Studia przypadków

Izotopy i nie tylko [ilustracja do artykułu]

– Siła Synektik tkwi w szukaniu nowych, innowacyjnych rozwiązań, które pomagają pacjentom w diagnostyce i terapii. Nieustannie poszerzamy kompetencje i wchodzimy w nowe obszary biznesowe przy jednoczesnym umacnianiu pozycji w dotychczasowych segmentach działalności - mówi Magdalena Kowalewska, dyrektor ds. marketingu i relacji inwestorskich grupy Synektik. Spółka zaczynała od dystrybucji i serwisowania sprzętu medycznego – dzisiaj jest krajowym liderem w produkcji radiofarmaceutyków. Dzięki wsparciu z programu Horyzont 2020 prowadzi prace nad innowacyjnym kardioznacznikiem.  

więcej Przeczytaj całą historię inne Inne historie sukcesu

Akademia PARP > Szkolenie: Windykacja należności pieniężnych i zarządzanie płynnością MMŚP

Windykacja należności pieniężnych i zarządzanie płynnością MMŚP [b]

Po ukończeniu tego szkolenia będziesz potrafił:
 • określić, jak należy przeprowadzić skuteczne negocjacje windykacyjne oraz jak zabezpieczyć należności firmy pod względem formalno- prawnym,
 • określić, jak i przy pomocy jakich narzędzi sprawnie zarządzać bieżącymi aktywami i środkami pieniężnymi firmy
Spis aktywności szkolenia
Windykacja należności pieniężnych i zarządzanie płynnością MMŚP

 • Lekcja instruktażowa
 • Moduł 1. Aspekty negocjacyjne windykacji należności pieniężnych
 • Pretest do modułu 1
 • 1.1. Specyfika rozmowy windykacyjnej: rozmowa z kontrahentem nie wywiązującym się z umowy
 • 1.2. Typy trudnych kontrahentów i sposoby radzenia sobie z nimi
 • 1.3. Rozmowy z różnymi kontrahentami
 • 1.4. Strategie negocjacyjne w windykacji
 • 1.5. Techniki wpływu społecznego w rozmowie windykacyjnej
 • Posttest do modułu 1
 • Moduł 2. Aspekty formalno-prawne windykacji należności pieniężnych
 • Pretest do modułu 2
 • 2.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiedzialność za długi (1)
 • 2.2. Formy prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiedzialność za długi (2)
 • 2.3. Ocena wiarygodności kontrahentów i ważność umowy
 • 2.4. Wzajemne roszczenia i prawo potrącenia
 • 2.5. Dokumenty ułatwiające dochodzenie należności, tytuły wykonawcze i tytuł zabezpieczenia
 • 2.6. Bezegzekucyjne sposoby pokrycia wierzytelności
 • 2.7. Postępowanie egzekucyjne
 • 2.8. Prawa i obowiązki wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym
 • Posttest do modułu 2
 • Moduł 3. Wprowadzenie do zarządzania płynnością
 • Pretest do modułu 3
 • 3.1. Zarządzanie środkami pieniężnymi
 • 3.2. Płynność finansowa w MŚP
 • 3.3. Gospodarowanie zapasami i kształtowanie stosunków z dostawcami i odbiorcami
 • Posttest do modułu 3
 • Moduł 4. Analiza i kontroling kosztów
 • Pretest do modułu 4
 • 4.1. Rola informacji o kosztach w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem
 • 4.2. Analiza kosztów stałych i zmiennych dla podejmowania decyzji w krótkim okresie
 • 4.3. Budżetowanie jako podstawowe narzędzie kontrolingu kosztów
 • 4.4. Organizacja kontrolingu w firmie
 • Posttest do modułu 4
 • Moduł 5. Minimalizowanie ryzyka finansowego w działalności gospodarczej
 • Pretest do modułu 5
 • 5.1. Ryzyko finansowe w działalności gospodarczej
 • 5.2. Zarządzanie ryzykiem finansowym
 • 5.3. Ograniczanie ryzyka
 • Posttest do modułu 5
 • Moduł 6. Wybrane instrumenty finansowania krótkookresowego
 • Pretest do modułu 6
 • 6.1. Kapitał obrotowy – struktura i koszt
 • 6.2. Instrumenty finansowania krótkoterminowego
 • Posttest do modułu 6