Studia przypadków

Jakie treści zawiera biznesplan i jak go napisać? [ilustracja do artykułu]

Coraz częściej słyszymy, że biznesplan to przestarzałe narzędzie, które nie przystaje do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości rynkowej, zwłaszcza w kontekście mikro- i małych firm rozpoczynających działalność. Niemniej, przy staraniu się o pozyskanie kapitału od instytucji finansowych, jest on w większości przypadków warunkiem koniecznym do rozpatrzenia wniosku o kredyt inwestycyjny czy otrzymania pieniędzy z funduszu.

więcej Przeczytaj całą historię inne Inne historie sukcesu

Akademia PARP > Szkolenie: BHP w sektorze MŚP

BHP w sektorze MŚP [b]

Szkolenie przekazuje najważniejsze informacje z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników. W szczególności uczestnik dowiaduje się:
 • jakie są podstawy prawne ochrony pracy w Polsce,
 • dlaczego pracodawca ma obowiązek oceniać ryzyko zawodowe w swojej firmie oraz jak powinien chronić przed nimi swoich pracowników,
 • jakie są obowiązki pracodawcy zatrudniającego pracowników przy obsłudze maszyn i urządzeń w zakresie wymagań technicznych dla tego sprzętu oraz zbiorowej i indywidualnej ochrony pracy pracowników,
 • jak chronić pracowników przed negatywnym wpływem niebezpiecznych i szkodliwych czynników występujących w środowisku pracy,
 • jak zorganizować stanowisko pracy, aby było zgodne z zasadami ergonomii,
 • kto i kiedy ma obowiązek udzielić pierwszej pomocy oraz jak udzielić tej pomocy w typowych sytuacjach,
 • jakie są obowiązki pracodawcy i pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz jak należy postępować w przypadku pożaru lub innego zagrożenia.
Spis aktywności szkolenia
BHP w sektorze MŚP

 • Lekcja instruktażowa
 • Moduł 1. Prawna ochrona pracy
 • Pretest do modułu 1
 • 1.1. Podstawowe obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • 1.2. Przygotowanie pracowników do pracy
 • 1.3. Organizacja stanowisk pracy
 • 1.4. Szczególna ochrona pracy
 • 1.5. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
 • 1.6. Wykroczenia przeciwko prawom pracownika
 • 1.7. Nadzór i kontrola nad warunkami pracy
 • Posttest do modułu 1
 • Moduł 2. Czynniki niebezpieczne i szkodliwe w środowisku pracy
 • Pretest do modułu 2
 • 2.1. Podział czynników i ich ogólna charakterystyka
 • 2.2. Czynniki mechaniczne
 • 2.3. Energia elektryczna
 • 2.4. Hałas
 • 2.5. Drgania mechaniczne
 • 2.6. Pole elektromagnetyczne
 • 2.7. Promieniowanie optyczne (podczerwone, widzialne, nadfioletowe)
 • 2.8. Substancje chemiczne
 • Posttest do modułu 2
 • Moduł 3. Praca z maszynami i urządzeniami oraz środki ochrony pracowników
 • Pretest do modułu 3
 • 3.1. Koncepcja kształtowania bezpieczeństwa maszyn
 • 3.2. Zasady ograniczania i nadzorowania ryzyka zawodowego przy użytkowaniu maszyn
 • 3.3. Wymagania bezpieczeństwa dotyczące urządzeń związanych z pracą biurową i technologiami informatycznymi
 • 3.4. Wymagania bezpieczeństwa dotyczące maszyn i urządzeń stosowanych w budownictwie
 • 3.5. Wymagania bezpieczeństwa dotyczące maszyn i urządzeń związanych z transportem samochodowym
 • 3.6. Wymagania bezpieczeństwa dotyczące maszyn i urządzeń stosowanych w handlu i gastronomii
 • 3.7. Wymagania związane z doborem i stosowaniem urządzeń ochronnych
 • 3.8. Wymagania związane z doborem i stosowaniem środków ochrony indywidualnej
 • Posttest do modułu 3
 • Moduł 4. Ocena ryzyka zawodowego
 • Pretest do modułu 4
 • 4.1. Co to jest ryzyko zawodowe?
 • 4.2. Ocena i dokumentowanie ryzyka zawodowego
 • 4.3. Działania wynikające z oceny ryzyka
 • Posttest do modułu 4
 • Moduł 5. Elementy ergonomii
 • Pretest do modułu 5
 • 5.1. Organizacja stanowisk pracy zgodnie z zasadami ergonomii
 • 5.2. Pozycja przy pracy - praca wykonywana w pozycji siedzącej i stojącej
 • 5.3. Ręczne prace transportowe
 • 5.4. Oświetlenie
 • Posttest do modułu 5
 • Moduł 6. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy i ryzykiem w MSP
 • Pretest do modułu 6
 • 6.1. Korzyści wynikające z systemowego zarządzania bhp
 • 6.2. Systemy zarządzania bhp w MŚP
 • 6.3. Wdrażanie i funkcjonowanie systemu
 • 6.4. Składniki kosztów BHP w przedsiębiorstwie
 • 6.5. Koszty wydarzeń wypadkowych
 • Posttest do modułu 6
 • Moduł 7. Pierwsza pomoc
 • Pretest do modułu 7
 • 7.1. Zasady udzielania pierwszej pomocy
 • 7.2. Pierwsza pomoc w razie wypadku
 • 7.3. Pierwsza pomoc w przypadku nagłych zachorowań
 • Posttest do modułu 7
 • Moduł 8. Ochrona przeciwpożarowa
 • Pretest do modułu 8
 • 8.1. Organizacja ochrony przeciwpożarowej
 • 8.2. Zasady postępowania w przypadku pożaru i innych zagrożeń
 • Posttest do modułu 8