Studia przypadków

Słoneczne megawaty [ilustracja do artykułu] Wspaniała historia uporu, ciężkiej pracy, talentu i organicznego sukcesu "made in Poland". Watt S.A. to liczący się na świecie producent kolektorów słonecznych,

więcej Przeczytaj całą historię inne Inne historie sukcesu

Akademia PARP > O nas

O Akademii PARP

Akademia PARP to portal edukacyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw z systemem bezpłatnych szkoleń internetowych. Projekt jest realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Celem Akademii PARP jest darmowe upowszechnienie dostępu do wiedzy biznesowej za pomocą metod zdalnej edukacji (e-learningu) wśród:

 • uczestników z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP – definicja MMŚP znajduje się na portalu),
 • uczestników z dużych przedsiębiorstw oraz
 • osób planujących własną działalność gospodarczą

Szkolenia internetowe Akademii PARP gwarantują stałą, wysoką jakość kształcenia, są dopasowane merytorycznie do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw, a sposób ich przedstawienia jest przystępny i praktyczny. Dzięki Akademii PARP, uczestnicy z polskich małych i średnich przedsiębiorstw po raz pierwszy mogą sobie pozwolić na najlepsze szkolenia, które operują przykładami z praktyki biznesowej i są dostosowane do realiów gospodarczych w Polsce.

Obecnie na portalu Akademii PARP dostępne są osiemdziesiąt cztery szkolenia, na bieżąco aktualizowane i uzupełniane:

 1. Planowanie własnej kariery zawodowej
 2. Podatkowa księga przychodów i rozchodów
 3. E-commerce i marketing internetowy w MŚP
 4. Badanie rynku
 5. E-biznes
 6. Praktyczne zarządzanie personelem w MŚP
 7. BHP w sektorze MŚP
 8. Jak założyć własną firmę?
 9. Zarządzanie kryzysowe
 10. Plan marketingowy w MMŚP
 11. Negocjacje handlowe w MŚP
 12. Ochrona własności intelektualnej
 13. Komunikacja marketingowa i public relations
 14. Zarządzanie jakością w MŚP
 15. Jak rozwijać firmę
 16. Zarządzanie sprzedażą i relacjami z klientem
 17. Zabezpieczanie transakcji handlowych
 18. Windykacja należności pieniężnych i zarządzanie płynnością MMŚP
 19. Zamówienia publiczne
 20. Podatek CIT
 21. Podatek PIT
 22. Podatek PIT dla pracowników etatowych - osób nieprowadzących działalności gospodarczej
 23. Umiejętności osobiste
 24. Blended learning
 25. Umiejętności kierownicze
 26. Finanse dla niefinansistów
 27. Prawo Pracy w MŚP
 28. Techniki sprzedaży
 29. Pozyskiwanie funduszy UE na projekty w MŚP
 30. ABC Eksportera
 31. Telesprzedaż
 32. Podatkowa księga przychodów i rozchodów
 33. Podstawy planowania finansowego
 34. Nowa szansa - prawo upadłościowe i naprawcze
 35. Telesprzedawca
 36. Media społecznościowe w biznesie
 37. Podstawy badania rynku
 38. Podstawy planowania marketingowego
 39. Nowa szansa - prawo upadłościowe i naprawcze
 40. Profesjonalny sekretariat
 41. Ekologiczny biznes
 42. Umiejętności interpersonalne
 43. Organizacja sklepu internetowego
 44. Kierowanie zespołem sprzedawców
 45. Umiejętności indywidualne - jak znaleźć w sobie motywację?
 46. Podstawy planowania własnej kariery zawodowej
 47. Jak wpływać na decyzje zakupowe klienta?
 48. Kalendarz dobrego księgowego
 49. Trudne tematy w miejscu pracy
 50. Kluczowe momenty w negocjacjach
 51. Budowanie wizerunku firmy
 52. Zarządzanie zmianą
 53. Media społecznościowe w biznesie
 54. Zarządzanie przez delegowanie
 55. Analiza sytuacji kryzysowej w firmie
 56. Ryzyko w działalności gospodarczej
 57. Organizacja pracy sekretariatu
 58. O uczeniu i uczeniu się
 59. Korzyści firmy z ochrony środowiska
 60. Nawiązywanie kontaktów
 61. Być czy nie być eksporterem
 62. Savoir-vivre w biznesie
 63. Elementy strategii marketingowej w e-biznesie
 64. Organizowanie pracy zgodnie z zasadami ergonomii
 65. Planowanie założenia firmy
 66. Klient w zarządzaniu jakością
 67. Podatek CIT - ustalenie i rozliczenie podatku
 68. Przychody i koszty w podatku PIT
 69. Przychody i koszty pracowników w podatku PIT
 70. Dokumentowanie sprzedaży w podatku VAT
 71. Kalendarz dobrego księgowego
 72. Własność intelektualna i przemysłowa w przedsiębiorstwie
 73. Jak rozmawiać z dłużnikiem?
 74. Oferta w postępowaniu publicznym
 75. Ustanie i zmiana stosunku pracy
 76. Planowanie projektu dofinansowanego z funduszy UE
 77. Podstawy sporządzania biznesplanu
 78. Biznesplan
 79. Ochrona danych osobowych w MŚP
 80. Savoir-vivre w małej firmie
 81. Zarządzanie talentami i kapitałem ludzkim w MŚP
 82. Jak rozwinąć swój talent?
 83. Ochrona danych osobowych w marketingu
 84. Podatek VAT 2015

