Studia przypadków

Izotopy i nie tylko [ilustracja do artykułu]

– Siła Synektik tkwi w szukaniu nowych, innowacyjnych rozwiązań, które pomagają pacjentom w diagnostyce i terapii. Nieustannie poszerzamy kompetencje i wchodzimy w nowe obszary biznesowe przy jednoczesnym umacnianiu pozycji w dotychczasowych segmentach działalności - mówi Magdalena Kowalewska, dyrektor ds. marketingu i relacji inwestorskich grupy Synektik. Spółka zaczynała od dystrybucji i serwisowania sprzętu medycznego – dzisiaj jest krajowym liderem w produkcji radiofarmaceutyków. Dzięki wsparciu z programu Horyzont 2020 prowadzi prace nad innowacyjnym kardioznacznikiem.  

więcej Przeczytaj całą historię inne Inne historie sukcesu

Akademia PARP > Szkolenie: Umiejętności osobiste

Umiejętności osobiste

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy chcą pogłębić swoje umiejętności interpersonalne. Poświęcone jest ono szczególnie tym umiejętnościom, które są przydatne w pracy, w radzeniu sobie m.in. w kontaktach zawodowych, współpracy z kolegami, współdziałaniu z przełożonymi.

W szkoleniu uczestnik dowie się, jak w efektywny sposób nawiązywać kontakt osobisty i zawodowy. Pozna też zasady kształtowania postawy empatycznej i asertywnej. Szczegółowo zostaną omówione zasady skutecznej komunikacji oraz korzystania z narzędzi komunikacji werbalnej i pozawerbalnej.

Ponadto uczestnik zdobędzie praktyczne informacje na temat pracy w zespole, nauczy się także rozpoznawać sytuacje konfliktowe i rozwiązywać je.

Spis aktywności szkolenia
Umiejętności osobiste

 • Lekcja instruktażowa
 • Moduł 1. Najważniejsze są cele
 • Pretest do modułu 1
 • 1.1. Budowanie pozytywnego nastawienia
 • 1.2. Cele, priorytety i zadania
 • 1.3. Wykorzystanie mocnych stron do wyznaczania i realizacji celów
 • Posttest do modułu 1
 • Moduł 2. Zarządzanie czasem
 • Pretest do modułu 2
 • 2.1. Indywidualne podejście i problemy z czasem
 • 2.2. Planowanie – techniki i narzędzia
 • 2.3. Radzenie sobie ze złodziejami czasu
 • Posttest do modułu 2
 • Moduł 3. Inteligencja emocjonalna
 • Pretest do modułu 3
 • 3.1. Czy jesteś inteligentny emocjonalnie?
 • 3.2. Wykorzystaj emocje w swoim życiu zawodowym
 • 3.3. Kieruj własnymi emocjami
 • Posttest do modułu 3
 • Moduł 4. Radzenie sobie ze stresem
 • Pretest do modułu 4
 • 4.1. Istota stresu - podstawowe wiadomości na temat stresu
 • 4.2. Rozpoznaj stres
 • 4.3. Jak kontrolować stres?
 • Posttest do modułu 4
 • Moduł 5. Automotywacja
 • Pretest do modułu 5
 • 5.1. Motywacja - co to takiego?
 • 5.2. Pobudź swoją motywację
 • 5.3. Poradź sobie ze zniechęceniem
 • 5.4. Wypalenie zawodowe
 • Posttest do modułu 5
 • Moduł 6. Podejmowanie decyzji
 • Pretest do modułu 6
 • 6.1. Skuteczne rozpoznawanie sytuacji decyzyjnej
 • 6.2. Stosowanie zasad podejmowania decyzji
 • 6.3. Twórcze podejmowanie decyzji
 • 6.4. Błędy i pułapki w podejmowaniu decyzji
 • Posttest do modułu 6
 • Moduł 7. Autoprezentacja
 • Pretest do modułu 7
 • 7.1. Podstawy psychologiczne autoprezentacji
 • 7.2. Werbalne i niewerbalne metody kreowania wizerunku
 • 7.3. Dress code i inne aspekty kreowania wyglądu
 • 7.4. Zasady ubioru dla kobiet i mężczyzn
 • Posttest do modułu 7