Studia przypadków

Ziarnko do ziarnka … i mamy biznes [ilustracja do artykułu]

Przykład firmy BHZ Agromat pokazuje, że nie trzeba być jednorożcem aby odnieść rynkowy sukces. Na działalności dystrybucyjnej też się nieźle zarabia. Trzeba tylko znaleźć odpowiednią niszę, jak Zbigniew Matusiak, którego firma sprzedaje surowce ekologiczne w całej Europie.

więcej Przeczytaj całą historię inne Inne historie sukcesu

Akademia PARP > Szkolenie: Plan marketingowy w MMŚP

Plan marketingowy w MMŚP

Szkolenie szczegółowo przedstawia tematykę związaną z procesem planowania marketingowego. Omówione są w nim kwestie dotyczące zarządzania produktem, marką i ceną. Szkolenie praktycznie wprowadza w obszar efektywnej promocji i skutecznej komunikacji z rynkiem. Dużą uwagę poświęcono również sprawnemu zarządzaniu dystrybucją i logistyką w MŚP.
Spis aktywności szkolenia
Plan marketingowy w MMŚP

 • Lekcja instruktażowa
 • Moduł 1. Proces planowania marketingowego
 • Pretest do modułu 1
 • 1.1. Wyznaczenie przez firmę celów oraz zadań rynkowych i finansowych
 • 1.2. Plan marketingowy: funkcje, zasady budowy, struktura typowego planu
 • 1.3. Budowa scenariuszy rozwoju firmy oraz metody prognozowania popytu (sprzedaży)
 • 1.4. Kontrola wykonania planu i budżetowanie
 • Posttest do modułu 1
 • Moduł 2. Segmentacja rynku i pozycjonowanie produktów
 • Pretest do modułu 2
 • 2.1. Segmentacja rynku – istota, zasady i cele
 • 2.2. Wyznaczenie rynku docelowego
 • 2.3. Pozycjonowanie
 • Posttest do modułu 2
 • Moduł 3. Zarządzanie produktem
 • Pretest do modułu 3
 • 3.1. Kształtowanie produktu indywidualnego
 • 3.2. Kształtowanie oferty produktowej
 • 3.3. Zarządzanie produktem w czasie – cykl życia produktu
 • 3.4. Kreowanie i rozwój nowych produktów
 • Posttest do modułu 3
 • Moduł 4. Zarządzanie marką
 • Pretest do modułu 4
 • 4.1. Istota i znaczenie markowania produktów
 • 4.2. Rodzaje marek produktowych i ich zadania
 • 4.3. Podstawowe opcje związane z markowaniem
 • Posttest do modułu 4
 • Moduł 5. Proces cenowania i zarządzania cenami
 • Pretest do modułu 5
 • 5.1. Marketingowa koncepcja ceny i jej implikacje praktyczne
 • 5.2. Podstawowe strategie cenowe firmy i ich modyfikacje
 • 5.3. Podstawowe czynniki i decyzje kształtujące cenę
 • 5.4. Główne metody ustalania cen
 • Posttest do modułu 5
 • Moduł 6. Promocja i komunikacja marketingowa
 • Pretest do modułu 6
 • 6.1. Komunikacja marketingowa jako element działalności marketingowej przedsiębiorstwa
 • 6.2. Reklama jako podstawowy instrument systemu promocji
 • 6.3. Pozareklamowe instrumenty systemu promocji
 • 6.4. Etapy budowania skutecznej komunikacji marketingowej
 • Posttest do modułu 6
 • Moduł 7. Dystrybucja i logistyka
 • Pretest do modułu 7
 • 7.1. Dystrybucja jako element marketingu firmy
 • 7.2. Logistyka jako niezbędny element przewagi konkurencyjnej
 • 7.3. Marketing bezpośredni jako efektywne narzędzie zdobywania rynku
 • 7.4. Funkcjonowanie na rynku klienta końcowego i instytucjonalnego
 • Posttest do modułu 7