Studia przypadków

Specjaliści od podczerwieni [ilustracja do artykułu]

– Fotonika to technologia przyszłości – mówi Emil Batorowicz, menedżer ds. marketingu w Vigo System SA. Opracowanie unikalnej technologii oraz ciągłe inwestowanie w badania i rozwój dały spółce miejsce światowego lidera w produkcji niechłodzonych detektorów podczerwieni. Z jej urządzeń korzysta NASA oraz renomowane ośrodki naukowo-badawcze i klienci korporacyjni z całego świata. Firma uczestniczy aż w pięciu projektach naukowo-badawczych realizowanych w ramach programu Horyzont 2020.

więcej Przeczytaj całą historię inne Inne historie sukcesu

Akademia PARP > Szkolenie: Podatek PIT dla pracowników etatowych - osób nieprowadzących działalności gospodarczej

Podatek PIT dla pracowników etatowych - osób nieprowadzących działalności gospodarczej [b]

Szkolenie pozwala na zdobycie wiadomości związanych z podatkiem PIT. Dzięki niemu podatnicy tego podatku, czyli zarówno osoby fizyczne, jak i wspólnicy spółek osobowych, będą mogli pogłębić swoją wiedzę na temat podatku dochodowego od osób fizycznych. Szkolenie prezentuje krok po kroku zagadnienia związane z:
 • podmiotem i przedmiotem podatku PIT,
 • dochodami ze stosunku pracy, umów zlecenia i o dzieło oraz praw autorskich
 • rocznym rozliczaniem podatku,
a także wiele innych praktycznych informacji dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce.
Spis aktywności szkolenia
Podatek PIT dla pracowników etatowych - osób nieprowadzących działalności gospodarczej

 • Lekcja instruktażowa
 • Moduł 1. Zagadnienia wstępne
 • Pretest do modułu 1
 • 1.1. Podmiot opodatkowania, opodatkowanie spółek osobowych
 • 1.2. Przedmiot opodatkowania i inne ważne pojęcia
 • 1.3. Wybrane zwolnienia z podatku
 • Posttest do modułu 1
 • Moduł 2. Dochody ze stosunku pracy, umów zlecenia i o dzieło oraz praw autorskich
 • Pretest do modułu 2
 • 2.1. Przychody i koszty uzyskania przychodów pracowników
 • 2.2. Zwolnienia podatkowe w zakresie przychodów ze stosunku pracy
 • 2.3. Przychody i koszty uzyskania przychodów zleceniobiorców oraz z umowy o dzieło
 • 2.4. Przychody i koszty uzyskania przychodów twórców
 • Posttest do modułu 2
 • Moduł 3. Sprzedaż i korzystanie z majątku
 • Pretest do modułu 3
 • 3.1. Dochód ze sprzedaży nieruchomości
 • 3.2. Dochód ze sprzedaży innych składników majątkowych
 • 3.3. Najem i dzierżawa nieruchomości
 • Posttest do modułu 3
 • Moduł 4. Dochody z kapitałów pieniężnych
 • Pretest do modułu 4
 • 4.1. Opodatkowanie odsetek, dochody z uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych i ubezpieczeniowych
 • 4.2. Opodatkowanie dywidend i innych dochodów z udziału w zyskach osób prawnych
 • 4.3. Sprzedaż akcji, udziałów i papierów wartościowych
 • 4.4. Dochody z tytułu wniesienia aportu do spółki kapitałowej
 • Posttest do modułu 4
 • Moduł 5. Szczególne przypadki opodatkowania dochodów
 • Pretest do modułu 5
 • 5.1. Dochody z nieujawnionych źródeł przychodów
 • 5.2. Szacowanie dochodów z tytułu cen transferowych podmiotów powiązanych
 • 5.3. Inne szczególne przypadki opodatkowania
 • Posttest do modułu 5
 • Moduł 6. Opodatkowanie dochodów uzyskanych zagranicą oraz dochodów uzyskanych w Polsce przez podatników zagranicznych
 • Pretest do modułu 6
 • 6.1. Pojęcie nieograniczonego i ograniczonego obowiązku podatkowego
 • 6.2. Metody unikania podwójnego opodatkowania
 • 6.3. Ryczałtowe formy opodatkowania dochodów zagranicznych
 • 6.4. Opodatkowanie dochodów w świetle umów międzynarodowych w sprawie unikania podwójnego opodatkowania
 • Posttest do modułu 6
 • Moduł 7. Rozliczenie roczne podatku
 • Pretest do modułu 7
 • 7.1. Opodatkowanie indywidualne oraz rozliczenie wspólne małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci
 • 7.2. Ulgi i odliczenia
 • 7.3. Zaliczki a rozliczenie roczne
 • 7.4. Termin i formy złożenia zeznania rocznego
 • Posttest do modułu 7