Studia przypadków

Wykreować innowacje [ilustracja do artykułu]

Nie jesteśmy na sprzedaż – mówi Piotr Barski, prezes i współzałożyciel firmy Prochimia Surfaces,  która dostarcza naukowcom z całego świata trudne do wytworzenia związki chemiczne. Dzięki nim mogą przeprowadzać badania prowadzące do innowacji.

więcej Przeczytaj całą historię inne Inne historie sukcesu

Akademia PARP > Archiwum e-szkoleń

Archiwum e-szkoleń

Archiwum szkoleń Akademii PARP

       • Organizacja sklepu internetowego
       • Ekologiczny biznes
       • Ochrona danych osobowych w marketingu
       • Blended learning
       • ABC Eksportera
       • Podstawy e-learningu dla firm szkoleniowych
       • Jak rozwijać firmę
       • Podstawy e-learningu dla firm szkoleniowych
       • Pozyskiwanie funduszy UE na projekty w MŚP
       • Nowa szansa - prawo upadłościowe i naprawcze
       • Treści szkolenia w formule on-line
       • Zarządzanie kryzysowe
       • BHP w sektorze MŚP
       • Tworzenie e-szkoleń na podstawie scenariuszy
       • Podatkowa księga przychodów i rozchodów
       • Nowa szansa - prawo upadłościowe i naprawcze
       • Szkolenie e-learningowe jako proces mentorski
       • Ochrona własności intelektualnej
       • Podatek CIT
       • E-biznes
       • Podatek PIT dla pracowników etatowych - osób nieprowadzących działalności gospodarczej
       • Media społecznościowe w biznesie
       • Podatek PIT
       • Budowanie szkoleń e-learningowych dla własnej organizacji
       • Praktyczne zarządzanie personelem w MŚP
       • Zarządzanie jakością w MŚP
       • Windykacja należności pieniężnych i zarządzanie płynnością MMŚP
       • Wdrożenie e-learningu w organizacji
       • Podatkowa księga przychodów i rozchodów
       • Media społecznościowe w biznesie
       • Zamówienia publiczne
       • Podstawy planowania finansowego
       • Zabezpieczanie transakcji handlowych
       • Mentor w szkoleniu e-learning
       • Prawo Pracy w MŚP
       • Scenariusz szkolenia e-learning
       • Tworzenie efektywnych szkoleń e-learning
       • Finanse dla niefinansistów
       • Ryzyko w działalności gospodarczej
       • Być czy nie być eksporterem
       • Podatek CIT - ustalenie i rozliczenie podatku
       • Telesprzedaż
       • Planowanie projektu dofinansowanego z funduszy UE
       • E-commerce i marketing internetowy w MŚP
       • Podatek VAT 2015
       • Kalendarz dobrego księgowego
       • Przychody i koszty w podatku PIT
       • Przychody i koszty pracowników w podatku PIT
       • Dokumentowanie sprzedaży w podatku VAT
       • Jak rozmawiać z dłużnikiem?
       • Oferta w postępowaniu publicznym
       • Ustanie i zmiana stosunku pracy
       • Ochrona danych osobowych w MŚP
       • Kalendarz dobrego księgowego