Studia przypadków

W zintegrowanej sali operacyjnej [ilustracja do artykułu]

Firma Alvo ze Śmigla zaczęła jako producent mebli gastronomicznych, a dziś bez kompleksów konkuruje na najbardziej wymagających rynkach, oferując zaawansowane rozwiązania dla sal operacyjnych i szpitali.

więcej Przeczytaj całą historię inne Inne historie sukcesu

Akademia PARP > Współpraca z Urzędem Patentowym RP

Współpraca z Urzędem Patentowym RPUrząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej objął patronat merytoryczny nad szkoleniem internetowym Akademii PARP z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej. Autorami treści merytorycznej do tego szkolenia jest ponad 20 najlepszych w tej dziedzinie ekspertów, wskazanych przez Urząd Patentowy RP.

Dzięki współpracy Akademii PARP z Urzędem Patentowym RP szkolenie z zakresu ochrony własności intelektualnej zachowuje najwyższy poziom merytoryczny, wyjaśnia wiele trudnych zagadnień i przekazuje praktyczną wiedzę, dedykowaną dla mikro, małych i średnich firm.

Urząd Patentowy RP jest centralnym organem administracji rządowej. Podstawowym zadaniem Urzędu Patentowego RP jest udzielanie ochrony prawnej przedmiotom własności przemysłowej takim, jak wynalazki, wzory użytkowe i przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, topografie układów scalonych. Urząd Patentowy RP orzeka w sprawach przyznawania patentów podmiotom krajowym i zagranicznym, praw ochronnych i praw z rejestracji oraz wydawaniem dowodów dokonania zgłoszenia i dokumentów stwierdzających udzielenie tych praw. Do zadań Urzędu Patentowego RP należy także prowadzenie rejestrów udzielonych patentów, praw ochronnych i praw z rejestracji oraz wydawanie wyciągów z tych rejestrów.  Adres internetowy Urzędu Patentowego RP www.uprp.pl.

Autor: tmh