Studia przypadków

Ziarnko do ziarnka … i mamy biznes [ilustracja do artykułu]

Przykład firmy BHZ Agromat pokazuje, że nie trzeba być jednorożcem aby odnieść rynkowy sukces. Na działalności dystrybucyjnej też się nieźle zarabia. Trzeba tylko znaleźć odpowiednią niszę, jak Zbigniew Matusiak, którego firma sprzedaje surowce ekologiczne w całej Europie.

więcej Przeczytaj całą historię inne Inne historie sukcesu

Akademia PARP > Szkolenie: Badanie rynku

Badanie rynku

Dzięki szkoleniu dowiesz się m.in.:
 • w jakim celu przeprowadza się analizę rynku i kiedy należy to robić,
 • jakie cele badawcze pozwalają zrealizować badania ilościowe, a jakie badania jakościowe,
 • jakie rodzaje badań realizuje się w ramach metod jakościowych i ilościowych i na czym one polegają,
 • jaka rolę spełnia system informacji marketingowej,
 • jaka funkcje spełniają badania marketingowe i jakie są ich rodzaje,
 • jak zbudować system informacji marketingowej w małym lub średnim przedsiębiorstwie.
Spis aktywności szkolenia
Badanie rynku

 • Lekcja instruktażowa
 • Moduł 1. Metody badania rynku
 • Pretest do modułu 1
 • 1.1. Funkcje badania rynku
 • 1.2. Etapy i metody badania rynku
 • 1.3. Charakterystyka systemu informacji marketingowej
 • 1.4. Charakterystyka badań marketingowych
 • 1.5. Badania marketingowe - funkcje, źródła danych, wykonawcy
 • Posttest do modułu 1
 • Moduł 2. Metody ilościowe badania rynku
 • Pretest do modułu 2
 • 2.1. Metody ilościowe
 • 2.2. Analiza źródeł wtórnych
 • 2.3. Ankiety, eksperymenty i badania z wykorzystaniem obserwacji
 • Posttest do modułu 2
 • Moduł 3. Metody jakościowe badania rynku
 • Pretest do modułu 3
 • 3.1. Metody jakościowe
 • 3.2. Czym jest wywiad indywidualny?
 • 3.3. Przeprowadzanie wywiadu indywidualnego
 • 3.4. Czym jest wywiad grupowy?
 • 3.5. Przeprowadzanie wywiadu grupowego
 • 3.6. Metoda 635 i metoda delficka
 • 3.7. Obserwacja uczestnicząca
 • 3.8. Techniki projekcyjne
 • Posttest do modułu 3
 • Moduł 4. Rola informacji marketingowej w badaniu rynku
 • Pretest do modułu 4
 • 4.1. Badanie pozycji rynkowej firmy i segmentów rynku
 • 4.2. Badanie produktu
 • 4.3. Badanie systemu dystrybucji i wpływu reklamy
 • 4.4. Postawy nabywców i proces podejmowania decyzji zakupu
 • 4.5. Badania internetowe
 • 4.6. Rola informacji marketingowej w badaniu rynku
 • 4.7. Badania jakościowe w Internecie
 • 4.8. Monitoring mediów
 • Posttest do modułu 4