Studia przypadków

Nie do podrobienia [ilustracja do artykułu]

Warszawski startup Talkin’ Things dostarcza globalnym koncernom rozwiązania, które sprawiają, że opakowania ich produktów stają się inteligentne – zapobiegają podrabianiu, pozwalają śledzić produkt od fabryki aż po półkę w sklepie, wchodzą w interakcje z klientem końcowym oraz stają się nośnikiem treści. Przede wszystkim zaś dostarczają producentom bezcennych informacji o rynku.

więcej Przeczytaj całą historię inne Inne historie sukcesu

Akademia PARP > Szkolenie: Trudne tematy w miejscu pracy

Trudne tematy w miejscu pracy [m]

Szkolenie skierowane jest do właścicieli firm i osób kierujących pracownikami, a także osób, które uczestniczą w procesach rekrutacyjnych. Dzięki niemu uczestnicy dowiedzą się, jakie działania w miejscu pracy są uważane za dyskryminujące i niezgodne z prawem. Uczestnicy poznają konsekwencje takich działań. W szkoleniu został także poruszony temat mobbingu i molestowania w miejscu pracy - dzięki szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli, jak rozpoznać te zjawiska w firmie i jak im przeciwdziałać. Ostatni moduł szkolenia skupia się na zagadnieniach związanych z utrzymaniem dyscypliny pracy - uczestnicy poznają kodeksowe i pozakodeksowe kary, które można zastosować wobec pracownika, który nie przestrzegał dyscypliny pracy.
Spis aktywności szkolenia
Trudne tematy w miejscu pracy

 • Lekcja instruktażowa
 • Moduł 1. Zasada równego traktowania (niedyskryminacji)
 • Pretest do modułu 1
 • 1.1. Zasada równego traktowania (niedyskryminacji)
 • 1.2. Rodzaje dyskryminacji
 • 1.3. Zasady dotyczące zatrudnienia
 • 1.4. Równe traktowanie kobiet i mężczyzn
 • 1.5. 5. Ograniczenia w zatrudnianiu kobiet i mężczyzn
 • 1.6. Pracownica w ciąży - zasady postępowania
 • 1.7. Osoby jednocześnie wychowujące dzieci i pracujące
 • Posttest do modułu 1
 • Moduł 2. Dyskryminacja w pracy
 • Pretest do modułu 2
 • 2.1. Dyskryminacja płci
 • 2.2. Dyskryminacja wieku
 • 2.3. Dyskryminacja religijna
 • 2.4. Dyskryminacja pozytywna
 • 2.5. Wyłączenia zasady równego traktowania
 • 2.6. Świadomość praw osób dyskryminowanych
 • 2.7. Naruszenie zasady niedyskryminacji
 • Posttest do modułu 2
 • Moduł 3. Molestowanie i mobbing
 • Pretest do modułu 3
 • 3.1. Czym jest molestowanie seksualne?
 • 3.2. Ciężar dowodu w sprawie o molestowanie
 • 3.3. Czym jest mobbing?
 • 3.4. Przykłady zachowań mobbingowych
 • 3.5. Zapobieganie molestowaniu i mobbingowi
 • 3.6. Postępowanie w przypadku zgłoszenia mobbingu
 • 3.7. Odpowiedzialność pracodawcy
 • Posttest do modułu 3
 • Moduł 4. Dyscyplina pracy
 • Pretest do modułu 4
 • 4.1. Przestrzeganie dyscypliny
 • 4.2. Poziom dyscypliny
 • 4.3. Środki dyscyplinujące
 • 4.4. Krytyka w cztery oczy
 • 4.5. Krytyka publiczna
 • 4.6. Kary pozakodeksowe
 • 4.7. Kary kodeksowe
 • 4.8. Stosowanie kar kodeksowych
 • Posttest do modułu 4