Studia przypadków

Ziarnko do ziarnka … i mamy biznes [ilustracja do artykułu]

Przykład firmy BHZ Agromat pokazuje, że nie trzeba być jednorożcem aby odnieść rynkowy sukces. Na działalności dystrybucyjnej też się nieźle zarabia. Trzeba tylko znaleźć odpowiednią niszę, jak Zbigniew Matusiak, którego firma sprzedaje surowce ekologiczne w całej Europie.

więcej Przeczytaj całą historię inne Inne historie sukcesu

Akademia PARP > Szkolenie: Komunikacja marketingowa i public relations

Komunikacja marketingowa i public relations

Dzięki szkoleniu dowiesz się m.in., jak:
 • umiejętnie tworzyć założenia planu marketingowego firmy,
 • kreować przemyślany wizerunek firmy i budować jej reputację przy pomocy właściwych narzędzi public relations,
 • skutecznie realizować strategię komunikacji z otoczeniem i zarządzać informacją w życiu codziennym firmy i w
 • sytuacji kryzysowej,
 • właściwie dobrać odpowiednie narzędzia reklamy oraz sponsoringu i zastosować je w firmie,
 • samodzielnie zaplanować i zaprojektować materiały promocyjne,
 • nawiązać współpracę z agencją reklamową,
 • umiejętnie dobrać do wyznaczonych celów firmy właściwy rodzaj uroczystości promocyjnej, zaplanować ją i pomyślne
 • przeprowadzić,
 • efektywnie wykorzystać targi i wystawy w działaniach marketingowych firmy.
Spis aktywności szkolenia
Komunikacja marketingowa i public relations

 • Lekcja instruktażowa
 • Moduł 1. Komunikowanie się przedsiębiorstwa z rynkiem
 • Pretest do modułu 1
 • 1.1. Cele komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem
 • 1.2. Metody komunikacji z rynkiem
 • Posttest do modułu 1
 • Moduł 2. Budowanie wizerunku
 • Pretest do modułu 2
 • 2.1. Etapy tworzenia wizerunku firmy
 • 2.2. Wpływ wizerunku na przewagę konkurencyjną
 • 2.3. Całościowa identyfikacja wizualna firmy
 • 2.4. Plan komunikacji public relations
 • Posttest do modułu 2
 • Moduł 3. Wykorzystanie mediów do kształtowania wizerunku firmy
 • Pretest do modułu 3
 • 3.1. Reklama a public relations jako instrumenty marketingu mix
 • 3.2. Public relations wewnętrzny i zewnętrzny, na co dzień i w sytuacji kryzysowej
 • 3.3. Media lokalne jako szansa dla rozwoju działań public relations i reklamy
 • 3.4. Metody współpracy z mediami
 • Posttest do modułu 3
 • Moduł 4. Wybrane narzędzia reklamy i sponsoringu
 • Pretest do modułu 4
 • 4.1. Strategia prowadzenia działań reklamowych
 • 4.2. Prowadzenie sponsoringu
 • 4.3. Realizacja działań reklamowych
 • 4.4. Planowanie mediów
 • Posttest do modułu 4
 • Moduł 5. Kreacja reklamowa – planowanie i opracowywanie materiałów promocyjnych
 • Pretest do modułu 5
 • 5.1. Planowanie materiałów promocyjnych
 • 5.2. Projektowanie materiałów promocyjnych
 • 5.3. Współpraca z agencją reklamową
 • Posttest do modułu 5
 • Moduł 6. Organizowanie uroczystości promocyjnych
 • Pretest do modułu 6
 • 6.1. Rodzaje wydarzeń promocyjnych
 • 6.2. Określanie celów wydarzenia promocyjnego
 • 6.3. Od projektu do efektu czyli planowanie i zarządzanie uroczystością promocyjną
 • 6.4. Efekty uroczystości promocyjnych
 • Posttest do modułu 6
 • Moduł 7. Uczestnictwo w targach i wystawach
 • Pretest do modułu 7
 • 7.1. Imprezy targowe i wystawiennicze
 • 7.2. Organizacja udziału firmy w imprezach targowych i wystawienniczych
 • 7.3. Promocja udziału firmy w targach i wystawach
 • 7.4. Zadania zespołu, biorącego udział w targach i wystawach w imieniu firmy
 • Posttest do modułu 7