Studia przypadków

Izotopy i nie tylko [ilustracja do artykułu]

– Siła Synektik tkwi w szukaniu nowych, innowacyjnych rozwiązań, które pomagają pacjentom w diagnostyce i terapii. Nieustannie poszerzamy kompetencje i wchodzimy w nowe obszary biznesowe przy jednoczesnym umacnianiu pozycji w dotychczasowych segmentach działalności - mówi Magdalena Kowalewska, dyrektor ds. marketingu i relacji inwestorskich grupy Synektik. Spółka zaczynała od dystrybucji i serwisowania sprzętu medycznego – dzisiaj jest krajowym liderem w produkcji radiofarmaceutyków. Dzięki wsparciu z programu Horyzont 2020 prowadzi prace nad innowacyjnym kardioznacznikiem.  

więcej Przeczytaj całą historię inne Inne historie sukcesu

Akademia PARP > Szkolenie: Planowanie własnej kariery zawodowej

Planowanie własnej kariery zawodowej

Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich, którzy chcą rozpocząć, zaplanować lub zmienić ścieżkę swojej kariery. Pokazuje różne modele kariery oraz tendencje rozwoju na rynku pracy. Pomaga uczestnikowi dokonać diagnozy swojej dotychczasowej kariery, a także swoich potrzeb i oczekiwań związanych z życiem zawodowym. Zwraca uwagę również na to, jak można godzić karierę z życiem prywatnym.

W szkoleniu uczestnik pozna lepiej swoje własne mocne strony i nauczy się planować swój rozwój na najbliższe lata. Przekona się, że można bardziej efektywnie zarządzać własną karierą poprzez sporządzenie indywidualnego planu działania, dowie się także, jak pokonywać naturalne obawy przed zmianami. Szkolenie pomoże uczestnikowi przygotować się do wdrożenia zmian w swojej karierze niezależnie od tego, czy będzie to rozpoczęcie pracy w nowym przedsiębiorstwie czy założenie własnej działalności gospodarczej.
Spis aktywności szkolenia
Planowanie własnej kariery zawodowej

 • Lekcja instruktażowa
 • Moduł 1. Czym jest kariera zawodowa?
 • Pretest do modułu 1
 • 1.1. Kariera zawodowa - co to znaczy?
 • 1.2. Rozwój kariery
 • 1.3. Kariera a osobowość
 • Posttest do modułu 1
 • Moduł 2. Jak znaleźć swoje mocne strony
 • Pretest do modułu 2
 • 2.1. Umiejętność pozytywnego myślenia
 • 2.2. Mój kapitał zawodowy
 • 2.3. Mam motywację do działania
 • Posttest do modułu 2
 • Moduł 3. Kariera a rynek pracy
 • Pretest do modułu 3
 • 3.1. Tendencje rozwoju rynku pracy
 • 3.2. Publiczne i niepubliczne instytucje rynku pracy
 • 3.3. Zawody przyszłości, elastyczność i otwartość na zmiany
 • Posttest do modułu 3
 • Moduł 4. Indywidualny plan rozwoju kariery
 • Pretest do modułu 4
 • 4.1. Podjąć decyzję o zmianie
 • 4.2. Tworzenie indywidualnego planu działania
 • Posttest do modułu 4
 • Moduł 5. Wdrażanie zmian
 • Pretest do modułu 5
 • 5.1. Radzenie sobie w sytuacji zmiany i stresu
 • 5.2. Zarządzanie czasem
 • 5.3. Umiejętności komunikacyjne
 • 5.4. Mowa ciała pod kontrolą
 • 5.5. Kreowanie nowego wizerunku – dress code
 • Posttest do modułu 5
 • Moduł 6. Proces rekrutacji i praca w na etat
 • Pretest do modułu 6
 • 6.1. Źródła poszukiwania pracy - co to znaczy aktywne szukanie?
 • 6.2. Dokumenty aplikacyjne, czyli jak wzbudzić zainteresowanie
 • 6.3. Rozmowa kwalifikacyjna - jak nie dać się zaskoczyć?
 • 6.4. Negocjacje pracy i płacy - kto kogo kupuje?
 • 6.5. Adaptacja w nowym miejscu pracy
 • Posttest do modułu 6
 • Moduł 7. Zakładanie własnej firmy
 • Pretest do modułu 7
 • 7.1. Kto to jest przedsiębiorca?
 • 7.2. Poszukiwanie pomysłów na własną działalność gospodarczą
 • 7.3. Działalność gospodarcza jako proces tworzenia wartości
 • Posttest do modułu 7