Studia przypadków

Ziarnko do ziarnka … i mamy biznes [ilustracja do artykułu]

Przykład firmy BHZ Agromat pokazuje, że nie trzeba być jednorożcem aby odnieść rynkowy sukces. Na działalności dystrybucyjnej też się nieźle zarabia. Trzeba tylko znaleźć odpowiednią niszę, jak Zbigniew Matusiak, którego firma sprzedaje surowce ekologiczne w całej Europie.

więcej Przeczytaj całą historię inne Inne historie sukcesu

Akademia PARP > Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Poniżej znajdziesz typowe pytania zadawane przez uczestników Akademii PARP wraz ze standardowymi odpowiedziami.
Jeśli masz jakiekolwiek pytanie zachęcamy w pierwszej kolejności do zapoznania się z nimi a jeśli nie zawierają odpowiedzi - prosimy o kontakt z helpdeskiem.

Wybierz kategorię pytań i odpowiedzi

Kto może korzystać z Akademii PARP?

  • Kto może korzystać z Akademii PARP?

Akademia PARP zawiera treści dedykowane przedsiębiorstwom z sektora mikro-, małych i średnich firm (MMŚP), natomiast korzystać z nich mogą zarówno przedsiębiorcy i pracownicy z sektora MMŚP jak i z dużych firm, a także osoby planujące założenie własnej działalności gospodarczej, o ile nie zlikwidowali działalności gospodarczej w okresie poprzedzających 12 miesięcy.

Aby sprawdzić czy firma spełnia kryteria MMŚP polecamy rozporządzenie UE i kwalifikator dostępne na stronach PARP.
Uruchom w nowym oknie


  • Jak stwierdzić czy moja firma jest MMŚP?

Podstawowymi kryteriami kwalifikującymi do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw są liczba zatrudnianych pracowników, obroty oraz suma bilansowa. Jednak to nie wszystkie dane, które powinieneś
wziąć pod uwagę definiując swoją firmę. Zapoznaj się z pozostałymi kryteriami.

Definicja mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - skrót

przedsiębiorstwo: zatrudnienie roczny obrót suma bilansowa
mikro < 10 osób < 2 mln eur < 2 mln eur
małe < 50 osób < 10 mln eur < 10 mln eur
średnie < 250 osób < 50 mln eur < 43 mln eur

Na kategorie mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw składają się przedsiębiorstwa niezależne1, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR. Przedsiębiorstwo małe definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR. Mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR.

Jeśli mają Państwo wątpliwości, czy Państwa firma należy do kategorii MMŚP, np. czy spełnia kryterium niezależności, zachęcamy do zapoznania się z pełną definicją lub do skorzystania z kwalifikatora zamieszczonego na stronach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

1w rozumieniu załącznika I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008
  z dnia 6 sierpnia 2008 r. "Definicja małych i średnich przedsiębiorstw"



  • Czy pracownicy dużych firm mogą także korzystać z Akademii PARP?

Tak, uczestnikiem szkoleń internetowych Akademii PARP mogą być także pracownicy dużych firm.


  • Jestem obecnie pracownikiem średniego przedsiębiorstwa i zarazem planuję założenie własnej działalności gospodarczej. Jak mam się zarejestrować?

Głównym adresatem Akademii PARP są właściciele i pracownicy przedsiębiorstw, w związku z tym niektóre możliwości Akademii PARP (np. społeczności szkoleniowe) są dla planujących założenie własnej firmy niedostępne. W związku z tym zachęcamy do rejestracji jako uczestnik ze średniego przedsiębiorstwa i późniejszej aktualizacji danych.


  • W najbliższym czasie kończę studia i albo znajdę zatrudnienie albo założę własną firmę. Czy mogę skorzystać ze szkoleń Akademii PARP?

Tak, studenci, bezrobotni, a także osoby zatrudnione nie w przedsiębiorstwach, czyli pracownicy urzędów administracji rządowej i samorządowej, organizacji samorządowych mogą korzystać z Akademii PARP, jeśli tylko planują założenie własnej działalności gospodarczej i wyrażą ten zamiar w formularzach Akademii PARP.


  • Czy Akademia PARP jest dostępna dla jakiejś określonej formy prawnej MMŚP?

Akademia PARP jest dostępna dla wszystkich przedsiębiorców spełniających kryteria z sektora MMŚP, niezależnie od ich formy prawnej. Czyli może to być zarówno osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jak i spółka z o.o. czy nawet spółka akcyjna. Niektóre formy prawne nie spełniają kryteriów MMŚP np. przedsiębiorstwa państwowe. Szczegółowe kryteria są dostępne na stronach PARP.


  • Czy jeśli dopiero zakładam działalność i czekam na rejestrację to mogę korzystać ze szkoleń?

Tak. Szkolenia Akademii PARP są dostępne także dla osób planujących uruchomienie własnej działalności gospodarczej.


  • Czy uczestnicy, którzy dopiero planują własną działalność gospodarczą mogą korzystać z wszystkich możliwości Akademii PARP?

Niestety nie, korzystanie z pewnych możliwości Akademii PARP może być dla takiej grupy uczestników ograniczone. W szczególności społeczności szkoleniowe są dostępne tylko dla pracowników przedsiębiorstw. Ograniczony pod względem dostępności jest też Program Nagród Akademii PARP, w ramach którego wysyłane są do absolwentów szkoleń internetowych nagrody z logiem Akademii PARP czy wydrukowane certyfikaty. Program Nagród Akademii PARP służy do zwiększania rozpoznawalności projektu wśród właścicieli i pracowników firm z sektora MMŚP, a osoby planujące założenie własnej działalności gospodarczej będą należeć do tego sektora dopiero w przyszłości.


  • W formularzu przy opcji "planuję rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej" muszę jednocześnie spełnić warunek, że nie zlikwidowałem firmy w ciągu ostatniego roku. A co z horyzontem czasowym planowanego uruchomienia działalności – czy musi być jakoś ograniczone w czasie?

Nie musi. Warto jednak mieć świadomość, że wiedza i umiejętności zdobywane w szkoleniach najefektywniej wykorzystać w praktyce w bliższej przyszłości.