Studia przypadków

Izotopy i nie tylko [ilustracja do artykułu]

– Siła Synektik tkwi w szukaniu nowych, innowacyjnych rozwiązań, które pomagają pacjentom w diagnostyce i terapii. Nieustannie poszerzamy kompetencje i wchodzimy w nowe obszary biznesowe przy jednoczesnym umacnianiu pozycji w dotychczasowych segmentach działalności - mówi Magdalena Kowalewska, dyrektor ds. marketingu i relacji inwestorskich grupy Synektik. Spółka zaczynała od dystrybucji i serwisowania sprzętu medycznego – dzisiaj jest krajowym liderem w produkcji radiofarmaceutyków. Dzięki wsparciu z programu Horyzont 2020 prowadzi prace nad innowacyjnym kardioznacznikiem.  

więcej Przeczytaj całą historię inne Inne historie sukcesu

Akademia PARP > O nas

O Akademii PARP

Akademia PARP to portal edukacyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw z systemem bezpłatnych szkoleń internetowych. Głównym przesłaniem projektu od jego początku do dziś jest inwestowanie w ludzi i umiejętności z wykorzystaniem nowoczesnej metody edukacji, zwanej "zdalną edukacją" lub „edukacją on-line”.

Celem Akademii PARP jest darmowe upowszechnienie dostępu do wiedzy biznesowej za pomocą metod zdalnej edukacji (e-learningu) wśród:

  • uczestników z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
  • uczestników z dużych przedsiębiorstw,
  • uczestników planujących własną działalność gospodarczą.

Szkolenia internetowe Akademii PARP gwarantują stałą, wysoką jakość kształcenia, są dopasowane merytorycznie do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw, a sposób ich przedstawienia jest przystępny i praktyczny.

Historia Projektu Akademia PARP

Inauguracja portalu i projektu Akademii PARP dla uczestników z sektora MMŚP odbyła się 20 listopada 2006 roku. Gdy zaczynaliśmy, na platformie dostępne były dwa szkolenia e-learning – nt. zarządzania strategicznego „Jak rozwijać firmę? Systemy zarządzania dla MMŚP” oraz finansów: „Windykacja należności pieniężnych i zarządzanie płynnością MMŚP”. Łącznie, w czterech częściach projektu w latach 2006-2007 opracowaliśmy 10 szkoleń i zorganizowaliśmy 34 warsztaty w różnych miastach Polski. Ten okres realizacji projektu „Akademia PARP” był współfinansowany ze środków UE w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL). Projekt adresował założenia Strategii Lizbońskiej, gdzie rozwój społeczeństwa informacyjnego uznano za jeden z głównych celów oraz z rządowej strategii "E-Polska. Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2001-2006".

Od połowy 2008 roku projekt Akademii PARP był kontynuowany ze współfinansowaniem Unii Europejskiej w ramach nowego programu Europejskiego Funduszu Społecznego: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL). Dzięki POKL projekt otworzył się na osoby planujące założenie własnej firmy. W latach 2008-2009 oferta portalu wzbogaciła się o kolejne 8 szkoleń oraz dział rozrywki i wiedzy z grami menedżerskimi i prezentacjami multimedialnymi. Pod koniec 2009 roku liczba uczestników przekroczyła 80 tysięcy osób.

W kolejnej 3-letniej odsłonie projektu Akademia PARP 2009, który wystartował w lutym 2010 roku - uczestnikami szkoleń w ograniczonej ilości mogły być osoby z dużych przedsiębiorstw. Opracowanych zostało 14 nowych szkoleń internetowych on-line, w tym szkolenia o tematyce prawnej i podatkowej oraz szkolenia umiejętnościowe. Ruszył unikalny program społeczności szkoleniowych, w którym ambasadorzy społeczności mogli przeprowadzać samodzielnie skomponowane ścieżki szkoleniowe dla swoich naśladowców - uczestników społeczności. Bilans Akademii PARP 2009 to także znaczące osiągnięcie rekrutacyjne: kolejnych kilkadziesiąt tysięcy uczestników szkoleń oraz 1000 uczestników szkoleń tradycyjnych i blended dla firm i instytucji szkoleniowych. Liczba uczestników, które skorzystały z Akademii PARP na koniec 2012 roku przekroczyła 150 tysięcy. Akademia PARP to także ponad 4000 publikacji w polskich mediach.

Następnie realizowana, ponad 2-letnia odsłona projektu – Akademia PARP 2012, była najbardziej ambitna z dotychczasowych pod względem liczby nowych multimedialnych produktów szkoleniowych jak i nowych technik uczących, z naciskiem na uczenie społecznościowe i mobilność. Wszystkie szkolenia zostały gruntownie zaktualizowane merytorycznie i technicznie, powstało m.in. 8 nowych szkoleń e-learning, 47 nowych szkoleń m-learning, 460 pigułek wiedzy. Portal i produkty zostały dostosowane do standardów Responsive Web Design, urządzeń mobilnych i udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Uruchomione zostały funkcjonalności uczące takie jak wirtualna klasa do przeprowadzania webinariów, samodzielni szkoleniowcy i trenerzy wewnętrzni.

Obecnie kontynuowane jest utrzymanie projektu finansowanego z budżetu państwa.

Organizator

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie przy ul. Pańskiej 81/83 działająca na podstawie ustawy z dnia z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).