Studia przypadków

Ziarnko do ziarnka … i mamy biznes [ilustracja do artykułu]

Przykład firmy BHZ Agromat pokazuje, że nie trzeba być jednorożcem aby odnieść rynkowy sukces. Na działalności dystrybucyjnej też się nieźle zarabia. Trzeba tylko znaleźć odpowiednią niszę, jak Zbigniew Matusiak, którego firma sprzedaje surowce ekologiczne w całej Europie.

więcej Przeczytaj całą historię inne Inne historie sukcesu

Akademia PARP > O nas

O Akademii PARP

Akademia PARP to portal edukacyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw z systemem bezpłatnych szkoleń internetowych. Głównym przesłaniem projektu od jego początku do dziś jest inwestowanie w ludzi i umiejętności z wykorzystaniem nowoczesnej metody edukacji, zwanej "zdalną edukacją" lub „edukacją on-line”.

Celem Akademii PARP jest darmowe upowszechnienie dostępu do wiedzy biznesowej za pomocą metod zdalnej edukacji (e-learningu) wśród:

  • uczestników z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
  • uczestników z dużych przedsiębiorstw,
  • uczestników planujących własną działalność gospodarczą.

Szkolenia internetowe Akademii PARP gwarantują stałą, wysoką jakość kształcenia, są dopasowane merytorycznie do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw, a sposób ich przedstawienia jest przystępny i praktyczny.

Historia Projektu Akademia PARP

Inauguracja portalu i projektu Akademii PARP dla uczestników z sektora MMŚP odbyła się 20 listopada 2006 roku. Gdy zaczynaliśmy, na platformie dostępne były dwa szkolenia e-learning – nt. zarządzania strategicznego „Jak rozwijać firmę? Systemy zarządzania dla MMŚP” oraz finansów: „Windykacja należności pieniężnych i zarządzanie płynnością MMŚP”. Łącznie, w czterech częściach projektu w latach 2006-2007 opracowaliśmy 10 szkoleń i zorganizowaliśmy 34 warsztaty w różnych miastach Polski. Ten okres realizacji projektu „Akademia PARP” był współfinansowany ze środków UE w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL). Projekt adresował założenia Strategii Lizbońskiej, gdzie rozwój społeczeństwa informacyjnego uznano za jeden z głównych celów oraz z rządowej strategii "E-Polska. Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2001-2006".

Od połowy 2008 roku projekt Akademii PARP był kontynuowany ze współfinansowaniem Unii Europejskiej w ramach nowego programu Europejskiego Funduszu Społecznego: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL). Dzięki POKL projekt otworzył się na osoby planujące założenie własnej firmy. W latach 2008-2009 oferta portalu wzbogaciła się o kolejne 8 szkoleń oraz dział rozrywki i wiedzy z grami menedżerskimi i prezentacjami multimedialnymi. Pod koniec 2009 roku liczba uczestników przekroczyła 80 tysięcy osób.

W kolejnej 3-letniej odsłonie projektu Akademia PARP 2009, który wystartował w lutym 2010 roku - uczestnikami szkoleń w ograniczonej ilości mogły być osoby z dużych przedsiębiorstw. Opracowanych zostało 14 nowych szkoleń internetowych on-line, w tym szkolenia o tematyce prawnej i podatkowej oraz szkolenia umiejętnościowe. Ruszył unikalny program społeczności szkoleniowych, w którym ambasadorzy społeczności mogli przeprowadzać samodzielnie skomponowane ścieżki szkoleniowe dla swoich naśladowców - uczestników społeczności. Bilans Akademii PARP 2009 to także znaczące osiągnięcie rekrutacyjne: kolejnych kilkadziesiąt tysięcy uczestników szkoleń oraz 1000 uczestników szkoleń tradycyjnych i blended dla firm i instytucji szkoleniowych. Liczba uczestników, które skorzystały z Akademii PARP na koniec 2012 roku przekroczyła 150 tysięcy. Akademia PARP to także ponad 4000 publikacji w polskich mediach.

Następnie realizowana, ponad 2-letnia odsłona projektu – Akademia PARP 2012, była najbardziej ambitna z dotychczasowych pod względem liczby nowych multimedialnych produktów szkoleniowych jak i nowych technik uczących, z naciskiem na uczenie społecznościowe i mobilność. Wszystkie szkolenia zostały gruntownie zaktualizowane merytorycznie i technicznie, powstało m.in. 8 nowych szkoleń e-learning, 47 nowych szkoleń m-learning, 460 pigułek wiedzy. Portal i produkty zostały dostosowane do standardów Responsive Web Design, urządzeń mobilnych i udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Uruchomione zostały funkcjonalności uczące takie jak wirtualna klasa do przeprowadzania webinariów, samodzielni szkoleniowcy i trenerzy wewnętrzni.

Obecnie kontynuowane jest utrzymanie projektu finansowanego z budżetu państwa.

Organizator

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie przy ul. Pańskiej 81/83 działająca na podstawie ustawy z dnia z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).