Studia przypadków

Izotopy i nie tylko [ilustracja do artykułu]

– Siła Synektik tkwi w szukaniu nowych, innowacyjnych rozwiązań, które pomagają pacjentom w diagnostyce i terapii. Nieustannie poszerzamy kompetencje i wchodzimy w nowe obszary biznesowe przy jednoczesnym umacnianiu pozycji w dotychczasowych segmentach działalności - mówi Magdalena Kowalewska, dyrektor ds. marketingu i relacji inwestorskich grupy Synektik. Spółka zaczynała od dystrybucji i serwisowania sprzętu medycznego – dzisiaj jest krajowym liderem w produkcji radiofarmaceutyków. Dzięki wsparciu z programu Horyzont 2020 prowadzi prace nad innowacyjnym kardioznacznikiem.  

więcej Przeczytaj całą historię inne Inne historie sukcesu

Akademia PARP > Szkolenie: Praktyczne zarządzanie personelem w MŚP

Praktyczne zarządzanie personelem w MŚP [b]

W kursie uczestnik znajdzie praktyczne informacje na temat zarządzania personelem w małej i średniej firmie. Dowie się, jak wykorzystać w zarządzaniu pracownikami tzw. umiejętności miękkie (np. jak efektywnie komunikować się w miejscu pracy, zarządzać zespołem i konfliktem w zespole, rozwiązywać problemy i podejmować decyzje). Pozna prawne aspekty funkcjonowania firmy (np. jak przestrzegać praw i obowiązków dotyczących równouprawnienia, utrzymać dyscyplinę w miejscu pracy oraz zgodnie z przepisami karać i zwalniać pracowników). Zdobędzie także przydatne umiejętności z zakresu funkcji kadrowych w firmie (m.in. jak profesjonalnie przeprowadzić rekrutację i selekcję personelu, zbudować efektywny system wynagradzania pracowników, szkolić i rozwijać personel zgodnie z potrzebami i możliwościami firmy, stworzyć system ocen pracowniczych).
Spis aktywności szkolenia
Praktyczne zarządzanie personelem w MŚP

 • Lekcja instruktażowa
 • Moduł 1. Podstawowe cechy stosunków pracy w małych firmach
 • Pretest do modułu 1
 • 1.1. Zalety pracy w małej firmie
 • 1.2. Zaangażowanie, a nie podporządkowywanie
 • 1.3. Tworzenie kultury organizacyjnej
 • Posttest do modułu 1
 • Moduł 2. Metody pozyskiwania pracowników
 • Pretest do modułu 2
 • 2.1 Plan zatrudnienia jako podstawa do rozpoczęcia procesu rekrutacji
 • 2.2. Etapy procesu rekrutacji
 • 2.3 Skuteczna rozmowa rekrutacyjna
 • 2.4 Metody zawężania listy kandydatów i kończenie procesu rekrutacji
 • Posttest do modułu 2
 • Moduł 3. Efektywne systemy wynagradzania
 • Pretest do modułu 3
 • 3.1. Sposoby wynagradzania pracowników
 • 3.2. Ustalanie wynagrodzeń stałych
 • 3.3. Zarządzanie wynagrodzeniem zmiennym
 • 3.4. Koncepcje struktury wynagrodzeń
 • Posttest do modułu 3
 • Moduł 4. Szkolenie i rozwój zawodowy pracowników
 • Pretest do modułu 4
 • 4.1. Rozwój zawodowy
 • 4.2. Kariera zawodowa
 • 4.3. Przebieg cyklu szkoleniowego w fazie przygotowawczej
 • 4.4. Przebieg cyklu szkoleniowego w fazie realizacji i monitoringu
 • Posttest do modułu 4
 • Moduł 5. Metody oceny pracowników i zarządzanie przez cele
 • Pretest do modułu 5
 • 5.1. Ocena pracownicza w nowoczesnej firmie
 • 5.2. Wdrożenie systemu ocen
 • 5.3. Zasady oceny pracy podwładnych i wybrane techniki komunikacji
 • 5.4. Przeprowadzanie oceny pracownika
 • Posttest do modułu 5
 • Moduł 6. Elementy prawa pracy
 • Pretest do modułu 6
 • 6.1. Omówienie wybranych form zatrudnienia
 • 6.2. Obowiązki pracodawcy w związku z przyjęciem pracownika
 • 6.3. Rozwiązanie stosunku pracy
 • 6.4. Wybrane zagadnienia stosunku pracy
 • Posttest do modułu 6
 • Moduł 7. Zagadnienia równouprawnienia i unikania zjawisk patologicznych
 • Pretest do modułu 7
 • 7.1 Równouprawnienie w miejscu pracy
 • 7.2. Dyskryminacja w pracy
 • 7.3. Molestowanie i mobbing
 • 7.4 Naruszenie dóbr osobistych
 • 7.5. Zatrudnienie niepełnosprawnych
 • Posttest do modułu 7
 • Moduł 8. Dyscyplina pracy i zwolnienia pracowników
 • Pretest do modułu 8
 • 8.1 Polityka i filozofia zarządzania dyscypliną pracy
 • 8.2. Dyscyplina pracy i zwolnienia pracowników
 • 8.3. Rodzaje zwolnień
 • 8.4. Zwolnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy
 • 8.5. Zwolnienia pracowników
 • Posttest do modułu 8