Studia przypadków

Specjaliści od podczerwieni [ilustracja do artykułu]

– Fotonika to technologia przyszłości – mówi Emil Batorowicz, menedżer ds. marketingu w Vigo System SA. Opracowanie unikalnej technologii oraz ciągłe inwestowanie w badania i rozwój dały spółce miejsce światowego lidera w produkcji niechłodzonych detektorów podczerwieni. Z jej urządzeń korzysta NASA oraz renomowane ośrodki naukowo-badawcze i klienci korporacyjni z całego świata. Firma uczestniczy aż w pięciu projektach naukowo-badawczych realizowanych w ramach programu Horyzont 2020.

więcej Przeczytaj całą historię inne Inne historie sukcesu

Akademia PARP > Szkolenie: Zabezpieczanie transakcji handlowych

Zabezpieczanie transakcji handlowych [b]

Szkolenie uczy zabezpieczania się przed ryzykiem gospodarczym związanym z transakcjami handlowymi. Uzasadnia, dlaczego warto korzystać z zabezpieczeń oraz wyjaśnia, w jaki sposób mała lub średnia firm powinna zarządzać ryzykiem gospodarczym. Pierwsza część szkolenia prezentuje metody zabezpieczania się przed ryzykiem niewypłacalności dłużnika. Wyjaśnia, co powinien zrobić przedsiębiorca przed zawarciem umowy, w trakcie jej wykonywania umowy i po jej realizacji. Prezentuje także alternatywne metody odzyskania wierzytelności jak faktoring i forfaiting. Druga część szkolenia prezentuje rodzaje zabezpieczeń przed ryzykiem rynkowym. Omówione zostały zabezpieczenia transakcji w handlu zagranicznym oraz instrumenty zabezpieczające przed ryzykiem kursowym i zmianą cen towarów.
Spis aktywności szkolenia
Zabezpieczanie transakcji handlowych

 • Lekcja instruktażowa
 • Moduł 1. Ryzyko w działalności gospodarczej
 • Pretest do modułu 1
 • 1.1. Ryzyko związane z transakcjami handlowymi
 • 1.2. Ubezpieczenia metodą zabezpieczenia
 • 1.3. Jak zabezpieczyć się przed niewypłacalnymi dłużnikami?
 • 1.4. Postawy wobec ryzyka rynkowego
 • Posttest do modułu 1
 • Moduł 2. Przed zawarciem umowy sprzedaży
 • Pretest do modułu 2
 • 2.1. Metody pozyskiwania informacji
 • 2.2. Formy prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiedzialność majątkowa
 • 2.3. Ocena wiarygodności kontrahenta
 • Posttest do modułu 2
 • Moduł 3. Umowa sprzedaży
 • Pretest do modułu 3
 • 3.1. Zawarcie umowy
 • 3.2. Osobiste zabezpieczenia transakcji handlowych
 • 3.3. Rzeczowe formy zabezpieczenia transakcji handlowych
 • 3.4. Dobór zabezpieczeń prawnych
 • Posttest do modułu 3
 • Moduł 4. Wykonanie umowy i windykacja należności
 • Pretest do modułu 4
 • 4.1. W trakcie wykonywania umowy
 • 4.2. Po wykonaniu umowy
 • 4.3. Bezegzekucyjne sposoby pokrycia wierzytelności
 • 4.4. Postępowanie egzekucyjne
 • Posttest do modułu 4
 • Moduł 5. Alternatywne metody zabezpieczenia należności handlowych
 • Pretest do modułu 5
 • 5.1. Faktoring
 • 5.2. Forfaiting
 • 5.3. Porównanie faktoringu i forfaitingu
 • Posttest do modułu 5
 • Moduł 6. Zabezpieczenia w handlu zagranicznym
 • Pretest do modułu 6
 • 6.1. Przegląd metod
 • 6.2. Kontrakt forward
 • 6.3. Kontrakt futures
 • 6.4. Swap
 • 6.5. Opcje
 • Posttest do modułu 6
 • Moduł 7. Zabezpieczenia cen surowców i towarów
 • Pretest do modułu 7
 • 7.1. Ryzyko cen surowców i towarów
 • 7.2. Towarowe instrumenty pochodne
 • Posttest do modułu 7
 • Moduł 8. Instrumenty pochodne jako metoda zabezpieczenia
 • Pretest do modułu 8
 • 8.1. Wybór i rozpoznanie partnera
 • 8.2. Ryzyko walutowe
 • 8.3. Metody naturalne zabezpieczające przed ryzykiem walutowym
 • 8.4. Metody zewnętrzne minimalizacji ryzyka kursowego
 • 8.5. Factoring i forfaiting w zabezpieczaniu przed ryzykiem walutowym
 • Posttest do modułu 8