Studia przypadków

Ziarnko do ziarnka … i mamy biznes [ilustracja do artykułu]

Przykład firmy BHZ Agromat pokazuje, że nie trzeba być jednorożcem aby odnieść rynkowy sukces. Na działalności dystrybucyjnej też się nieźle zarabia. Trzeba tylko znaleźć odpowiednią niszę, jak Zbigniew Matusiak, którego firma sprzedaje surowce ekologiczne w całej Europie.

więcej Przeczytaj całą historię inne Inne historie sukcesu

Akademia PARP > Szkolenie: BHP w sektorze MŚP

BHP w sektorze MŚP [b]

Szkolenie przekazuje najważniejsze informacje z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników. W szczególności uczestnik dowiaduje się:
 • jakie są podstawy prawne ochrony pracy w Polsce,
 • dlaczego pracodawca ma obowiązek oceniać ryzyko zawodowe w swojej firmie oraz jak powinien chronić przed nimi swoich pracowników,
 • jakie są obowiązki pracodawcy zatrudniającego pracowników przy obsłudze maszyn i urządzeń w zakresie wymagań technicznych dla tego sprzętu oraz zbiorowej i indywidualnej ochrony pracy pracowników,
 • jak chronić pracowników przed negatywnym wpływem niebezpiecznych i szkodliwych czynników występujących w środowisku pracy,
 • jak zorganizować stanowisko pracy, aby było zgodne z zasadami ergonomii,
 • kto i kiedy ma obowiązek udzielić pierwszej pomocy oraz jak udzielić tej pomocy w typowych sytuacjach,
 • jakie są obowiązki pracodawcy i pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz jak należy postępować w przypadku pożaru lub innego zagrożenia.
Spis aktywności szkolenia
BHP w sektorze MŚP

 • Lekcja instruktażowa
 • Moduł 1. Prawna ochrona pracy
 • Pretest do modułu 1
 • 1.1. Podstawowe obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • 1.2. Przygotowanie pracowników do pracy
 • 1.3. Organizacja stanowisk pracy
 • 1.4. Szczególna ochrona pracy
 • 1.5. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
 • 1.6. Wykroczenia przeciwko prawom pracownika
 • 1.7. Nadzór i kontrola nad warunkami pracy
 • Posttest do modułu 1
 • Moduł 2. Czynniki niebezpieczne i szkodliwe w środowisku pracy
 • Pretest do modułu 2
 • 2.1. Podział czynników i ich ogólna charakterystyka
 • 2.2. Czynniki mechaniczne
 • 2.3. Energia elektryczna
 • 2.4. Hałas
 • 2.5. Drgania mechaniczne
 • 2.6. Pole elektromagnetyczne
 • 2.7. Promieniowanie optyczne (podczerwone, widzialne, nadfioletowe)
 • 2.8. Substancje chemiczne
 • Posttest do modułu 2
 • Moduł 3. Praca z maszynami i urządzeniami oraz środki ochrony pracowników
 • Pretest do modułu 3
 • 3.1. Koncepcja kształtowania bezpieczeństwa maszyn
 • 3.2. Zasady ograniczania i nadzorowania ryzyka zawodowego przy użytkowaniu maszyn
 • 3.3. Wymagania bezpieczeństwa dotyczące urządzeń związanych z pracą biurową i technologiami informatycznymi
 • 3.4. Wymagania bezpieczeństwa dotyczące maszyn i urządzeń stosowanych w budownictwie
 • 3.5. Wymagania bezpieczeństwa dotyczące maszyn i urządzeń związanych z transportem samochodowym
 • 3.6. Wymagania bezpieczeństwa dotyczące maszyn i urządzeń stosowanych w handlu i gastronomii
 • 3.7. Wymagania związane z doborem i stosowaniem urządzeń ochronnych
 • 3.8. Wymagania związane z doborem i stosowaniem środków ochrony indywidualnej
 • Posttest do modułu 3
 • Moduł 4. Ocena ryzyka zawodowego
 • Pretest do modułu 4
 • 4.1. Co to jest ryzyko zawodowe?
 • 4.2. Ocena i dokumentowanie ryzyka zawodowego
 • 4.3. Działania wynikające z oceny ryzyka
 • Posttest do modułu 4
 • Moduł 5. Elementy ergonomii
 • Pretest do modułu 5
 • 5.1. Organizacja stanowisk pracy zgodnie z zasadami ergonomii
 • 5.2. Pozycja przy pracy - praca wykonywana w pozycji siedzącej i stojącej
 • 5.3. Ręczne prace transportowe
 • 5.4. Oświetlenie
 • Posttest do modułu 5
 • Moduł 6. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy i ryzykiem w MSP
 • Pretest do modułu 6
 • 6.1. Korzyści wynikające z systemowego zarządzania bhp
 • 6.2. Systemy zarządzania bhp w MŚP
 • 6.3. Wdrażanie i funkcjonowanie systemu
 • 6.4. Składniki kosztów BHP w przedsiębiorstwie
 • 6.5. Koszty wydarzeń wypadkowych
 • Posttest do modułu 6
 • Moduł 7. Pierwsza pomoc
 • Pretest do modułu 7
 • 7.1. Zasady udzielania pierwszej pomocy
 • 7.2. Pierwsza pomoc w razie wypadku
 • 7.3. Pierwsza pomoc w przypadku nagłych zachorowań
 • Posttest do modułu 7
 • Moduł 8. Ochrona przeciwpożarowa
 • Pretest do modułu 8
 • 8.1. Organizacja ochrony przeciwpożarowej
 • 8.2. Zasady postępowania w przypadku pożaru i innych zagrożeń
 • Posttest do modułu 8