Studia przypadków

Izotopy i nie tylko [ilustracja do artykułu]

– Siła Synektik tkwi w szukaniu nowych, innowacyjnych rozwiązań, które pomagają pacjentom w diagnostyce i terapii. Nieustannie poszerzamy kompetencje i wchodzimy w nowe obszary biznesowe przy jednoczesnym umacnianiu pozycji w dotychczasowych segmentach działalności - mówi Magdalena Kowalewska, dyrektor ds. marketingu i relacji inwestorskich grupy Synektik. Spółka zaczynała od dystrybucji i serwisowania sprzętu medycznego – dzisiaj jest krajowym liderem w produkcji radiofarmaceutyków. Dzięki wsparciu z programu Horyzont 2020 prowadzi prace nad innowacyjnym kardioznacznikiem.  

więcej Przeczytaj całą historię inne Inne historie sukcesu

Akademia PARP > Pigułki wiedzy

Pigułki wiedzy

Pigułki wiedzy to nowy sposób przekazywania wiedzy i informacji. W ciągu kilku minut poświęconych na pigułkę zapoznasz się z treściami dydaktycznymi lub poradnikowymi, zbyt długimi na artykuł i zbyt krótkimi na lekcję szkolenia.

Każda pigułka prowadzi Cię do przynajmniej jednego szkolenia, w którym znajdziesz rozwinięcie "esencji wiedzy" zawartej w pigułce, a także inne, powiązane z nią zagadnienia.

Poniżej zestawienie wszystkich obecnie dostępnych pigułek wiedzy Akademii PARP. W menu po prawej stronie u góry, literką "m" oznaczyliśmy te, które nie wymagają Flash Playera, czyli są przeznaczone do uruchomienia na urządzeniach mobilnych: tabletach i smartfonach.


[ilustracja do artykułu]

Rola opakowania w strategii marketingowej

Opakowanie produktu to jeden z kluczowych elementów strategii produktu. Sprawdź, czy wiesz, czym jest opakowanie oraz jakie może pełnić funkcje.

więcej Przeczytaj całą historię

[ilustracja do artykułu]

Jak prowadzić działania promocyjne dla MŚP?

Prowadzisz małe lub średnie przedsiębiorstwo? Chcesz zbudować solidną markę i zaufanie klientów? Wybierz odpowiednie do potrzeb swojej firmy środki promocji.

więcej Przeczytaj całą historię

[ilustracja do artykułu]

Techniki prezentacji reklamy

Reklama to podstawowy instrument służący do promocji firmy. Sprawdź, jakie wyróżniamy techniki jej prezentacji.

więcej Przeczytaj całą historię

[ilustracja do artykułu]

Funkcje strategii promocji

Zagwarantowanie stałej obecności firmy na rynku jest głównym zadaniem promocji przedsiębiorstwa. Czy wiesz, w jaki sposób realizować to zadanie?

więcej Przeczytaj całą historię

[ilustracja do artykułu]

Jeden produkt, różne ceny

Jako klient spotykasz się z różnymi cenami za, wydawałoby się, ten sam towar. Jako przedsiębiorca również możesz różnicować ceny tych samych produktów lub usług.

więcej Przeczytaj całą historię

[ilustracja do artykułu]

Metody ustalania cen dla nowych produktów

Wprowadzenie nowego produktu wiąże się z problemem ustalenia ceny początkowej. W tym zakresie przedsiębiorca ma w zasadzie sporą swobodę. Jak zatem ustalić cenę nowego produktu?

więcej Przeczytaj całą historię

[ilustracja do artykułu]

Ceny psychologiczne

Jeśli potrafisz odpowiednio operować cenami produktów, możesz wywołać u potencjalnych klientów pożądane efekty psychologiczne, które skłonią ich do zakupu.

więcej Przeczytaj całą historię

[ilustracja do artykułu]

Przez politykę cenową do celu firmy

Przyjęta polityka cenowa powinna służyć realizowaniu nadrzędnego celu firmy. Zastanów się, co chcesz osiągnąć, i dopiero wówczas dobierz odpowiednią do potrzeb politykę...

więcej Przeczytaj całą historię

[ilustracja do artykułu]

Strategia marketingowa a cykl życia produktu

Produkty nie żyją wiecznie, a ich sytuacja na rynku zmienia się w trakcie ich „życia”. Z tego powodu należy dostosowywać strategię marketingową do fazy cyklu życia produktu.

więcej Przeczytaj całą historię

[ilustracja do artykułu]

Jak motywować się do pracy w telesprzedaży?

Pozytywne nastawienie można w sobie budować samodzielnie. Filarem automotywacji jest myślenie w kategoriach "chcę", a nie "muszę".

więcej Przeczytaj całą historię