Studia przypadków

Izotopy i nie tylko [ilustracja do artykułu]

– Siła Synektik tkwi w szukaniu nowych, innowacyjnych rozwiązań, które pomagają pacjentom w diagnostyce i terapii. Nieustannie poszerzamy kompetencje i wchodzimy w nowe obszary biznesowe przy jednoczesnym umacnianiu pozycji w dotychczasowych segmentach działalności - mówi Magdalena Kowalewska, dyrektor ds. marketingu i relacji inwestorskich grupy Synektik. Spółka zaczynała od dystrybucji i serwisowania sprzętu medycznego – dzisiaj jest krajowym liderem w produkcji radiofarmaceutyków. Dzięki wsparciu z programu Horyzont 2020 prowadzi prace nad innowacyjnym kardioznacznikiem.  

więcej Przeczytaj całą historię inne Inne historie sukcesu

Akademia PARP > Szkolenie: Planowanie założenia firmy

Planowanie założenia firmy [m]

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które planują założenie własnego biznesu. Dzięki niemu uczestnik dowie się, jakie kryteria ekonomiczne musi wziąć pod uwagę przy planowaniu założenia działalności gospodarczej. Pozna przykłady źródeł finansowania działalności poczynając od popularnego kredytu aż po fundusze typu venture capital. Dowie się także, jakie decyzje w zakresie formy organizacyjno-prawnej firmy musi podjąć i jakie wiążą się z tym konsekwencje.
Spis aktywności szkolenia
Planowanie założenia firmy

 • Lekcja instruktażowa
 • Moduł 1. Ocena ekonomiczna pomysłu na biznes
 • Pretest do modułu 1
 • 1.1. Wybór rodzaju działalności gospodarczej
 • 1.2. Ocena popytu i podaży
 • 1.3. Wybór strategii marketingowej
 • 1.4. Kto jest Twoim klientem?
 • 1.5. Ocena konkurencji
 • 1.6. Praca własna czy zlecona?
 • 1.7. Nakłady i planowanie kosztów
 • 1.8. Jak ustalić cenę?
 • 1.9. Wybór partnerów
 • Posttest do modułu 1
 • Moduł 2. Jak sfinansować rozpoczęcie działalności?
 • Pretest do modułu 2
 • 2.1. Rodzaje źródeł finansowania działalności
 • 2.2. Kredyt bankowy
 • 2.3. Udzielanie kredytu bankowego
 • 2.4. Pożyczka
 • 2.5. Leasing
 • 2.6. Franczyza
 • 2.7. Venture capital
 • Posttest do modułu 2
 • Moduł 3. Forma prawna prowadzenia firmy
 • Pretest do modułu 3
 • 3.1. Formy prawne prowadzenia firmy
 • 3.2. Wymóg zawarcia umowy lub statutu
 • 3.3. Wymogi personalne
 • 3.4. Wymogi finansowe
 • 3.5. Koszt powołania firmy
 • 3.6. Obowiązek rejestracji przedsiębiorstwa
 • 3.7. Odpowiedzialność za zobowiązania firmy
 • 3.8. Opodatkowanie podatkiem dochodowym
 • 3.9. Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości
 • Posttest do modułu 3