Studia przypadków

Specjaliści od podczerwieni [ilustracja do artykułu]

– Fotonika to technologia przyszłości – mówi Emil Batorowicz, menedżer ds. marketingu w Vigo System SA. Opracowanie unikalnej technologii oraz ciągłe inwestowanie w badania i rozwój dały spółce miejsce światowego lidera w produkcji niechłodzonych detektorów podczerwieni. Z jej urządzeń korzysta NASA oraz renomowane ośrodki naukowo-badawcze i klienci korporacyjni z całego świata. Firma uczestniczy aż w pięciu projektach naukowo-badawczych realizowanych w ramach programu Horyzont 2020.

więcej Przeczytaj całą historię inne Inne historie sukcesu

Akademia PARP > Szkolenie: Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe [b]

Szkolenie przybliża zagadnienia związane z kryzysami. Wyjaśnia pojęcie i mechanizm działania kryzysów gospodarczych, które mają duży wpływ na sytuację przedsiębiorstwa. W główniej mierze jednak dotyczy kryzysu w firmie. Pokazuje, jak kryzys nagły może wpłynąć na działalność Twojego przedsiębiorstwa i jak z niego wybrnąć. Ze względu na to, że w MMŚP znacznie częściej niż nagłe występują kryzysy długotrwałe, szkolenie koncentruje się właśnie na tym rodzaju kryzysu. Wyjaśnia:
 • skąd się biorą takie kryzysy i jak rozpoznać ich symptomy oraz jak im przeciwdziałać,
 • jak określić natężenie kryzysu i dostosować działania naprawcze do specyfiki swojego przedsiębiorstwa,
 • jaką strategię kryzysową zastosować w firmie oraz jak zarządzać finansami oraz ludźmi w sytuacji kryzysowej,
 • w jaki sposób należy informować pracowników oraz otoczenie o tym, że firmę dotknął kryzys.
Spis aktywności szkolenia
Zarządzanie kryzysowe

 • Lekcja instruktażowa
 • Moduł 1. Kryzys w firmie
 • Pretest do modułu 1
 • 1.1. Przyczyny i rodzaje kryzysu
 • 1.2. Kryzys nagły
 • 1.3. Kryzys długotrwały
 • Posttest do modułu 1
 • Moduł 2. Analiza sytuacji kryzysowej w firmie
 • Pretest do modułu 2
 • 2.1. Rozpoznanie kryzysu
 • 2.2. Ocena natężenia kryzysu
 • 2.3. Szybka reakcja na kryzys
 • Posttest do modułu 2
 • Moduł 3. Strategie antykryzysowe
 • Pretest do modułu 3
 • 3.1. Strategia wzrostu i wykorzystania szans
 • 3.2. Strategie przejęć
 • 3.3. Projektowanie programu naprawczego i restrukturyzacji
 • 3.4. Strategie redukcji i likwidacji
 • Posttest do modułu 3
 • Moduł 4. Zarządzanie finansowe w kryzysie
 • Pretest do modułu 4
 • 4.1. Źródła finansowania w kryzysie
 • 4.2. Planowanie i budżetowanie finansowe
 • 4.3. Rachunek kosztów działań i obszary redukcji kosztów
 • 4.4. Windykacja należności
 • Posttest do modułu 4
 • Moduł 5. Zarządzanie ludźmi w sytuacji kryzysowej
 • Pretest do modułu 5
 • 5.1. Modele podejmowania decyzji i kierowania na czas kryzysu
 • 5.2. Zespół antykryzysowy
 • 5.3. Elementy zarządzania zmianą
 • 5.4. Zarządzanie przez cele
 • 5.5. Redukcja zatrudnienia
 • Posttest do modułu 5
 • Moduł 6. Komunikacja i działania PR
 • Pretest do modułu 6
 • 6.1. Komunikacja i marketing wewnętrzny w sytuacji kryzysowej
 • 6.2. Polityka PR w sytuacji kryzysowej
 • Posttest do modułu 6
 • Moduł 7. Narzędzia prewencji i ostrzegania
 • Pretest do modułu 7
 • 7.1. Planowanie i analiza strategiczna
 • 7.2. Zarządzanie ryzykiem jako narzędzie ostrzegania
 • 7.3. Analiza sprawozdań finansowych
 • 7.4. Przepływy pieniężne i symptomy utraty płynności finansowej
 • 7.5. Analiza pokryzysowa
 • Posttest do modułu 7