W ramach szkoleń uczestnicy mogą korzystać ze wsparcia infolinii z opiekunami kontaktującymi się telefonicznie lub poprzez e-mail, przez 12 godzin dziennie przez 6 dni w tygodniu. Dodatkową możliwością jest dostęp do ekspertów merytorycznych - tutorów. Fora i czaty internetowe dają szansę na wymianę wiedzy i doświadczeń oraz pracę w grupach. Oprócz szkoleń internetowych odbyło się blisko 40 warsztatów regionalnych w różnych miastach Polski, a także szkolenia stacjonarne i blended dla branży szkoleniowej.

Akademia PARP to również nowoczesna i lekka konwencja szkoleniowa tzw. edutainment czyli "uczyć bawiąc, bawić ucząc". W ramach działu "Rozrywka i wiedza" przeprowadzonych zostało 5 edycji symulacyjnej gry menedżerskiej dla przedsiębiorców "Gwiezdne szkolenia", służącej zespołowemu ćwiczeniu umiejętności i postaw przedsiębiorczych w warunkach biznesowych. Ponadto, w dziale uruchamiane są łatwe do przyswojenia pigułki wiedzy, gry decyzyjne i psychozabawy adresujące bieżące tematy szkoleniowe, szczególnie interesujące dla sektora MMŚP.

Historia Projektu Akademia PARP

Inauguracja portalu i projektu Akademii PARP dla uczestników z sektora MMŚP odbyła się 20 listopada 2006 roku. Gdy zaczynaliśmy, na platformie dostępne były dwa szkolenia e-learning – nt. zarządzania strategicznego „Jak rozwijać firmę? Systemy zarządzania dla MMŚP” oraz finansów: „Windykacja należności pieniężnych i zarządzanie płynnością MMŚP”. Są one nadal dostępne dla uczestników i pielęgnowane. Łącznie, w czterech częściach projektu w latach 2006-2007 opracowaliśmy 10 szkoleń i zorganizowaliśmy 34 warsztaty w różnych miastach Polski. Ten okres realizacji projektu „Akademia PARP” był współfinansowany ze środków UE w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL). Projekt adresował założenia Strategii Lizbońskiej, gdzie rozwój społeczeństwa informacyjnego uznano za jeden z głównych celów oraz z rządowej strategii "E-Polska. Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2001-2006". Głównym przesłaniem projektuod jego początku do dziś jest inwestowanie w ludzi i umiejętności z wykorzystaniem nowoczesnej metody edukacji, zwanej "zdalną edukacją" lub „edukacją on-line”.

