Studia przypadków

Słoneczne megawaty [ilustracja do artykułu] Wspaniała historia uporu, ciężkiej pracy, talentu i organicznego sukcesu "made in Poland". Watt S.A. to liczący się na świecie producent kolektorów słonecznych,

więcej Przeczytaj całą historię inne Inne historie sukcesu

Akademia PARP > Ochrona prywatności

Polityka prywatności

Uprzejmie informujemy, że w związku z nowelizacją ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1445) i zmianami w portalu od 29 marca 2013 polityka prywatności Akademii PARP ulega zmianie z dniem 29 marca 2013. Zmiany zostały zaznaczone poniżej wyróżnioną czcionką.

Szanujemy prawo użytkowników portalu Akademia PARP do prywatności. W związku z tym udostępniamy Państwu dokument, który wyjaśnia zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach portalu.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych zgromadzonych od uczestników jest Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki: Minister Infrastruktury i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

Powierzanie przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych zebranych poprzez portal Akademia PARP może w drodze umowy za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powierzać przetwarzanie tych danych innym podmiotom, w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w tym zwłaszcza Partnerom PARP – podmiotom administrującym portalem i szkoleniami internetowymi na zlecenie PARP.

Zbiór danych osobowych

Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze portalu Akademia PARP w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie osoby upoważnione.

Formularz zgłoszeniowy

Akademia PARP daje swoim użytkownikom możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z portalu i udostępniać o sobie informacje. Zapisanie się do portalu Akademia PARP jest dobrowolną decyzją użytkownika. Aby uzyskać pełen dostęp do treści oferowanych w portalu Akademia PARP należy dokonać rejestracji poprzez wypełnienie formularzy. W formularzu należy też, zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych - wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu Akademia PARP.

W celu zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, formularz wypełniany przez użytkownika oraz proces autoryzacji do zasobów portalu realizowane są za pomocą bezpiecznego protokołu SSL.

Zakres udostępniania informacji o użytkowniku

Nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie stanowią inaczej. Niniejszy zapis nie dotyczy powierzania przetwarzania danych osobowych innym podmiotom na podstawie umowy, w trybie art. 31 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe zawarte w formularzach rejestracyjnych przetwarzamy na potrzeby monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu Akademia PARP, w sposób zgodny z zakresem zezwolenia udzielonego przez użytkownika oraz wymogami prawa, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

Prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia informacji o użytkowniku

Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracyjny lub w inny sposób udostępnił nam swoje dane osobowe zapewniamy dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.

Pliki „cookie” i podobne technologie

1. Pliki „cookie” to dane zapisywane przez serwer na komputerze/innym urządzeniu użytkownika, dzięki czemu serwer będzie mógł go "rozpoznać" przy ponownym połączeniu. Zawartość plików cookie nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą tych plików nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Istnieje możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, by całkowicie wyłączyć możliwość przechowywania plików cookie na komputerze/innym urządzeniu użytkownika. Efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności portalu, platformy i szkoleń internetowych. Niedokonanie takiej zmiany oznacza, że pliki cookie będą umieszczone na komputerze/innym urządzeniu użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje na komputerze/innym urządzeniu użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

2. W Akademii PARP używamy plików cookie do:

a) umożliwienia korzystania z platformy e-learning (strefy zalogowanej) ze szkoleniami i innymi produktami szkoleniowymi oraz narzędziami uczenia online. Plików cookie używamy na platformie e-learning w celach:

  • technicznych - do uwierzytelniania zarejestrowanego uczestnika i pamiętania tzw. klucza sesji. Dzięki temu uczestnika korzystającego z określonego komputera/innego urządzenia identyfikujemy w platformie po jednokrotnym zalogowaniu, aby nie było potrzeby wpisywać swojego loginu i hasła np. do każdego uruchomienia lekcji, wysłania wyników z lekcji, wyświetlenia raportu postępów itp. Możemy też używać plików cookie do przechowywania informacji kontrolnej i wykrywania nadużyć w zakresie nieuprawnionego uwierzytelniania w ramach platformy.
  • dydaktycznych - do zapamiętania preferencji w platformie, pozycji w lekcjach szkoleń, możemy też używać plików cookie do niektórych narzędzi uczenia online lub pomocniczo w rejestracji postępów w produktach szkoleniowych działających na platformie,

b) rozpoznania pierwszego wejścia na stronę portalu lub pierwszego wejścia po wyczyszczeniu plików cookie, w celu wyświetlenia odpowiedniego komunikatu nt. niniejszej polityki prywatności,

c) promocji projektu i szkoleń Akademii PARP na portalach społecznościowych. W szczególności, na portalu Akademia PARP umieszczona jest wtyczka społecznościowa portalu Facebook z przyciskiem "Lubię to", która powoduje ustawienie własnych plików cookie, identyfikujących użytkownika i personalizujących zawartość wtyczki.

3. Ponadto w Akademii PARP używamy innych technologii do:

a) rejestracji ruchu generowanego przez użytkownika przeglądającego portal. Używamy w tym celu narzędzia (tzw. trackera) Google Analytics w celu lepszego dostosowania prezentowanych treści, a także w celach badawczych i statystycznych (np. analizy demograficznej).

b) rejestracji rekomendacji treści prezentowanych w artykułach portalu na portalach społecznościowych za pomocą narzędzia AddThis.

Informacje zawarte w logach dostępowych

Zbieramy informacje na podstawie analizy adresów IP i logów dostępowych, dotyczące korzystania przez użytkowników z portalu, platformy oraz ruchu internetowego od/do innych portali PARP. Informacji tych używamy w celach techniczno-administracyjnych oraz badawczych, statystycznych i ewaluacyjnych, w związku z pracami prowadzonymi na podstawie umowy pomiędzy PARP i Wykonawcą projektu Akademia PARP.

Na podstawie art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych obowiązujących przepisów prawa, możemy być zobowiązani do przekazania tych informacji uprawnionym organom państwa, na ich żądanie, w związku z prowadzonymi przez te organy postępowaniami.

Zmiany w polityce ochrony prywatności

Rozwój technologii, zmiany prawne w zakresie ochrony danych osobowych, lub rozwój portalu Akademia PARP mogą wpłynąć na zmiany w polityce ochrony prywatności, o których będziemy informować na naszych stronach.

Niepożądane treści

W naszych serwisach nie ma miejsca na treści sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej lub etnicznej, treści pornograficznych lub uważanych powszechnie za nieetyczne.

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony prywatności prosimy o kontakt na adres: msp@akademiaparp.gov.pl