Studia przypadków

Wykreować innowacje [ilustracja do artykułu]

Nie jesteśmy na sprzedaż – mówi Piotr Barski, prezes i współzałożyciel firmy Prochimia Surfaces,  która dostarcza naukowcom z całego świata trudne do wytworzenia związki chemiczne. Dzięki nim mogą przeprowadzać badania prowadzące do innowacji.

więcej Przeczytaj całą historię inne Inne historie sukcesu

Akademia PARP > Szkolenie: Badanie rynku

Badanie rynku

Dzięki szkoleniu dowiesz się m.in.:
 • w jakim celu przeprowadza się analizę rynku i kiedy należy to robić,
 • jakie cele badawcze pozwalają zrealizować badania ilościowe, a jakie badania jakościowe,
 • jakie rodzaje badań realizuje się w ramach metod jakościowych i ilościowych i na czym one polegają,
 • jaka rolę spełnia system informacji marketingowej,
 • jaka funkcje spełniają badania marketingowe i jakie są ich rodzaje,
 • jak zbudować system informacji marketingowej w małym lub średnim przedsiębiorstwie.
Spis aktywności szkolenia
Badanie rynku

 • Lekcja instruktażowa
 • Moduł 1. Metody badania rynku
 • Pretest do modułu 1
 • 1.1. Funkcje badania rynku
 • 1.2. Etapy i metody badania rynku
 • 1.3. Charakterystyka systemu informacji marketingowej
 • 1.4. Charakterystyka badań marketingowych
 • 1.5. Badania marketingowe - funkcje, źródła danych, wykonawcy
 • Posttest do modułu 1
 • Moduł 2. Metody ilościowe badania rynku
 • Pretest do modułu 2
 • 2.1. Metody ilościowe
 • 2.2. Analiza źródeł wtórnych
 • 2.3. Ankiety, eksperymenty i badania z wykorzystaniem obserwacji
 • Posttest do modułu 2
 • Moduł 3. Metody jakościowe badania rynku
 • Pretest do modułu 3
 • 3.1. Metody jakościowe
 • 3.2. Czym jest wywiad indywidualny?
 • 3.3. Przeprowadzanie wywiadu indywidualnego
 • 3.4. Czym jest wywiad grupowy?
 • 3.5. Przeprowadzanie wywiadu grupowego
 • 3.6. Metoda 635 i metoda delficka
 • 3.7. Obserwacja uczestnicząca
 • 3.8. Techniki projekcyjne
 • Posttest do modułu 3
 • Moduł 4. Rola informacji marketingowej w badaniu rynku
 • Pretest do modułu 4
 • 4.1. Badanie pozycji rynkowej firmy i segmentów rynku
 • 4.2. Badanie produktu
 • 4.3. Badanie systemu dystrybucji i wpływu reklamy
 • 4.4. Postawy nabywców i proces podejmowania decyzji zakupu
 • 4.5. Badania internetowe
 • 4.6. Rola informacji marketingowej w badaniu rynku
 • 4.7. Badania jakościowe w Internecie
 • 4.8. Monitoring mediów
 • Posttest do modułu 4