Studia przypadków

Wykreować innowacje [ilustracja do artykułu]

Nie jesteśmy na sprzedaż – mówi Piotr Barski, prezes i współzałożyciel firmy Prochimia Surfaces,  która dostarcza naukowcom z całego świata trudne do wytworzenia związki chemiczne. Dzięki nim mogą przeprowadzać badania prowadzące do innowacji.

więcej Przeczytaj całą historię inne Inne historie sukcesu

Akademia PARP > Szkolenie: Umiejętności kierownicze

Umiejętności kierownicze

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich kierowników, zarówno tych, którzy dopiero objęli funkcję kierowniczą, jak i dla tych, którzy zajmują się kierowaniem już od jakiegoś czasu. Umiejętności kierowniczych można się nauczyć, szkolenie pokaże, w jaki sposób to zrobić.

W szkoleniu uczestnik dowie się:
 • na czym polega praca kierownika,
 • jak dobrze planować i organizować zadania,
 • jak z sukcesem motywować pracowników i w jaki sposób delegować zadania,
 • jak budować skuteczny i zgrany zespół oraz
 • jak rozwijać cechy przywódcy.

Przykłady ułatwią zrozumienie przedstawionego materiału i zastosowanie zdobytych umiejętności w codziennej pracy kierownika.
Spis aktywności szkolenia
Umiejętności kierownicze

 • Lekcja instruktażowa
 • Moduł 1. Co to znaczy: być menedżerem?
 • Pretest do modułu 1
 • 1.1. Na czym polega rola kierownika
 • 1.2. Kierownik jako komunikator
 • 1.3. Style kierowania
 • 1.4. Dopasowanie stylu do sytuacji
 • Posttest do modułu 1
 • Moduł 2. Planowanie i organizacja
 • Pretest do modułu 2
 • 2.1. Planowanie
 • 2.2. Podejmowanie decyzji
 • 2.3. Organizowanie i przewodzenie
 • 2.4. Kontrola
 • 2.5. Dyscyplina
 • Posttest do modułu 2
 • Moduł 3. Motywacja
 • Pretest do modułu 3
 • 3.1. Czym jest motywacja
 • 3.2. Ty motywujesz pracowników
 • 3.3. Rola celów w motywacji
 • 3.4. Dopasowanie motywacji do osoby
 • Posttest do modułu 3
 • Moduł 4. Delegowanie
 • Pretest do modułu 4
 • 4.1. Kłopoty z delegowaniem
 • 4.2. Co delegować
 • 4.3. Komu zlecać wykonanie zadania
 • 4.4. Jak delegować?
 • 4.5. Błędy w delegowaniu
 • Posttest do modułu 4
 • Moduł 5. Budowanie zespołu
 • Pretest do modułu 5
 • 5.1. Dobór pracowników
 • 5.2. Rozwój i zaangażowanie pracowników
 • 5.3. Budowanie zespołu
 • 5.4. Rozwój zespołu
 • Posttest do modułu 5
 • Moduł 6. Kierownik jako lider
 • Pretest do modułu 6
 • 6.1. Kim jest lider
 • 6.2. Cechy przywódcy
 • 6.3. Umiejętności przywódcy
 • 6.4. Lider w zespole
 • Posttest do modułu 6
 • Moduł 7. Zarządzanie konfliktem
 • Pretest do modułu 7
 • 7.1. Konflikty jako szansa dla firmy
 • 7.2. Postawy wobec konfliktów oraz podstawowe style ich rozwiązywania
 • 7.3. Kierownik zespołu w przebiegu konfliktu
 • Posttest do modułu 7
 • Moduł 8. Rozwiązywanie problemów
 • Pretest do modułu 8
 • 8.1 Identyfikowanie i definiowanie problemu
 • 8.2. Generowanie wariantów rozwiązania problemu
 • 8.3. Ocena wariantów i wybór rozwiązania problemu
 • Posttest do modułu 8