Studia przypadków

Ziarnko do ziarnka … i mamy biznes [ilustracja do artykułu]

Przykład firmy BHZ Agromat pokazuje, że nie trzeba być jednorożcem aby odnieść rynkowy sukces. Na działalności dystrybucyjnej też się nieźle zarabia. Trzeba tylko znaleźć odpowiednią niszę, jak Zbigniew Matusiak, którego firma sprzedaje surowce ekologiczne w całej Europie.

więcej Przeczytaj całą historię inne Inne historie sukcesu

Akademia PARP > Szkolenie: Umiejętności osobiste

Umiejętności osobiste

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy chcą pogłębić swoje umiejętności interpersonalne. Poświęcone jest ono szczególnie tym umiejętnościom, które są przydatne w pracy, w radzeniu sobie m.in. w kontaktach zawodowych, współpracy z kolegami, współdziałaniu z przełożonymi.

W szkoleniu uczestnik dowie się, jak w efektywny sposób nawiązywać kontakt osobisty i zawodowy. Pozna też zasady kształtowania postawy empatycznej i asertywnej. Szczegółowo zostaną omówione zasady skutecznej komunikacji oraz korzystania z narzędzi komunikacji werbalnej i pozawerbalnej.

Ponadto uczestnik zdobędzie praktyczne informacje na temat pracy w zespole, nauczy się także rozpoznawać sytuacje konfliktowe i rozwiązywać je.

Spis aktywności szkolenia
Umiejętności osobiste

 • Lekcja instruktażowa
 • Moduł 1. Najważniejsze są cele
 • Pretest do modułu 1
 • 1.1. Budowanie pozytywnego nastawienia
 • 1.2. Cele, priorytety i zadania
 • 1.3. Wykorzystanie mocnych stron do wyznaczania i realizacji celów
 • Posttest do modułu 1
 • Moduł 2. Zarządzanie czasem
 • Pretest do modułu 2
 • 2.1. Indywidualne podejście i problemy z czasem
 • 2.2. Planowanie – techniki i narzędzia
 • 2.3. Radzenie sobie ze złodziejami czasu
 • Posttest do modułu 2
 • Moduł 3. Inteligencja emocjonalna
 • Pretest do modułu 3
 • 3.1. Czy jesteś inteligentny emocjonalnie?
 • 3.2. Wykorzystaj emocje w swoim życiu zawodowym
 • 3.3. Kieruj własnymi emocjami
 • Posttest do modułu 3
 • Moduł 4. Radzenie sobie ze stresem
 • Pretest do modułu 4
 • 4.1. Istota stresu - podstawowe wiadomości na temat stresu
 • 4.2. Rozpoznaj stres
 • 4.3. Jak kontrolować stres?
 • Posttest do modułu 4
 • Moduł 5. Automotywacja
 • Pretest do modułu 5
 • 5.1. Motywacja - co to takiego?
 • 5.2. Pobudź swoją motywację
 • 5.3. Poradź sobie ze zniechęceniem
 • 5.4. Wypalenie zawodowe
 • Posttest do modułu 5
 • Moduł 6. Podejmowanie decyzji
 • Pretest do modułu 6
 • 6.1. Skuteczne rozpoznawanie sytuacji decyzyjnej
 • 6.2. Stosowanie zasad podejmowania decyzji
 • 6.3. Twórcze podejmowanie decyzji
 • 6.4. Błędy i pułapki w podejmowaniu decyzji
 • Posttest do modułu 6
 • Moduł 7. Autoprezentacja
 • Pretest do modułu 7
 • 7.1. Podstawy psychologiczne autoprezentacji
 • 7.2. Werbalne i niewerbalne metody kreowania wizerunku
 • 7.3. Dress code i inne aspekty kreowania wyglądu
 • 7.4. Zasady ubioru dla kobiet i mężczyzn
 • Posttest do modułu 7