Studia przypadków

Ziarnko do ziarnka … i mamy biznes [ilustracja do artykułu]

Przykład firmy BHZ Agromat pokazuje, że nie trzeba być jednorożcem aby odnieść rynkowy sukces. Na działalności dystrybucyjnej też się nieźle zarabia. Trzeba tylko znaleźć odpowiednią niszę, jak Zbigniew Matusiak, którego firma sprzedaje surowce ekologiczne w całej Europie.

więcej Przeczytaj całą historię inne Inne historie sukcesu

Akademia PARP > Szkolenie: Profesjonalny sekretariat

Profesjonalny sekretariat

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników sekretariatu oraz osób planujących pracę w zawodzie asystentki/asystenta. Pomaga uczestnikowi zrozumieć zadania i funkcje nowoczesnego sekretariatu w małej i średniej wielkości firmie oraz wyzwania stojące przed jego pracownikami.

W szkoleniu uczestnik dowie się między innymi, jak efektywnie organizować pracę oraz zarządzać dokumentacją i korespondencją w firmie. Pozna zasady skutecznej komunikacji bezpośredniej zarówno w środowisku wewnętrznym firmy, jak i zewnętrznym - z kontrahentami, dostawcami. Szczegółowo zostaną omówione także zasady komunikacji przez telefon oraz prowadzenia korespondencji wychodzącej listownej, faksowej i elektronicznej, również w języku angielskim. Uczestnik dowie się też, jak prawidłowo kreować swój wizerunek w pracy i zachowywać się zgodnie z zasadami biznesowego savoir-vivre.

Spis aktywności szkolenia
Profesjonalny sekretariat

 • Lekcja instruktażowa
 • Moduł 1. Nowoczesny sekretariat
 • Pretest do modułu 1
 • 1.1. Rola asystentki/asystenta w zarządzaniu firmą
 • 1.2. Sekretariat wizytówką firmy
 • 1.3. Współpraca asystentki/asystenta z szefem i zespołem
 • Posttest do modułu 1
 • Moduł 2. Organizacja pracy sekretariatu
 • Pretest do modułu 2
 • 2.1. Planowanie i organizacja pracy
 • 2.2. Organizacja sekretariatu
 • 2.3. Organizacja spotkań
 • 2.4. Organizacja wyjazdów służbowych
 • Posttest do modułu 2
 • Moduł 3. Komunikacja
 • Pretest do modułu 3
 • 3.1. Przekazywanie informacji
 • 3.2. Komunikacja z szefem i współpracownikami
 • 3.3. Konflikt
 • 3.4. Obsługa klienta
 • 3.5. Komunikacja z kontrahentami w języku angielskim
 • Posttest do modułu 3
 • Moduł 4. Rozmowy telefoniczne
 • Pretest do modułu 4
 • 4.1. Komunikacja przez telefon
 • 4.2. Rozmowy przychodzące i wychodzące
 • 4.3. Trudne rozmowy
 • 4.4. Kontakt telefoniczny w języku angielskim
 • Posttest do modułu 4
 • Moduł 5. Korespondencja
 • Pretest do modułu 5
 • 5.1. Prowadzenie korespondencji biurowej
 • 5.2. Korespondencja elektroniczna
 • 5.3. Korespondencja w języku angielskim
 • Posttest do modułu 5
 • Moduł 6. Wizerunek własny w pracy
 • Pretest do modułu 6
 • 6.1. Kreowanie wizerunku
 • 6.2. Mechanizmy psychologiczne wizerunku
 • 6.3. Dobre maniery
 • Posttest do modułu 6
 • Moduł 7. Jak dotrzeć do informacji? Webquest
 • Moduł 8. Jak przekazać informacje? Webinarium.