Studia przypadków

Nie do podrobienia [ilustracja do artykułu]

Warszawski startup Talkin’ Things dostarcza globalnym koncernom rozwiązania, które sprawiają, że opakowania ich produktów stają się inteligentne – zapobiegają podrabianiu, pozwalają śledzić produkt od fabryki aż po półkę w sklepie, wchodzą w interakcje z klientem końcowym oraz stają się nośnikiem treści. Przede wszystkim zaś dostarczają producentom bezcennych informacji o rynku.

więcej Przeczytaj całą historię inne Inne historie sukcesu

Akademia PARP > Szkolenie: Organizowanie pracy zgodnie z zasadami ergonomii

Organizowanie pracy zgodnie z zasadami ergonomii [m]

Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców i osób kierujących pracownikami odpowiedzialnych za organizację stanowisk pracy zgodnie z zasadami ergonomii. Dzięki niemu uczestnik dowie się, jakie zagrożenia dla zdrowia występują na stanowisku pracy z komputerem, na stanowisku pracy stojącej lub siedzącej, a także pracy powtarzalnej i ręcznej pracy transportowej. Dowie się, jak przeciwdziałać tym zagrożeniom, dzięki zapewnieniu odpowiednich warunków pracy na tych stanowiskach. Pozna też warunki, jakie powinno spełniać oświetlenie w miejscu pracy i nauczy się dobierać rodzaj oświetlenia do stanowiska pracy.
Spis aktywności szkolenia
Organizowanie pracy zgodnie z zasadami ergonomii

 • Lekcja instruktażowa
 • Moduł 1. Organizacja stanowisk pracy
 • Pretest do modułu 1
 • 1.1. Czym jest ergonomia?
 • 1.2. Kształtowanie stanowisk pracy zgodnie z zasadami ergonomii
 • 1.3. Organizacja stanowiska pracy siedzącej
 • 1.4. Projektowanie ergonomicznego komputerowego stanowiska pracy
 • 1.5. Rozmieszczenie komputerowych stanowisk pracy
 • 1.6. Dolegliwości w pracy na stanowisku komputerowym
 • Posttest do modułu 1
 • Moduł 2. Pozycja przy pracy
 • Pretest do modułu 2
 • 2.1. Podstawowe informacje na temat pozycji przy pracy
 • 2.2. Praca wykonywana w pozycji siedzącej i stojącej
 • 2.3. Ciężkość pracy fizycznej
 • 2.4. Pomiar wydatku energetycznego
 • 2.5. Cel przeprowadzania oceny ciężkości pracy fizycznej
 • 2.6. Metody oceny obciążenia statycznego na stanowiskach pracy
 • 2.7. Ocena ryzyka na stanowiskach pracy powtarzalnej - monotypowej
 • Posttest do modułu 2
 • Moduł 3. Ręczne prace transportowe
 • Pretest do modułu 3
 • 3.1. Czym są ręczne prace transportowe
 • 3.2. Czynniki biomechaniczne determinujące obciążenie na stanowisku pracy
 • 3.3. Pozycja ciała przyjmowana podczas pracy
 • 3.4. Możliwości siłowe pracownika
 • 3.5. Ocena obciążenia podczas podnoszenia i przenoszenia ładunków
 • 3.6. Proste metody podnoszenia i przenoszenia ładunków
 • Posttest do modułu 3
 • Moduł 4. Oświetlenie
 • Pretest do modułu 4
 • 4.1. Oświetlenie stanowisk pracy
 • 4.2. Eksploatacyjne natężenie światła
 • 4.3. Równomierność oświetlenia
 • 4.4. Olśnienie i jego rodzaje
 • 4.5. Oprawy oświetleniowe
 • 4.6. Oświetlenie stanowisk z komputerami
 • Posttest do modułu 4