Studia przypadków

Izotopy i nie tylko [ilustracja do artykułu]

– Siła Synektik tkwi w szukaniu nowych, innowacyjnych rozwiązań, które pomagają pacjentom w diagnostyce i terapii. Nieustannie poszerzamy kompetencje i wchodzimy w nowe obszary biznesowe przy jednoczesnym umacnianiu pozycji w dotychczasowych segmentach działalności - mówi Magdalena Kowalewska, dyrektor ds. marketingu i relacji inwestorskich grupy Synektik. Spółka zaczynała od dystrybucji i serwisowania sprzętu medycznego – dzisiaj jest krajowym liderem w produkcji radiofarmaceutyków. Dzięki wsparciu z programu Horyzont 2020 prowadzi prace nad innowacyjnym kardioznacznikiem.  

więcej Przeczytaj całą historię inne Inne historie sukcesu

Akademia PARP > Szkolenie: Negocjacje handlowe w MŚP

Negocjacje handlowe w MŚP

Dzięki szkoleniu dowiesz się, m.in. jak:
 • identyfikować sytuacje negocjowalne i nienegocjowalne w biznesie,
 • zaplanować proces negocjacji i zarządzać jego przebiegiem,
 • zastosować w negocjacjach różne style negocjacyjne,
 • nawiązać efektywną komunikację w trakcie negocjacji,
 • być dobrym negocjatorem,
 • radzić sobie z trudnymi sytuacjami w negocjacjach,
 • zastosować zasady savoir- vivre’u w negocjacjach handlowych,
 • negocjować z partnerami z innych kultur,
 • negocjować z sieciami handlowymi,
 • zastosować teorię gier w negocjacjach.
Spis aktywności szkolenia
Negocjacje handlowe w MŚP

 • Lekcja instruktażowa
 • Moduł 1. Negocjacje – na czym polegają i czemu służą
 • Pretest do modułu 1
 • 1.1. Negocjacje w MMŚP – sens prowadzenia negocjacji
 • 1.2. Etyczne negocjacje: Porozumienie i obustronna korzyść jako cel negocjacji
 • Posttest do modułu 1
 • Moduł 2. Style negocjowania z partnerami handlowymi
 • Pretest do modułu 2
 • 2.1. Kryteria rozróżniania stylów negocjacji
 • 2.2. Nastawienie kooperacyjne lub rywalizacyjne
 • 2.3. Zalety rzeczowego stylu negocjacji
 • 2.4. Zalety negocjacji integracyjnych
 • Posttest do modułu 2
 • Moduł 3. Zasady komunikowania się w negocjacjach
 • Pretest do modułu 3
 • 3.1. Komunikacja interpersonalna w negocjacjach
 • 3.2. Mowa ciała w procesie negocjacyjnym
 • 3.3 Zasady skutecznej komunikacji w negocjacjach
 • 3.4. Metodologia analizy transakcyjnej
 • Posttest do modułu 3
 • Moduł 4. Przebieg procesu negocjacyjnego
 • Pretest do modułu 4
 • 4.1. Negocjacje jako proces
 • 4.2. Przygotowanie negocjacji
 • 4.3. Przebieg negocjacji
 • 4.4. Budowanie porozumienia
 • 4.5. Impas w negocjacjach
 • 4.6. Optymalna ścieżka w negocjacjach
 • Posttest do modułu 4
 • Moduł 5. Jak być dobrym negocjatorem
 • Pretest do modułu 5
 • 5.1. Dobry negocjator
 • 5.2. Szacunek i autorytet
 • 5.3. Siła negocjatora
 • 5.4 Kompetencje dobrego negocjatora
 • Posttest do modułu 5
 • Moduł 6. Jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami w negocjacjach
 • Pretest do modułu 6
 • 6.1. Złe nawyki, błędy i mity negocjacyjne
 • 6.2. Manipulacje w negocjacjach – metody asertywnego reagowania
 • 6.3. Sytuacje konfliktowe: przyczyny konfliktów, ich przebieg i metody rozwiązywania
 • 6.4. Trudny negocjator
 • 6.5. Negocjowanie ceny
 • Posttest do modułu 6
 • Moduł 7. Etykieta biznesowa w negocjacjach
 • Pretest do modułu 7
 • 7.1. Zasady organizacji negocjacji handlowych
 • 7.2. Gościnność w firmie
 • 7.3. Poczęstunek w restauracji, gabinecie, sali konferencyjnej
 • 7.4. Elegancja i klasyka w stroju damskim i męskim
 • Posttest do modułu 7
 • Moduł 8. Partnerzy z innych kultur
 • Pretest do modułu 8
 • 8.1. Przygotowania do negocjacji z cudzoziemcem
 • 8.2. Nastawienie wobec przekupstwa
 • 8.3. Style negocjowania w różnych kulturach. Indywidualizm a kolektywizm
 • 8.4. Specyfika sposobu negocjowania Polaków
 • Posttest do modułu 8