Studia przypadków

Izotopy i nie tylko [ilustracja do artykułu]

– Siła Synektik tkwi w szukaniu nowych, innowacyjnych rozwiązań, które pomagają pacjentom w diagnostyce i terapii. Nieustannie poszerzamy kompetencje i wchodzimy w nowe obszary biznesowe przy jednoczesnym umacnianiu pozycji w dotychczasowych segmentach działalności - mówi Magdalena Kowalewska, dyrektor ds. marketingu i relacji inwestorskich grupy Synektik. Spółka zaczynała od dystrybucji i serwisowania sprzętu medycznego – dzisiaj jest krajowym liderem w produkcji radiofarmaceutyków. Dzięki wsparciu z programu Horyzont 2020 prowadzi prace nad innowacyjnym kardioznacznikiem.  

więcej Przeczytaj całą historię inne Inne historie sukcesu

Akademia PARP > Szkolenie: Zarządzanie talentami i kapitałem ludzkim w MŚP

Zarządzanie talentami i kapitałem ludzkim w MŚP

Szkolenie pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z zarządzaniem talentami i kapitałem ludzkim w MŚP. Dzięki niemu przedsiębiorcy dowiedzą się, jakie korzyści i możliwości rozwoju może przynieść odpowiednie zarządzanie i inwestowanie w pracowników firmy, szczególnie w tych utalentowanych. Szkolenie prezentuje krok po kroku zagadnienia związane z:
 • uzasadnieniem wdrażania procesu zarządzania talentami i kapitałem ludzkim w MŚP,
 • pomiarem efektywności zarządzania talentami w firmie,
 • pomiarem kapitału ludzkiego za pomocą metod finansowych i jakościowych,
 • identyfikacją i diagnozą talentów w firmie,
 • motywowaniem utalentowanych pracowników do pozostania w firmie.
a także wiele innych praktycznych informacji dotyczących zarządzania talentami i kapitałem ludzkim w małych i średnich przedsiębiorstwach.
Spis aktywności szkolenia
Zarządzanie talentami i kapitałem ludzkim w MŚP

 • Lekcja instruktażowa
 • Moduł 1. Ludzie w organizacji
 • Pretest do modułu 1
 • 1.1. Wartość ludzi w małej firmie
 • 1.2. Zarządzanie kapitałem ludzkim w MŚP
 • 1.3. Zarządzanie talentami w MŚP
 • Posttest do modułu 1
 • Moduł 2. Kapitał ludzki a efektywność firmy
 • Pretest do modułu 2
 • 2.1. Ludzie jako aktywa firmy
 • 2.2. Efektywność zarządzania ludźmi
 • 2.3. Kapitał intelektualny a kapitał ludzki
 • 2.4. Pomiar efektywności zarządzania kapitałem ludzkim
 • Posttest do modułu 2
 • Moduł 3. Metody finansowe pomiaru kapitału ludzkiego
 • Pretest do modułu 3
 • 3.1. Metody wyceny kapitału ludzkiego
 • 3.2. Wskaźniki strategiczne controllingu personalnego
 • 3.3. Wskaźniki z obszaru controllingu operacyjnego
 • 3.4. Wskaźniki procesów szkoleniowych i rozwojowych w organizacji
 • 3.5. Wskaźniki z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi
 • Posttest do modułu 3
 • Moduł 4. Metody jakościowe pomiaru kapitału ludzkiego
 • Pretest do modułu 4
 • 4.1. Metody jakościowe w zakresie szkoleń i rozwoju
 • 4.2. Metody jakościowe w analizie działań innowacyjnych i analizie projektów z obszaru HR
 • 4.3. Metody jakościowe w zarządzaniu zaangażowaniem i satysfakcją pracowników
 • Posttest do modułu 4
 • Moduł 5. Wykorzystanie wyników analiz
 • Pretest do modułu 5
 • 5.1. Sprawozdawczość w obszarze kapitału ludzkiego
 • 5.2. Analizy stosowane w controllingu personalnym
 • 5.3. Strategia personalna a controlling
 • 5.4. Straty w kapitale ludzkim ich analiza i działania zapobiegawcze
 • Posttest do modułu 5
 • Moduł 6. Identyfikacja i diagnoza talentów
 • Pretest do modułu 6
 • 6.1. Identyfikacja talentów
 • 6.2. Role w zarządzaniu talentami
 • 6.3. Diagnoza talentów
 • Posttest do modułu 6
 • Moduł 7. Rozwój talentów w firmie
 • Pretest do modułu 7
 • 7.1. Motywacja talentów
 • 7.2. Rozwój talentów
 • 7.3. Wynagradzanie talentów
 • 7.4. Utrzymanie utalentowanych pracowników w firmie
 • Posttest do modułu 7
 • Moduł 8. Indywidualny rozwój talentów
 • Pretest do modułu 8
 • 8.1. Gdzie jestem, gdzie będę, a gdzie chcę być?
 • 8.2. Bądź swoim najlepszym coachem
 • 8.3. Zarządzanie sobą w...
 • 8.4. Jak i gdzie szukać wsparcia?
 • Posttest do modułu 8