Studia przypadków

Izotopy i nie tylko [ilustracja do artykułu]

– Siła Synektik tkwi w szukaniu nowych, innowacyjnych rozwiązań, które pomagają pacjentom w diagnostyce i terapii. Nieustannie poszerzamy kompetencje i wchodzimy w nowe obszary biznesowe przy jednoczesnym umacnianiu pozycji w dotychczasowych segmentach działalności - mówi Magdalena Kowalewska, dyrektor ds. marketingu i relacji inwestorskich grupy Synektik. Spółka zaczynała od dystrybucji i serwisowania sprzętu medycznego – dzisiaj jest krajowym liderem w produkcji radiofarmaceutyków. Dzięki wsparciu z programu Horyzont 2020 prowadzi prace nad innowacyjnym kardioznacznikiem.  

więcej Przeczytaj całą historię inne Inne historie sukcesu

Akademia PARP > Szkolenie: Kluczowe momenty w negocjacjach

Kluczowe momenty w negocjacjach [m]

Szkolenie adresowane jest do osób uczestniczących w negocjacjach handlowych. Zwraca uwagę na ważne momenty w negocjacjach. Dzięki szkoleniu uczestnik dowie się, jak należy przygotować się do negocjacji i jakie mogą być skutki braku podjęcia tych działań. W kolejnych modułach uczestnik pozna sposoby na budowanie porozumienia z partnerem negocjacyjnym oraz radzenia sobie w sytuacji impasu. Na koniec uczestnik dowie się, jakie typowe błędy popełniają negocjatorzy oraz jakich złych nawyków negocjacyjnych powinien się wystrzegać.
Spis aktywności szkolenia
Kluczowe momenty w negocjacjach

 • Lekcja instruktażowa
 • Moduł 1. Czy chcesz negocjować?
 • Pretest do modułu 1
 • 1.1. Czy chcesz negocjować?
 • 1.2. Cele negocjacji
 • 1.3. Zakres negocjacji
 • 1.4. Miejsce prowadzenia negocjacji
 • 1.5. Czas prowadzenia negocjacji
 • 1.6. Wybór negocjatorów
 • 1.7. Alternatywa dla negocjacji
 • Posttest do modułu 1
 • Moduł 2. Budowanie porozumienia
 • Pretest do modułu 2
 • 2.1. Na czym polega budowanie porozumienia?
 • 2.2. Ustalanie priorytetów partnera
 • 2.3. Racja a interes
 • 2.4. Elastyczność stylu komunikacyjnego
 • 2.5. Umiejętność mówienia "nie"
 • Posttest do modułu 2
 • Moduł 3. Impas w negocjacjach
 • Pretest do modułu 3
 • 3.1. Przyczyny impasu
 • 3.2. Możliwości przeciwdziałania impasowi
 • 3.3. Możliwości wykorzystania impasu
 • 3.4. Wychodzenie z impasu
 • Posttest do modułu 3
 • Moduł 4. Błędy i złe nawyki negocjacyjne
 • Pretest do modułu 4
 • 4.1. Brak przygotowania
 • 4.2. Brak alternatywnego rozwiązania
 • 4.3. Zły wybór negocjatora
 • 4.4. Stosowanie skrajnych stylów negocjacyjnych
 • 4.5. Zbyt uporczywe poszukiwanie wspólnoty interesów
 • 4.6. Brak elastyczności
 • 4.7. Koncentracja na cenie kosztem innych zagadnień
 • 4.8. Złe nawyki negocjacyjne
 • Posttest do modułu 4