania szkolenia z uwzględnieniem celów, grupy docelowej i dostępnych metod szkolenia. Następnie ma możliwość realizacji praktycznej zakresu i celów do szkolenia w ramach modułu 3 w formie webquestu.

Moduł 4 prezentuje różne metody przygotowania treści do szkoleń stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Przedstawione wiadomości uczestnicy będą mogli wykorzystać w praktyce w module 5, który przyjmuje formę pracy grupowej.

Kolejny moduł poświęcony jest metodom dostarczania i przeprowadzania szkoleń. Moduł 7 prezentuje ideę oraz możliwości uczenia społecznościowego - jedną z metod uczenia społecznościowego jest sama Akademia PARP. W module 8, praktycznym, zadaniem uczestników będzie założenie własnej społeczności Akademii PARP.
Spis aktywności szkolenia
Blended learning

 • Lekcja instruktażowa
 • Moduł 1. O uczeniu i uczeniu się
 • Pretest do modułu 1
 • 1.1. Dziś i jutro uczenia
 • 1.2. Co to jest blended learning
 • 1.3. Umiejętność uczenia innych
 • 1.4. Umiejętność uczenia się
 • Posttest do modułu 1
 • Moduł 2. Po co szkolimy
 • Pretest do modułu 2
 • 2.1. Cele szkolenia
 • 2.2. Dobór strategii szkoleniowej dla firmy
 • 2.3. Plan szkolenia
 • 2.4. Ocena efektywności szkolenia
 • Posttest do modułu 2
 • Moduł 3. Zaplanuj szkolenie - webquest
 • Moduł 4. Treści szkolenia
 • Pretest do modułu 4
 • 4.1. Przygotowanie i dobór treści
 • 4.2. Szkolenie tradycyjne
 • 4.3. Część e-learningowa
 • 4.4. Przygotowanie innych treści internetowych
 • Posttest do modułu 4
 • Moduł 5. Przygotuj treści szkolenia - praca samodzielna
 • Moduł 6. Przeprowadzanie szkolenia
 • Pretest do modułu 6
 • 6.1. Organizacja procesu uczenia
 • 6.2. Przeprowadzenie szkolenia w klasie
 • 6.3. Udostępnianie materiałów w Internecie
 • 6.4. Szkolenia synchroniczne e-learning
 • 6.5. Szkolenia asynchroniczne e-learning
 • Posttest do modułu 6
 • Moduł 7. Uczenie społecznościowe
 • Pretest do modułu 7
 • 7.1. Wspólne uczenie
 • 7.2. Narzędzia do pracy grupowej
 • 7.3. Serwisy społecznościowe
 • Posttest do modułu 7
 • Moduł 8. Utwórz społeczność Akademii PARP - praca samodzielna