Studia przypadków

Izotopy i nie tylko [ilustracja do artykułu]

– Siła Synektik tkwi w szukaniu nowych, innowacyjnych rozwiązań, które pomagają pacjentom w diagnostyce i terapii. Nieustannie poszerzamy kompetencje i wchodzimy w nowe obszary biznesowe przy jednoczesnym umacnianiu pozycji w dotychczasowych segmentach działalności - mówi Magdalena Kowalewska, dyrektor ds. marketingu i relacji inwestorskich grupy Synektik. Spółka zaczynała od dystrybucji i serwisowania sprzętu medycznego – dzisiaj jest krajowym liderem w produkcji radiofarmaceutyków. Dzięki wsparciu z programu Horyzont 2020 prowadzi prace nad innowacyjnym kardioznacznikiem.  

więcej Przeczytaj całą historię inne Inne historie sukcesu

Akademia PARP > Szkolenie: Zarządzanie jakością w MŚP

Zarządzanie jakością w MŚP [b]

Szkolenie wyjaśnia, na czym polega rola klienta i środowiska w zarządzaniu jakością oraz wybrane elementy zarządzania procesowego. Uczestnik szkolenia pozna praktyczne metody i techniki usprawnień oraz rozwiązywania problemów. W ramach szkolenia znalazły się też zagadnienia ochrona konsumenta w Polsce i w Unii Europejskiej, praktyczne aspekty przygotowania i przeprowadzenia wdrożenia systemów jakości wg normy ISO 9001:2009.
Spis aktywności szkolenia
Zarządzanie jakością w MŚP

 • Lekcja instruktażowa
 • Moduł 1. Klient i środowisko w zarządzaniu jakością
 • Pretest do modułu 1
 • 1.1. Co to jest jakość? Orientacja na klienta w zarządzaniu jakością
 • 1.2. Badanie satysfakcji klienta
 • 1.3. Charakterystyka systemów zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy
 • 1.4. Elementy wdrażania TQM
 • Posttest do modułu 1
 • Moduł 2. Systemy jakości, normy EN ISO 9001:2009
 • Pretest do modułu 2
 • 2.1. Akredytacja a certyfikacja – korzyści i problemy
 • 2.2. Wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009
 • 2.3. Dokumentowanie wdrażanego systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009
 • 2.4. Kryteria i sposoby oceny wdrożonego systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009
 • Posttest do modułu 2
 • Moduł 3. Zarządzanie procesowe i metody usprawnień
 • Pretest do modułu 3
 • 3.1. Zarządzanie procesowe
 • 3.2. Techniki doskonalenia jakości
 • 3.3. Koszty jakości i poprawa produktywności
 • 3.4. Metody twórczego rozwiązywania problemów
 • Posttest do modułu 3
 • Moduł 4. Jakość w zarządzaniu projektem
 • Pretest do modułu 4
 • 4.1. Zarządzanie procesowe a zarządzanie projektowe
 • 4.2. Metodyczne zarządzanie projektami
 • 4.3. Jak zarządzać jakością projektu
 • Posttest do modułu 4
 • Moduł 5. Ochrona konsumenta
 • Pretest do modułu 5
 • 5.1. Kto to jest konsument
 • 5.2. Kto zajmuje się ochroną konsumenta
 • 5.3. Polityka konsumencka i bezpieczeństwo produktów
 • 5.4. Umowy zawierane z konsumentami
 • Posttest do modułu 5
 • Moduł 6. Dostosowanie firmy sektora spożywczego do norm UE
 • Pretest do modułu 6
 • 6.1. System nadzoru nad jakością i bezpieczeństwem żywności
 • 6.2. Higiena środków spożywczych
 • 6.3. Praktyka projektowania i wdrażania systemu HACCP
 • 6.4. Znakowanie produktów spożywczych
 • 6.5. Jakość żywności. Jak wyróżnić swój produkt
 • Posttest do modułu 6