Studia przypadków

Ziarnko do ziarnka … i mamy biznes [ilustracja do artykułu]

Przykład firmy BHZ Agromat pokazuje, że nie trzeba być jednorożcem aby odnieść rynkowy sukces. Na działalności dystrybucyjnej też się nieźle zarabia. Trzeba tylko znaleźć odpowiednią niszę, jak Zbigniew Matusiak, którego firma sprzedaje surowce ekologiczne w całej Europie.

więcej Przeczytaj całą historię inne Inne historie sukcesu

Akademia PARP > Szkolenie: Zarządzanie jakością w MŚP

Zarządzanie jakością w MŚP [b]

Szkolenie wyjaśnia, na czym polega rola klienta i środowiska w zarządzaniu jakością oraz wybrane elementy zarządzania procesowego. Uczestnik szkolenia pozna praktyczne metody i techniki usprawnień oraz rozwiązywania problemów. W ramach szkolenia znalazły się też zagadnienia ochrona konsumenta w Polsce i w Unii Europejskiej, praktyczne aspekty przygotowania i przeprowadzenia wdrożenia systemów jakości wg normy ISO 9001:2009.
Spis aktywności szkolenia
Zarządzanie jakością w MŚP

 • Lekcja instruktażowa
 • Moduł 1. Klient i środowisko w zarządzaniu jakością
 • Pretest do modułu 1
 • 1.1. Co to jest jakość? Orientacja na klienta w zarządzaniu jakością
 • 1.2. Badanie satysfakcji klienta
 • 1.3. Charakterystyka systemów zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy
 • 1.4. Elementy wdrażania TQM
 • Posttest do modułu 1
 • Moduł 2. Systemy jakości, normy EN ISO 9001:2009
 • Pretest do modułu 2
 • 2.1. Akredytacja a certyfikacja – korzyści i problemy
 • 2.2. Wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009
 • 2.3. Dokumentowanie wdrażanego systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009
 • 2.4. Kryteria i sposoby oceny wdrożonego systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009
 • Posttest do modułu 2
 • Moduł 3. Zarządzanie procesowe i metody usprawnień
 • Pretest do modułu 3
 • 3.1. Zarządzanie procesowe
 • 3.2. Techniki doskonalenia jakości
 • 3.3. Koszty jakości i poprawa produktywności
 • 3.4. Metody twórczego rozwiązywania problemów
 • Posttest do modułu 3
 • Moduł 4. Jakość w zarządzaniu projektem
 • Pretest do modułu 4
 • 4.1. Zarządzanie procesowe a zarządzanie projektowe
 • 4.2. Metodyczne zarządzanie projektami
 • 4.3. Jak zarządzać jakością projektu
 • Posttest do modułu 4
 • Moduł 5. Ochrona konsumenta
 • Pretest do modułu 5
 • 5.1. Kto to jest konsument
 • 5.2. Kto zajmuje się ochroną konsumenta
 • 5.3. Polityka konsumencka i bezpieczeństwo produktów
 • 5.4. Umowy zawierane z konsumentami
 • Posttest do modułu 5
 • Moduł 6. Dostosowanie firmy sektora spożywczego do norm UE
 • Pretest do modułu 6
 • 6.1. System nadzoru nad jakością i bezpieczeństwem żywności
 • 6.2. Higiena środków spożywczych
 • 6.3. Praktyka projektowania i wdrażania systemu HACCP
 • 6.4. Znakowanie produktów spożywczych
 • 6.5. Jakość żywności. Jak wyróżnić swój produkt
 • Posttest do modułu 6