Studia przypadków

Ziarnko do ziarnka … i mamy biznes [ilustracja do artykułu]

Przykład firmy BHZ Agromat pokazuje, że nie trzeba być jednorożcem aby odnieść rynkowy sukces. Na działalności dystrybucyjnej też się nieźle zarabia. Trzeba tylko znaleźć odpowiednią niszę, jak Zbigniew Matusiak, którego firma sprzedaje surowce ekologiczne w całej Europie.

więcej Przeczytaj całą historię inne Inne historie sukcesu

Akademia PARP > Szkolenie: Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe [b]

Szkolenie przybliża zagadnienia związane z kryzysami. Wyjaśnia pojęcie i mechanizm działania kryzysów gospodarczych, które mają duży wpływ na sytuację przedsiębiorstwa. W główniej mierze jednak dotyczy kryzysu w firmie. Pokazuje, jak kryzys nagły może wpłynąć na działalność Twojego przedsiębiorstwa i jak z niego wybrnąć. Ze względu na to, że w MMŚP znacznie częściej niż nagłe występują kryzysy długotrwałe, szkolenie koncentruje się właśnie na tym rodzaju kryzysu. Wyjaśnia:
 • skąd się biorą takie kryzysy i jak rozpoznać ich symptomy oraz jak im przeciwdziałać,
 • jak określić natężenie kryzysu i dostosować działania naprawcze do specyfiki swojego przedsiębiorstwa,
 • jaką strategię kryzysową zastosować w firmie oraz jak zarządzać finansami oraz ludźmi w sytuacji kryzysowej,
 • w jaki sposób należy informować pracowników oraz otoczenie o tym, że firmę dotknął kryzys.
Spis aktywności szkolenia
Zarządzanie kryzysowe

 • Lekcja instruktażowa
 • Moduł 1. Kryzys w firmie
 • Pretest do modułu 1
 • 1.1. Przyczyny i rodzaje kryzysu
 • 1.2. Kryzys nagły
 • 1.3. Kryzys długotrwały
 • Posttest do modułu 1
 • Moduł 2. Analiza sytuacji kryzysowej w firmie
 • Pretest do modułu 2
 • 2.1. Rozpoznanie kryzysu
 • 2.2. Ocena natężenia kryzysu
 • 2.3. Szybka reakcja na kryzys
 • Posttest do modułu 2
 • Moduł 3. Strategie antykryzysowe
 • Pretest do modułu 3
 • 3.1. Strategia wzrostu i wykorzystania szans
 • 3.2. Strategie przejęć
 • 3.3. Projektowanie programu naprawczego i restrukturyzacji
 • 3.4. Strategie redukcji i likwidacji
 • Posttest do modułu 3
 • Moduł 4. Zarządzanie finansowe w kryzysie
 • Pretest do modułu 4
 • 4.1. Źródła finansowania w kryzysie
 • 4.2. Planowanie i budżetowanie finansowe
 • 4.3. Rachunek kosztów działań i obszary redukcji kosztów
 • 4.4. Windykacja należności
 • Posttest do modułu 4
 • Moduł 5. Zarządzanie ludźmi w sytuacji kryzysowej
 • Pretest do modułu 5
 • 5.1. Modele podejmowania decyzji i kierowania na czas kryzysu
 • 5.2. Zespół antykryzysowy
 • 5.3. Elementy zarządzania zmianą
 • 5.4. Zarządzanie przez cele
 • 5.5. Redukcja zatrudnienia
 • Posttest do modułu 5
 • Moduł 6. Komunikacja i działania PR
 • Pretest do modułu 6
 • 6.1. Komunikacja i marketing wewnętrzny w sytuacji kryzysowej
 • 6.2. Polityka PR w sytuacji kryzysowej
 • Posttest do modułu 6
 • Moduł 7. Narzędzia prewencji i ostrzegania
 • Pretest do modułu 7
 • 7.1. Planowanie i analiza strategiczna
 • 7.2. Zarządzanie ryzykiem jako narzędzie ostrzegania
 • 7.3. Analiza sprawozdań finansowych
 • 7.4. Przepływy pieniężne i symptomy utraty płynności finansowej
 • 7.5. Analiza pokryzysowa
 • Posttest do modułu 7