Studia przypadków

Izotopy i nie tylko [ilustracja do artykułu]

– Siła Synektik tkwi w szukaniu nowych, innowacyjnych rozwiązań, które pomagają pacjentom w diagnostyce i terapii. Nieustannie poszerzamy kompetencje i wchodzimy w nowe obszary biznesowe przy jednoczesnym umacnianiu pozycji w dotychczasowych segmentach działalności - mówi Magdalena Kowalewska, dyrektor ds. marketingu i relacji inwestorskich grupy Synektik. Spółka zaczynała od dystrybucji i serwisowania sprzętu medycznego – dzisiaj jest krajowym liderem w produkcji radiofarmaceutyków. Dzięki wsparciu z programu Horyzont 2020 prowadzi prace nad innowacyjnym kardioznacznikiem.  

więcej Przeczytaj całą historię inne Inne historie sukcesu

Akademia PARP > Szkolenie: Umiejętności interpersonalne

Umiejętności interpersonalne

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy chcą pogłębić swoje umiejętności interpersonalne. Poświęcone jest ono szczególnie tym umiejętnościom, które są przydatne w pracy, w radzeniu sobie m.in. w kontaktach zawodowych, współpracy z kolegami, współdziałaniu z przełożonymi.

W szkoleniu uczestnik dowie się, jak w efektywny sposób nawiązywać kontakt osobisty i zawodowy. Pozna też zasady kształtowania postawy empatycznej i asertywnej. Szczegółowo zostaną omówione zasady skutecznej komunikacji oraz korzystania z narzędzi komunikacji werbalnej i pozawerbalnej.

Ponadto uczestnik zdobędzie praktyczne informacje na temat pracy w zespole, nauczy się także rozpoznawać sytuacje konfliktowe i rozwiązywać je.
Spis aktywności szkolenia
Umiejętności interpersonalne

 • Lekcja instruktażowa
 • Moduł 1. Nawiązanie kontaktu
 • Pretest do modułu 1
 • 1.1. Poznajmy się
 • 1.2. Czynniki sprzyjające nawiązywaniu kontaktów
 • 1.3. Przeszkody utrudniające kontakty interpersonalne
 • 1.4. Samoocena i jej wpływ na nawiązywanie kontaktów interpersonalnych
 • Posttest do modułu 1
 • Moduł 2. Empatia
 • Pretest do modułu 2
 • 2.1. Empatia, czyli o współodczuwaniu
 • 2.2. Społeczne aspekty zachowań empatycznych
 • 2.3. Zrozumieć uczucia, czyli o emocjonalnych aspektach współodczuwania
 • 2.4. Sztuka empatycznego słuchania, czyli o słuchaniu z sercem
 • 2.5. Współodczuwanie, czyli o empatycznym współbrzmieniu z innymi
 • Posttest do modułu 2
 • Moduł 3. Asertywność
 • Pretest do modułu 3
 • 3.1. Asertywna postawa
 • 3.2. Twoja asertywność
 • 3.3. Masz prawo
 • 3.4. Wyraź siebie
 • Posttest do modułu 3
 • Moduł 4. Komunikacja
 • Pretest do modułu 4
 • 4.1. O komunikacji
 • 4.2. Słuchanie
 • 4.3. Ciało
 • 4.4. Słowa
 • 4.5. Bariery w komunikacji
 • Posttest do modułu 4
 • Moduł 5. Praca zespołowa
 • Pretest do modułu 5
 • 5.1. Czym jest zespół - czyli dlaczego współpraca buduje?
 • 5.2. Jak pracować w zespole - czyli jak być lepszym członkiem zespołu?
 • 5.3. Twoje miejsce w zespole
 • 5.4. Grupowe podejmowanie decyzji
 • Posttest do modułu 5
 • Moduł 6. Konflikt
 • Pretest do modułu 6
 • 6.1. Czym jest konflikt?
 • 6.2. Indywidualna reakcja na konflikt
 • 6.3. Analiza konfliktu
 • 6.4. Style rozwiązywania konfliktu
 • 6.5. Techniki rozwiązywania konfliktu
 • Posttest do modułu 6
 • Moduł 7. Sztuka wypowiedzi. Webquest
 • Moduł 8. Umięjętności komunikacyjne. Webinarium.