Studia przypadków

Wykreować innowacje [ilustracja do artykułu]

Nie jesteśmy na sprzedaż – mówi Piotr Barski, prezes i współzałożyciel firmy Prochimia Surfaces,  która dostarcza naukowcom z całego świata trudne do wytworzenia związki chemiczne. Dzięki nim mogą przeprowadzać badania prowadzące do innowacji.

więcej Przeczytaj całą historię inne Inne historie sukcesu

Akademia PARP > Szkolenie: Jak rozwijać firmę

Jak rozwijać firmę [b]

Po ukończeniu tego szkolenia będziesz potrafił określić strategiczne kierunki rozwoju firmy oraz dobrać właściwe metody i narzędzia z zakresu zarządzania w celu rozwoju oraz poprawy produktywności i jakości w firmie.
Spis aktywności szkolenia
Jak rozwijać firmę

 • Lekcja instruktażowa
 • Moduł 1. Wprowadzenie. Skoncentruj działalność swojej firmy
 • Pretest do modułu 1
 • 1.1. Zarządzanie strategiczne w MMŚP
 • 1.2. Funkcje zarządzania. Czym musi się zajmować szef firmy?
 • 1.3. Projekt a proces. Podejście zadaniowe i procesowe w zarządzaniu
 • Posttest do modułu 1
 • Moduł 2. Zarządzanie zmianą w cyklu życia przedsiębiorstwa
 • Pretest do modułu 2
 • 2.1. Cykl życia przedsiębiorstwa
 • 2.2. Czynniki wpływające na funkcjonowanie przedsiębiorstwa
 • 2.3. Kultura organizacyjna przedsiębiorstw
 • 2.4. Zmiany w przedsiębiorstwie
 • Posttest do modułu 2
 • Moduł 3. Proces zarządzania zmianą
 • Pretest do modułu 3
 • 3.1. Jak zaplanować zmianę
 • 3.2. Wprowadzanie zmian
 • 3.3. Postawy pracowników wobec wprowadzania zmian
 • 3.4. Kluczowi ludzie zaangażowani we wprowadzanie zmian
 • Posttest do modułu 3
 • Moduł 4. Struktury organizacyjne w MMŚP
 • Pretest do modułu 4
 • 4.1. Podstawowe parametry struktury organizacyjnej
 • 4.2. Uwarunkowania struktury organizacyjnej
 • 4.3. Budowanie struktur organizacyjnych
 • 4.4. Rodzaje struktur organizacyjnych
 • Posttest do modułu 4
 • Moduł 5. Systemy zarządzania oparte na jakości
 • Pretest do modułu 5
 • 5.1. Rozwój koncepcji zarządzania jakością
 • 5.2. Charakterystyka systemów zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy
 • 5.3. Charakterystyka systemu HACCP
 • 5.4. Modele wdrażania TQM
 • Posttest do modułu 5
 • Moduł 6. Programy i metody poprawy poprawienia produktywności
 • Pretest do modułu 6
 • 6.1. Japońskie metody poprawy produktywności
 • 6.2. Lean Management i technika benchmarkingu
 • 6.3. Outsourcing
 • 6.4. Zrównoważona karta wyników
 • Posttest do modułu 6
 • Moduł 7. Informatyczne systemy zarządzania dla MMŚP
 • Pretest do modułu 7
 • 7.1. Czy MMŚP potrzebują zintegrowanych informatycznych systemów zarządzania?
 • 7.2. Podstawowe procesy biznesowe w MMŚP a system informatyczny
 • 7.3. Strategiczne funkcje w MMŚP
 • 7.4. Nowe technologie systemów informatycznych i ich "wartość dodana" dla MMŚP
 • Posttest do modułu 7
 • Moduł 8. Organizacja ucząca się
 • Pretest do modułu 8
 • 8.1. Wiedza i kapitał intelektualny firmy
 • 8.2. Zarządzanie wiedzą w firmie
 • 8.3. Systemy informatyczne w zarządzaniu wiedzą
 • 8.4. Wdrażanie koncepcji organizacji uczącej się w MMŚP
 • Posttest do modułu 8