Od połowy 2008 roku projekt Akademii PARP jest kontynuowany ze współfinansowaniem Unii Europejskiej w ramach nowego programu Europejskiego Funduszu Społecznego: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL). Dzięki POKL projekt otworzył się na osoby planujące założenie własnej firmy. W latach 2008-2009 oferta portalu wzbogaciła się o kolejne 8 szkoleń oraz dział rozrywki i wiedzy z grami menedżerskimi i prezentacjami multimedialnymi. Pod koniec 2009 roku ilość uczestników przekroczyła 80 tysięcy osób.

W kolejnej 3-letniej odsłonie projektu Akademia PARP 2009 - od lutego 2010 roku do grudnia 2012 roku, uczestnikami szkoleń w ograniczonej ilości mogły być osoby z dużych przedsiębiorstw. Opracowanych zostało 14 nowych szkoleń internetowych on-line, w tym szkolenia o tematyce prawnej i podatkowej oraz szkolenia umiejętnościowe. Ruszył unikalny program społeczności szkoleniowych, w którym ambasadorzy społeczności mogli przeprowadzać samodzielnie skomponowane ścieżki szkoleniowe dla swoich naśladowców - uczestników społeczności. Bilans Akademii PARP 2009 to także znaczące osiągnięcie rekrutacyjne: kolejnych kilkadziesiąt tysięcy uczestników szkoleń oraz 1000 uczestników szkoleń tradycyjnych i blended dla firm i instytucji szkoleniowych. Liczba uczestników, które skorzystały z Akademii PARP na koniec 2012 roku przekroczyła 150 tysięcy. Akademia PARP to także ponad 4000 publikacji w polskich mediach.

Obecnie realizowana, ponad 2-letnia odsłona projektu - Akademia PARP 2012 - jest najbardziej ambitna z dotychczasowych pod względem liczby nowych multimedialnych produktów szkoleniowych jak i nowych technik uczących, z naciskiem na uczenie społecznościowe i mobilność. Wszystkie dotychczasowe szkolenia zostaną gruntownie zaktualizowane merytorycznie i technicznie, powstanie m.in. nowych 8 szkoleń e-learning, 47 nowych szkoleń m-learning, 460 pigułek wiedzy. Odświeżony portal i produkty zostaną dostosowane do standardów Responsive Web Design, urządzeń mobilnych i udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Uruchomione zostaną funkcjonalności uczące takie jak wirtualna klasa do przeprowadzania webinariów, samodzielni szkoleniowcy i trenerzy wewnętrzni uzyskają spójny program rozwoju zawodowego w zakresie e-learningu, z możliwością samodzielnego tworzenia i przeprowadzania prostych szkoleń tzw. rapid learning. Powstanie też unikalne narzędzie edukacyjne uczące zarządzania w oparciu o biznes plan. Akademia PARP pozostanie najbardziej kompleksowym, zaawansowanym programem szkoleniowym realizowanym w Polsce, opartym na nowoczesnych formach kształcenia i rozwoju zawodowego.

Największy projekt e-learningowy w Europie Środkowo-Wschodniej

Od 2006 roku dedykowane MMŚP szkolenia Akademii PARP są opracowywane, przeprowadzane i aktualizowane dzięki wysiłkowi blisko 200-osobowego zespołu fachowców po stronie wykonawcy. W pracach wzięło udział prawie 100 trenerów, ekspertów merytorycznych i tutorów z bogatym doświadczeniem szkoleniowym na rzecz sektora MMŚP. Ponadto, zespół obejmuje także metodyków, opiekunów, informatyków, grafików, specjalistów od multimediów, logistyki szkoleń i PR. Pracami zespołu kierują eksperci kluczowi. Nad całością prac wykonawcy czuwa także kierownik projektu i koordynator ze strony PARP.

Na potrzeby projektu wykorzystywana jest infrastruktura o potężnych możliwościach: nowoczesne datacenter z farmą serwerów, rozbudowana platforma e-learningowa z licznymi narzędziami wsparcia takimi jak m.in. czaty, wideoczaty, fora dyskusyjne czy strony wiki oraz cyfrowe call-center z infolinią 801.

Według naszej wiedzy Akademia PARP jest największym projektem e-learningowym w Europie Środkowo-Wschodniej.

Organizator

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie przy ul. Pańskiej 81/83 działająca na podstawie ustawy z dnia z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).