Studia przypadków

Izotopy i nie tylko [ilustracja do artykułu]

– Siła Synektik tkwi w szukaniu nowych, innowacyjnych rozwiązań, które pomagają pacjentom w diagnostyce i terapii. Nieustannie poszerzamy kompetencje i wchodzimy w nowe obszary biznesowe przy jednoczesnym umacnianiu pozycji w dotychczasowych segmentach działalności - mówi Magdalena Kowalewska, dyrektor ds. marketingu i relacji inwestorskich grupy Synektik. Spółka zaczynała od dystrybucji i serwisowania sprzętu medycznego – dzisiaj jest krajowym liderem w produkcji radiofarmaceutyków. Dzięki wsparciu z programu Horyzont 2020 prowadzi prace nad innowacyjnym kardioznacznikiem.  

więcej Przeczytaj całą historię inne Inne historie sukcesu

Akademia PARP > Szkolenie: Jak założyć własną firmę?

Jak założyć własną firmę?

W szkoleniu dowiesz się, jak „krok po kroku” założyć własną firmę - prześledzisz etapy „rozkręcania” własnej działalności od momentu powstania pomysłu na biznes po zatrudnienie pracowników. Znajdziesz tu wiedzę niezbędną dla każdego początkującego przedsiębiorcy, dotyczącą: formalności urzędowych, podatków, źródeł finansowania działalności. Zapoznasz się także z aktualnymi przepisami dotyczącymi prowadzenia działalności gospodarczej.
Spis aktywności szkolenia
Jak założyć własną firmę?

 • Lekcja instruktażowa
 • Moduł 1. Uwarunkowania podjęcia działalności gospodarczej
 • Pretest do modułu 1
 • 1.1. Kryteria wyboru formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej
 • 1.2. Kryteria ekonomiczne planowania działalności gospodarczej
 • 1.3. Koszty założenia firmy i ulgi dla przedsiębiorców
 • 1.4. Prawa i obowiązki przedsiębiorcy
 • Posttest do modułu 1
 • Moduł 2. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • Pretest do modułu 2
 • 2.1. Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej
 • 2.2. Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej
 • 2.3. Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej
 • Posttest do modułu 2
 • Moduł 3. Formy opodatkowania podatkiem dochodowym
 • Pretest do modułu 3
 • 3.1. Wprowadzenie do podatku dochodowego
 • 3.2. Karta podatkowa
 • 3.3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 • 3.4. Zasady ogólne i podatek liniowy
 • 3.5. Umowa o dzieło, umowa zlecenia
 • Posttest do modułu 3
 • Moduł 4. Podatek od towarów i usług VAT oraz pozostałe podatki
 • Pretest do modułu 4
 • 4.1. Podatek od towarów i usług - podstawowe informacje
 • 4.2. Obliczenie podatku VAT
 • 4.3. Inne obowiązki podatnika
 • 4.4. Pozostałe podatki i opłaty
 • Posttest do modułu 4
 • Moduł 5. Źródła finansowania działalności gospodarczej
 • Pretest do modułu 5
 • 5.1. Rodzaje źródeł finansowania działalności gospodarczej: kredyty i pożyczki
 • 5.2. Alternatywne rodzaje źródeł finansowania działalności gospodarczej
 • 5.3. Wpływ obcych źródeł finansowania na wyniki finansowe firmy
 • Posttest do modułu 5
 • Moduł 6. Formy zatrudnienia
 • Pretest do modułu 6
 • 6.1. Prawne formy zatrudnienia
 • 6.2. Zatrudnienie pracowników na podstawie typowych umów o pracę
 • 6.3. Zatrudnianie na podstawie umowy zlecenia, obowiązki zleceniodawcy
 • 6.4. Zatrudnianie na podstawie umowy o dzieło
 • 6.5. Zatrudnianie na podstawie kontraktu menedżerskiego
 • 6.6. Nietypowe formy świadczenia pracy w ramach stosunku pracy
 • Posttest do modułu 6
 • Moduł 7. Obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników
 • Pretest do modułu 7
 • 7.1. Nabór kandydatów do pracy
 • 7.2. Zatrudnianie bezrobotnych
 • 7.3. Obowiązki pracodawcy wobec pracownika
 • 7.4. Ubezpieczenia społeczne i związane z tym obowiązki
 • 7.5. Zasady prowadzenia dokumentacji, składki i wynagrodzenie
 • Posttest do modułu 7