Studia przypadków

Izotopy i nie tylko [ilustracja do artykułu]

– Siła Synektik tkwi w szukaniu nowych, innowacyjnych rozwiązań, które pomagają pacjentom w diagnostyce i terapii. Nieustannie poszerzamy kompetencje i wchodzimy w nowe obszary biznesowe przy jednoczesnym umacnianiu pozycji w dotychczasowych segmentach działalności - mówi Magdalena Kowalewska, dyrektor ds. marketingu i relacji inwestorskich grupy Synektik. Spółka zaczynała od dystrybucji i serwisowania sprzętu medycznego – dzisiaj jest krajowym liderem w produkcji radiofarmaceutyków. Dzięki wsparciu z programu Horyzont 2020 prowadzi prace nad innowacyjnym kardioznacznikiem.  

więcej Przeczytaj całą historię inne Inne historie sukcesu

Akademia PARP > Szkolenie: Komunikacja marketingowa i public relations

Komunikacja marketingowa i public relations

Dzięki szkoleniu dowiesz się m.in., jak:
 • umiejętnie tworzyć założenia planu marketingowego firmy,
 • kreować przemyślany wizerunek firmy i budować jej reputację przy pomocy właściwych narzędzi public relations,
 • skutecznie realizować strategię komunikacji z otoczeniem i zarządzać informacją w życiu codziennym firmy i w
 • sytuacji kryzysowej,
 • właściwie dobrać odpowiednie narzędzia reklamy oraz sponsoringu i zastosować je w firmie,
 • samodzielnie zaplanować i zaprojektować materiały promocyjne,
 • nawiązać współpracę z agencją reklamową,
 • umiejętnie dobrać do wyznaczonych celów firmy właściwy rodzaj uroczystości promocyjnej, zaplanować ją i pomyślne
 • przeprowadzić,
 • efektywnie wykorzystać targi i wystawy w działaniach marketingowych firmy.
Spis aktywności szkolenia
Komunikacja marketingowa i public relations

 • Lekcja instruktażowa
 • Moduł 1. Komunikowanie się przedsiębiorstwa z rynkiem
 • Pretest do modułu 1
 • 1.1. Cele komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem
 • 1.2. Metody komunikacji z rynkiem
 • Posttest do modułu 1
 • Moduł 2. Budowanie wizerunku
 • Pretest do modułu 2
 • 2.1. Etapy tworzenia wizerunku firmy
 • 2.2. Wpływ wizerunku na przewagę konkurencyjną
 • 2.3. Całościowa identyfikacja wizualna firmy
 • 2.4. Plan komunikacji public relations
 • Posttest do modułu 2
 • Moduł 3. Wykorzystanie mediów do kształtowania wizerunku firmy
 • Pretest do modułu 3
 • 3.1. Reklama a public relations jako instrumenty marketingu mix
 • 3.2. Public relations wewnętrzny i zewnętrzny, na co dzień i w sytuacji kryzysowej
 • 3.3. Media lokalne jako szansa dla rozwoju działań public relations i reklamy
 • 3.4. Metody współpracy z mediami
 • Posttest do modułu 3
 • Moduł 4. Wybrane narzędzia reklamy i sponsoringu
 • Pretest do modułu 4
 • 4.1. Strategia prowadzenia działań reklamowych
 • 4.2. Prowadzenie sponsoringu
 • 4.3. Realizacja działań reklamowych
 • 4.4. Planowanie mediów
 • Posttest do modułu 4
 • Moduł 5. Kreacja reklamowa – planowanie i opracowywanie materiałów promocyjnych
 • Pretest do modułu 5
 • 5.1. Planowanie materiałów promocyjnych
 • 5.2. Projektowanie materiałów promocyjnych
 • 5.3. Współpraca z agencją reklamową
 • Posttest do modułu 5
 • Moduł 6. Organizowanie uroczystości promocyjnych
 • Pretest do modułu 6
 • 6.1. Rodzaje wydarzeń promocyjnych
 • 6.2. Określanie celów wydarzenia promocyjnego
 • 6.3. Od projektu do efektu czyli planowanie i zarządzanie uroczystością promocyjną
 • 6.4. Efekty uroczystości promocyjnych
 • Posttest do modułu 6
 • Moduł 7. Uczestnictwo w targach i wystawach
 • Pretest do modułu 7
 • 7.1. Imprezy targowe i wystawiennicze
 • 7.2. Organizacja udziału firmy w imprezach targowych i wystawienniczych
 • 7.3. Promocja udziału firmy w targach i wystawach
 • 7.4. Zadania zespołu, biorącego udział w targach i wystawach w imieniu firmy
 • Posttest do modułu 7