Studia przypadków

Ziarnko do ziarnka … i mamy biznes [ilustracja do artykułu]

Przykład firmy BHZ Agromat pokazuje, że nie trzeba być jednorożcem aby odnieść rynkowy sukces. Na działalności dystrybucyjnej też się nieźle zarabia. Trzeba tylko znaleźć odpowiednią niszę, jak Zbigniew Matusiak, którego firma sprzedaje surowce ekologiczne w całej Europie.

więcej Przeczytaj całą historię inne Inne historie sukcesu

Akademia PARP > Szkolenie: Negocjacje handlowe w MŚP

Negocjacje handlowe w MŚP

Dzięki szkoleniu dowiesz się, m.in. jak:
 • identyfikować sytuacje negocjowalne i nienegocjowalne w biznesie,
 • zaplanować proces negocjacji i zarządzać jego przebiegiem,
 • zastosować w negocjacjach różne style negocjacyjne,
 • nawiązać efektywną komunikację w trakcie negocjacji,
 • być dobrym negocjatorem,
 • radzić sobie z trudnymi sytuacjami w negocjacjach,
 • zastosować zasady savoir- vivre’u w negocjacjach handlowych,
 • negocjować z partnerami z innych kultur,
 • negocjować z sieciami handlowymi,
 • zastosować teorię gier w negocjacjach.
Spis aktywności szkolenia
Negocjacje handlowe w MŚP

 • Lekcja instruktażowa
 • Moduł 1. Negocjacje – na czym polegają i czemu służą
 • Pretest do modułu 1
 • 1.1. Negocjacje w MMŚP – sens prowadzenia negocjacji
 • 1.2. Etyczne negocjacje: Porozumienie i obustronna korzyść jako cel negocjacji
 • Posttest do modułu 1
 • Moduł 2. Style negocjowania z partnerami handlowymi
 • Pretest do modułu 2
 • 2.1. Kryteria rozróżniania stylów negocjacji
 • 2.2. Nastawienie kooperacyjne lub rywalizacyjne
 • 2.3. Zalety rzeczowego stylu negocjacji
 • 2.4. Zalety negocjacji integracyjnych
 • Posttest do modułu 2
 • Moduł 3. Zasady komunikowania się w negocjacjach
 • Pretest do modułu 3
 • 3.1. Komunikacja interpersonalna w negocjacjach
 • 3.2. Mowa ciała w procesie negocjacyjnym
 • 3.3 Zasady skutecznej komunikacji w negocjacjach
 • 3.4. Metodologia analizy transakcyjnej
 • Posttest do modułu 3
 • Moduł 4. Przebieg procesu negocjacyjnego
 • Pretest do modułu 4
 • 4.1. Negocjacje jako proces
 • 4.2. Przygotowanie negocjacji
 • 4.3. Przebieg negocjacji
 • 4.4. Budowanie porozumienia
 • 4.5. Impas w negocjacjach
 • 4.6. Optymalna ścieżka w negocjacjach
 • Posttest do modułu 4
 • Moduł 5. Jak być dobrym negocjatorem
 • Pretest do modułu 5
 • 5.1. Dobry negocjator
 • 5.2. Szacunek i autorytet
 • 5.3. Siła negocjatora
 • 5.4 Kompetencje dobrego negocjatora
 • Posttest do modułu 5
 • Moduł 6. Jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami w negocjacjach
 • Pretest do modułu 6
 • 6.1. Złe nawyki, błędy i mity negocjacyjne
 • 6.2. Manipulacje w negocjacjach – metody asertywnego reagowania
 • 6.3. Sytuacje konfliktowe: przyczyny konfliktów, ich przebieg i metody rozwiązywania
 • 6.4. Trudny negocjator
 • 6.5. Negocjowanie ceny
 • Posttest do modułu 6
 • Moduł 7. Etykieta biznesowa w negocjacjach
 • Pretest do modułu 7
 • 7.1. Zasady organizacji negocjacji handlowych
 • 7.2. Gościnność w firmie
 • 7.3. Poczęstunek w restauracji, gabinecie, sali konferencyjnej
 • 7.4. Elegancja i klasyka w stroju damskim i męskim
 • Posttest do modułu 7
 • Moduł 8. Partnerzy z innych kultur
 • Pretest do modułu 8
 • 8.1. Przygotowania do negocjacji z cudzoziemcem
 • 8.2. Nastawienie wobec przekupstwa
 • 8.3. Style negocjowania w różnych kulturach. Indywidualizm a kolektywizm
 • 8.4. Specyfika sposobu negocjowania Polaków
 • Posttest do modułu 8