Studia przypadków

Izotopy i nie tylko [ilustracja do artykułu]

– Siła Synektik tkwi w szukaniu nowych, innowacyjnych rozwiązań, które pomagają pacjentom w diagnostyce i terapii. Nieustannie poszerzamy kompetencje i wchodzimy w nowe obszary biznesowe przy jednoczesnym umacnianiu pozycji w dotychczasowych segmentach działalności - mówi Magdalena Kowalewska, dyrektor ds. marketingu i relacji inwestorskich grupy Synektik. Spółka zaczynała od dystrybucji i serwisowania sprzętu medycznego – dzisiaj jest krajowym liderem w produkcji radiofarmaceutyków. Dzięki wsparciu z programu Horyzont 2020 prowadzi prace nad innowacyjnym kardioznacznikiem.  

więcej Przeczytaj całą historię inne Inne historie sukcesu

Akademia PARP > Szkolenie: Plan marketingowy w MMŚP

Plan marketingowy w MMŚP

Szkolenie szczegółowo przedstawia tematykę związaną z procesem planowania marketingowego. Omówione są w nim kwestie dotyczące zarządzania produktem, marką i ceną. Szkolenie praktycznie wprowadza w obszar efektywnej promocji i skutecznej komunikacji z rynkiem. Dużą uwagę poświęcono również sprawnemu zarządzaniu dystrybucją i logistyką w MŚP.
Spis aktywności szkolenia
Plan marketingowy w MMŚP

 • Lekcja instruktażowa
 • Moduł 1. Proces planowania marketingowego
 • Pretest do modułu 1
 • 1.1. Wyznaczenie przez firmę celów oraz zadań rynkowych i finansowych
 • 1.2. Plan marketingowy: funkcje, zasady budowy, struktura typowego planu
 • 1.3. Budowa scenariuszy rozwoju firmy oraz metody prognozowania popytu (sprzedaży)
 • 1.4. Kontrola wykonania planu i budżetowanie
 • Posttest do modułu 1
 • Moduł 2. Segmentacja rynku i pozycjonowanie produktów
 • Pretest do modułu 2
 • 2.1. Segmentacja rynku – istota, zasady i cele
 • 2.2. Wyznaczenie rynku docelowego
 • 2.3. Pozycjonowanie
 • Posttest do modułu 2
 • Moduł 3. Zarządzanie produktem
 • Pretest do modułu 3
 • 3.1. Kształtowanie produktu indywidualnego
 • 3.2. Kształtowanie oferty produktowej
 • 3.3. Zarządzanie produktem w czasie – cykl życia produktu
 • 3.4. Kreowanie i rozwój nowych produktów
 • Posttest do modułu 3
 • Moduł 4. Zarządzanie marką
 • Pretest do modułu 4
 • 4.1. Istota i znaczenie markowania produktów
 • 4.2. Rodzaje marek produktowych i ich zadania
 • 4.3. Podstawowe opcje związane z markowaniem
 • Posttest do modułu 4
 • Moduł 5. Proces cenowania i zarządzania cenami
 • Pretest do modułu 5
 • 5.1. Marketingowa koncepcja ceny i jej implikacje praktyczne
 • 5.2. Podstawowe strategie cenowe firmy i ich modyfikacje
 • 5.3. Podstawowe czynniki i decyzje kształtujące cenę
 • 5.4. Główne metody ustalania cen
 • Posttest do modułu 5
 • Moduł 6. Promocja i komunikacja marketingowa
 • Pretest do modułu 6
 • 6.1. Komunikacja marketingowa jako element działalności marketingowej przedsiębiorstwa
 • 6.2. Reklama jako podstawowy instrument systemu promocji
 • 6.3. Pozareklamowe instrumenty systemu promocji
 • 6.4. Etapy budowania skutecznej komunikacji marketingowej
 • Posttest do modułu 6
 • Moduł 7. Dystrybucja i logistyka
 • Pretest do modułu 7
 • 7.1. Dystrybucja jako element marketingu firmy
 • 7.2. Logistyka jako niezbędny element przewagi konkurencyjnej
 • 7.3. Marketing bezpośredni jako efektywne narzędzie zdobywania rynku
 • 7.4. Funkcjonowanie na rynku klienta końcowego i instytucjonalnego
 • Posttest do modułu 7