Studia przypadków

Izotopy i nie tylko [ilustracja do artykułu]

– Siła Synektik tkwi w szukaniu nowych, innowacyjnych rozwiązań, które pomagają pacjentom w diagnostyce i terapii. Nieustannie poszerzamy kompetencje i wchodzimy w nowe obszary biznesowe przy jednoczesnym umacnianiu pozycji w dotychczasowych segmentach działalności - mówi Magdalena Kowalewska, dyrektor ds. marketingu i relacji inwestorskich grupy Synektik. Spółka zaczynała od dystrybucji i serwisowania sprzętu medycznego – dzisiaj jest krajowym liderem w produkcji radiofarmaceutyków. Dzięki wsparciu z programu Horyzont 2020 prowadzi prace nad innowacyjnym kardioznacznikiem.  

więcej Przeczytaj całą historię inne Inne historie sukcesu

Akademia PARP > Szkolenie: Profesjonalny sekretariat

Profesjonalny sekretariat

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników sekretariatu oraz osób planujących pracę w zawodzie asystentki/asystenta. Pomaga uczestnikowi zrozumieć zadania i funkcje nowoczesnego sekretariatu w małej i średniej wielkości firmie oraz wyzwania stojące przed jego pracownikami.

W szkoleniu uczestnik dowie się między innymi, jak efektywnie organizować pracę oraz zarządzać dokumentacją i korespondencją w firmie. Pozna zasady skutecznej komunikacji bezpośredniej zarówno w środowisku wewnętrznym firmy, jak i zewnętrznym - z kontrahentami, dostawcami. Szczegółowo zostaną omówione także zasady komunikacji przez telefon oraz prowadzenia korespondencji wychodzącej listownej, faksowej i elektronicznej, również w języku angielskim. Uczestnik dowie się też, jak prawidłowo kreować swój wizerunek w pracy i zachowywać się zgodnie z zasadami biznesowego savoir-vivre.

Spis aktywności szkolenia
Profesjonalny sekretariat

 • Lekcja instruktażowa
 • Moduł 1. Nowoczesny sekretariat
 • Pretest do modułu 1
 • 1.1. Rola asystentki/asystenta w zarządzaniu firmą
 • 1.2. Sekretariat wizytówką firmy
 • 1.3. Współpraca asystentki/asystenta z szefem i zespołem
 • Posttest do modułu 1
 • Moduł 2. Organizacja pracy sekretariatu
 • Pretest do modułu 2
 • 2.1. Planowanie i organizacja pracy
 • 2.2. Organizacja sekretariatu
 • 2.3. Organizacja spotkań
 • 2.4. Organizacja wyjazdów służbowych
 • Posttest do modułu 2
 • Moduł 3. Komunikacja
 • Pretest do modułu 3
 • 3.1. Przekazywanie informacji
 • 3.2. Komunikacja z szefem i współpracownikami
 • 3.3. Konflikt
 • 3.4. Obsługa klienta
 • 3.5. Komunikacja z kontrahentami w języku angielskim
 • Posttest do modułu 3
 • Moduł 4. Rozmowy telefoniczne
 • Pretest do modułu 4
 • 4.1. Komunikacja przez telefon
 • 4.2. Rozmowy przychodzące i wychodzące
 • 4.3. Trudne rozmowy
 • 4.4. Kontakt telefoniczny w języku angielskim
 • Posttest do modułu 4
 • Moduł 5. Korespondencja
 • Pretest do modułu 5
 • 5.1. Prowadzenie korespondencji biurowej
 • 5.2. Korespondencja elektroniczna
 • 5.3. Korespondencja w języku angielskim
 • Posttest do modułu 5
 • Moduł 6. Wizerunek własny w pracy
 • Pretest do modułu 6
 • 6.1. Kreowanie wizerunku
 • 6.2. Mechanizmy psychologiczne wizerunku
 • 6.3. Dobre maniery
 • Posttest do modułu 6
 • Moduł 7. Jak dotrzeć do informacji? Webquest
 • Moduł 8. Jak przekazać informacje? Webinarium.