Studia przypadków

Ziarnko do ziarnka … i mamy biznes [ilustracja do artykułu]

Przykład firmy BHZ Agromat pokazuje, że nie trzeba być jednorożcem aby odnieść rynkowy sukces. Na działalności dystrybucyjnej też się nieźle zarabia. Trzeba tylko znaleźć odpowiednią niszę, jak Zbigniew Matusiak, którego firma sprzedaje surowce ekologiczne w całej Europie.

więcej Przeczytaj całą historię inne Inne historie sukcesu

Akademia PARP > Szkolenie: Zabezpieczanie transakcji handlowych

Zabezpieczanie transakcji handlowych [b]

Szkolenie uczy zabezpieczania się przed ryzykiem gospodarczym związanym z transakcjami handlowymi. Uzasadnia, dlaczego warto korzystać z zabezpieczeń oraz wyjaśnia, w jaki sposób mała lub średnia firm powinna zarządzać ryzykiem gospodarczym. Pierwsza część szkolenia prezentuje metody zabezpieczania się przed ryzykiem niewypłacalności dłużnika. Wyjaśnia, co powinien zrobić przedsiębiorca przed zawarciem umowy, w trakcie jej wykonywania umowy i po jej realizacji. Prezentuje także alternatywne metody odzyskania wierzytelności jak faktoring i forfaiting. Druga część szkolenia prezentuje rodzaje zabezpieczeń przed ryzykiem rynkowym. Omówione zostały zabezpieczenia transakcji w handlu zagranicznym oraz instrumenty zabezpieczające przed ryzykiem kursowym i zmianą cen towarów.
Spis aktywności szkolenia
Zabezpieczanie transakcji handlowych

 • Lekcja instruktażowa
 • Moduł 1. Ryzyko w działalności gospodarczej
 • Pretest do modułu 1
 • 1.1. Ryzyko związane z transakcjami handlowymi
 • 1.2. Ubezpieczenia metodą zabezpieczenia
 • 1.3. Jak zabezpieczyć się przed niewypłacalnymi dłużnikami?
 • 1.4. Postawy wobec ryzyka rynkowego
 • Posttest do modułu 1
 • Moduł 2. Przed zawarciem umowy sprzedaży
 • Pretest do modułu 2
 • 2.1. Metody pozyskiwania informacji
 • 2.2. Formy prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiedzialność majątkowa
 • 2.3. Ocena wiarygodności kontrahenta
 • Posttest do modułu 2
 • Moduł 3. Umowa sprzedaży
 • Pretest do modułu 3
 • 3.1. Zawarcie umowy
 • 3.2. Osobiste zabezpieczenia transakcji handlowych
 • 3.3. Rzeczowe formy zabezpieczenia transakcji handlowych
 • 3.4. Dobór zabezpieczeń prawnych
 • Posttest do modułu 3
 • Moduł 4. Wykonanie umowy i windykacja należności
 • Pretest do modułu 4
 • 4.1. W trakcie wykonywania umowy
 • 4.2. Po wykonaniu umowy
 • 4.3. Bezegzekucyjne sposoby pokrycia wierzytelności
 • 4.4. Postępowanie egzekucyjne
 • Posttest do modułu 4
 • Moduł 5. Alternatywne metody zabezpieczenia należności handlowych
 • Pretest do modułu 5
 • 5.1. Faktoring
 • 5.2. Forfaiting
 • 5.3. Porównanie faktoringu i forfaitingu
 • Posttest do modułu 5
 • Moduł 6. Zabezpieczenia w handlu zagranicznym
 • Pretest do modułu 6
 • 6.1. Przegląd metod
 • 6.2. Kontrakt forward
 • 6.3. Kontrakt futures
 • 6.4. Swap
 • 6.5. Opcje
 • Posttest do modułu 6
 • Moduł 7. Zabezpieczenia cen surowców i towarów
 • Pretest do modułu 7
 • 7.1. Ryzyko cen surowców i towarów
 • 7.2. Towarowe instrumenty pochodne
 • Posttest do modułu 7
 • Moduł 8. Instrumenty pochodne jako metoda zabezpieczenia
 • Pretest do modułu 8
 • 8.1. Wybór i rozpoznanie partnera
 • 8.2. Ryzyko walutowe
 • 8.3. Metody naturalne zabezpieczające przed ryzykiem walutowym
 • 8.4. Metody zewnętrzne minimalizacji ryzyka kursowego
 • 8.5. Factoring i forfaiting w zabezpieczaniu przed ryzykiem walutowym
 • Posttest do modułu 8