Studia przypadków

Ziarnko do ziarnka … i mamy biznes [ilustracja do artykułu]

Przykład firmy BHZ Agromat pokazuje, że nie trzeba być jednorożcem aby odnieść rynkowy sukces. Na działalności dystrybucyjnej też się nieźle zarabia. Trzeba tylko znaleźć odpowiednią niszę, jak Zbigniew Matusiak, którego firma sprzedaje surowce ekologiczne w całej Europie.

więcej Przeczytaj całą historię inne Inne historie sukcesu

Akademia PARP > Szkolenie: Jak założyć własną firmę?

Jak założyć własną firmę?

W szkoleniu dowiesz się, jak „krok po kroku” założyć własną firmę - prześledzisz etapy „rozkręcania” własnej działalności od momentu powstania pomysłu na biznes po zatrudnienie pracowników. Znajdziesz tu wiedzę niezbędną dla każdego początkującego przedsiębiorcy, dotyczącą: formalności urzędowych, podatków, źródeł finansowania działalności. Zapoznasz się także z aktualnymi przepisami dotyczącymi prowadzenia działalności gospodarczej.
Spis aktywności szkolenia
Jak założyć własną firmę?

 • Lekcja instruktażowa
 • Moduł 1. Uwarunkowania podjęcia działalności gospodarczej
 • Pretest do modułu 1
 • 1.1. Kryteria wyboru formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej
 • 1.2. Kryteria ekonomiczne planowania działalności gospodarczej
 • 1.3. Koszty założenia firmy i ulgi dla przedsiębiorców
 • 1.4. Prawa i obowiązki przedsiębiorcy
 • Posttest do modułu 1
 • Moduł 2. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • Pretest do modułu 2
 • 2.1. Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej
 • 2.2. Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej
 • 2.3. Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej
 • Posttest do modułu 2
 • Moduł 3. Formy opodatkowania podatkiem dochodowym
 • Pretest do modułu 3
 • 3.1. Wprowadzenie do podatku dochodowego
 • 3.2. Karta podatkowa
 • 3.3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 • 3.4. Zasady ogólne i podatek liniowy
 • 3.5. Umowa o dzieło, umowa zlecenia
 • Posttest do modułu 3
 • Moduł 4. Podatek od towarów i usług VAT oraz pozostałe podatki
 • Pretest do modułu 4
 • 4.1. Podatek od towarów i usług - podstawowe informacje
 • 4.2. Obliczenie podatku VAT
 • 4.3. Inne obowiązki podatnika
 • 4.4. Pozostałe podatki i opłaty
 • Posttest do modułu 4
 • Moduł 5. Źródła finansowania działalności gospodarczej
 • Pretest do modułu 5
 • 5.1. Rodzaje źródeł finansowania działalności gospodarczej: kredyty i pożyczki
 • 5.2. Alternatywne rodzaje źródeł finansowania działalności gospodarczej
 • 5.3. Wpływ obcych źródeł finansowania na wyniki finansowe firmy
 • Posttest do modułu 5
 • Moduł 6. Formy zatrudnienia
 • Pretest do modułu 6
 • 6.1. Prawne formy zatrudnienia
 • 6.2. Zatrudnienie pracowników na podstawie typowych umów o pracę
 • 6.3. Zatrudnianie na podstawie umowy zlecenia, obowiązki zleceniodawcy
 • 6.4. Zatrudnianie na podstawie umowy o dzieło
 • 6.5. Zatrudnianie na podstawie kontraktu menedżerskiego
 • 6.6. Nietypowe formy świadczenia pracy w ramach stosunku pracy
 • Posttest do modułu 6
 • Moduł 7. Obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników
 • Pretest do modułu 7
 • 7.1. Nabór kandydatów do pracy
 • 7.2. Zatrudnianie bezrobotnych
 • 7.3. Obowiązki pracodawcy wobec pracownika
 • 7.4. Ubezpieczenia społeczne i związane z tym obowiązki
 • 7.5. Zasady prowadzenia dokumentacji, składki i wynagrodzenie
 • Posttest do modułu 7